О Г О Л О Ш Е Н Н Я

28 травня 2019 року о 14.00 годині відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.454.01 в Інституті проблем виховання Національної академії педагогічних наук України  Порядок денний: Захист дисертації ПАВЛИК НАДІЇ ПАВЛІВНІ  на тему : «ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ В УКРАЇНІ» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю…

Матеріали до захисту дисертації ЄРЬОМІНОЇ ЛІЛІЇ ЄВГЕНІВНИ

Матеріали до захисту дисертації ЄРЬОМІНОЇ ЛІЛІЇ ЄВГЕНІВНИ  на тему : «СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ У ВИХОВАНЦІВ ЗАКЛАДУ ІНТЕРНАТНОГО ТИПУ ГОТОВНОСТІ ДО СІМЕЙНОГО ЖИТТЯ» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.05 – соціальна педагогіка Захист відбудеться 28 травня 2019 року Автореферат дисертації Дисертація Відгуки офіційних опонентів Yeromina_aref  

Матеріали до захисту дисертації ПАВЛИК НАДІЇ ПАВЛІВНІ

Матеріали до захисту дисертації ПАВЛИК НАДІЇ ПАВЛІВНІ  на тему : «ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ В УКРАЇНІ» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.05 – соціальна педагогіка Захист відбудеться 28 травня 2019 року Автореферат дисертації Дисертація Відгуки офіційних опонентів Pavlyk_aref      

Матеріали до захисту дисертації ХОМИЧ ОЛЕНИ ЛЕОНІДІВНИ

Матеріали до захисту дисертації ХОМИЧ ОЛЕНИ ЛЕОНІДІВНИ  на тему : «ФОРМУВАННЯ ПРОСОЦІАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика виховання Захист відбудеться 23 квітня 2019 року Автореферат дисертації Дисертація Відгуки офіційних опонентів Khomych_aref Khomych_dis Khomych_Liakisheva Khomych_Zoria  

Матеріали до захисту дисертації ШКЛЯР НАТАЛІЇ АНАТОЛІЇВНИ

Матеріали до захисту дисертації ШКЛЯР НАТАЛІЇ АНАТОЛІЇВНИ на тему : « «ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО СТАВЛЕННЯ У ДІТЕЙ ЧЕТВЕРТОГО РОКУ ЖИТТЯ ДО ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.08 – дошкільна педагогіка Захист відбудеться 23 квітня 2019 року Автореферат дисертації Дисертація Відгуки офіційних опонентів Shkliar_aref Shkliar_dis Shkiar_Zdanevych Shkliar_Vrochynska  

ОГОЛОШЕННЯ

О Г О Л О Ш Е Н Н Я 23 квітня 2019 року о 14.00 годині відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.454.01 в Інституті проблем виховання Національної академії педагогічних наук України Порядок денний: 1. Захист дисертації ХОМИЧ ОЛЕНИ ЛЕОНІДІВНИ на тему : «ФОРМУВАННЯ ПРОСОЦІАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ…

Матеріали до захисту дисертації БРЕЖНЄВОЇ ОЛЕНИ ГЕННАДІЇВНИ

Матеріали до захисту дисертації БРЕЖНЄВОЇ ОЛЕНИ ГЕННАДІЇВНИ на тему : «ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА МАТЕМАТИЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ 3-6 РОКІВ У СИСТЕМІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.08 – дошкільна педагогіка Захист відбудеться 26 березня 2019 року   Автореферат дисертації Дисертація Відгуки офіційних опонентів Brezhneva_aref Brezhneva_dis Brezhneva_Hrama Brezhneva_Zaitseva Brezhneva_Kozak

ОГОЛОШЕННЯ

О Г О Л О Ш Е Н Н Я 26 березня 2019 року о 14.00 годині відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.454.01 в Інституті проблем виховання Національної академії педагогічних наук України  Порядок денний:   Захист дисертації БРЕЖНЄВОЇ ОЛЕНИ ГЕННАДІЇВНИ на тему : «ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА МАТЕМАТИЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ 3-6 РОКІВ У СИСТЕМІ ДОШКІЛЬНОЇ…

О Г О Л О Ш Е Н Н Я

О Г О Л О Ш Е Н Н Я 05 березня 2019 року о 14.00 годині відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.454.01 в Інституті проблем виховання Національної академії педагогічних наук України Порядок денний:  Захист дисертації ЖУРБИ КАТЕРИНИ ОЛЕКСАНДРІВНИ на тему : „Теоретико-методичні засади виховання смисложиттєвих цінностей у школярів основної і старшої…

Матеріали до захисту дисертації БЕЗСОНОВОЇ ОЛЬГИ КОСТЯНТИНІВНИ

Матеріали до захисту дисертації БЕЗСОНОВОЇ ОЛЬГИ КОСТЯНТИНІВНИ на тему : «ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК МОЛОДИХ ПЕДАГОГІВ  В УМОВАХ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.08 – дошкільна педагогіка Дата захисту: 12.02.2019 року Автореферат дисертації Дисертація Відгуки офіційних опонентів Bessonova_aref Bessonova_dis Bessonova_Liapunova Bessonova_Lopukhina