Презентація монографії І.Д.Беха: “Особистість на шляху до духовних цінностей”

12 листопада у приміщені Державної науково-педагогічної бібліотеки імені В.Сухомлинського відбулася презентація монографії дійсного члена НАПН України, доктора психологічних наук, директора Інституту проблем виховання І.Д.Беха “Особистість на шляху до духовних цінностей”. Монографія присвячена аналізу духовно-морального світу особистості в контексті реалізації її потенціалу у вчинковому житті. В діалозі з автором, присутніми були…

Всеукраїнський науково-практичний семінар “Становлення і розвиток особистості на ранніх етапах онтогенезу”

19 жовтня 2018 року співробітниками лабораторії дошкільної освіти і виховання Інституту проблем виховання НАПН України було проведено Всеукраїнський науково-практичний семінар “Становлення і розвиток особистості на ранніх етапах онтогенезу”. У роботі взяли участь фахівці дошкільної галузі з 9 областей України.

ЗРОСТАЮЧА ОСОБИСТІСТЬ У ГАРТІ ВИХОВНИХ ПОШТОВХІВ

(Поради щодо реалізації концепції «нова українська школа») Бех І. Д., доктор псих. наук, професор, дійсний член НАПН України, директор Інституту проблем виховання НАПН України   Ідеї концепції «Нова Українська школа» спрямовані на кардинальну зміну всієї нашої освітньої політики, такої, що передбачає формування людини високої культури, у якої гармонійно поєднується глибокий теоретичний і…