Вчений секретар

Докукіна Олена Михайлівна – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник

Фахівець з проблем сімейного виховання. Досліджує проблеми попередження насильства в сім’ї, взаємодії сім’ї і школи у моральному, патріотичному та громадянському вихованні молодших школярів, формуванні їх національної свідомості і самосвідомості, толерантності тощо, розробляє програми педагогічного просвітництва батьків, бере участь у підготовці монографій, навчально-методичних і методичних посібників, рекомендацій, збірників для батьків і вчителів з актуальних питань виховання підростаючого покоління, які широко впроваджені у практику сучасної школи.
Автор більше 100 наукових праць.
Нагороджена медалями «В память 1500-летия Киева» (1984), «Ветеран труда» (1989), нагрудним знаком «Відмінник освіти України» (2000). За вагомий особистий внесок у розвиток педагогічної науки і освіти, багаторічну сумлінну працю отримала Подяку Прем’єр-міністра України (2009).

Вибрані наукові праці

1. Педагогічні задачі та завдання для батьків / Відп. ред. Постовий В. Г. – К.: Рад. школа, 1989.
2. Народний університет педагогічних знань для батьків: [навчально-тематичний план і програма] К.: Рад. школа, 1990.
3. Докукіна О.М. Формування основ гуманістичної моралі дітей у сім’ї / Вчителі і батьки – вихователі /Відп. ред. Постовий В. Г. – К., 1990.
4. Докукіна О.М. Батьки у моральному вихованні дітей / О.М.Докукіна // Початкова школа, 1994. – № 6.
5. Докукіна О.М. Виховна діяльність батьків / О.М.Докукіна // Початкова школа, 1995. – № 1.
6. Докукіна О.М. Зміст виховання молодших школярів у сучасній українській сім’ї / О.М.Докукіна // Початкова школа, 1997. – № 5.
7. Докукіна О.М. Виховання молодших школярів у сучасній українській сім’ї / О.М. Докукіна // Початкова школа, 1997. – № 6.
8. Докукіна О.М. Національно – ціннісні орієнтири в сімейному вихованні / О.М.Докукіна // Цінності освіти і виховання: науково – методичний збірник /За заг. ред. О. Сухомлинської. – К., 1997.
9. Сім’я і діти. Програма родинно-національного виховання та навчально-тематичний план педагогічної освіти батьків. К.: ІЗМН, 1997.
10. Сім’я і родинне виховання. Концепція. Соціальна робота з молодою сім’єю: збірник теор. і метод. матеріалів для працівників соціальних служб для молоді України. Цикл “Молода сім’я, Ч. П. Випуск ІІІ. – К., 1997.
11. Докукіна О.М. Організація педагогічної підготовки батьків до морального виховання молодших школярів / О.М.Докукіна // Формування педагогічної культури батьків у сучасних умовах: науково–методичний збірник. – К.: ІЗМН, 1998.
12. Докукіна О.М. Громадянськість особистості та особливості її виховання у молодших школярів / О.М.Докукіна // Теоретико – методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: збірник наукових праць – К.: Педагогічна думка, – Кн. 1., 1999.
13. Докукіна О.М. Формування морального досвіду школярів у родинному спілкуванні Виховна діяльність сучасної сім’ї: збірник наукових статей / за ред. В. Г. Постового. – К.: Пед. думка, 2001.
14. Докукіна О.М. Емпатія та особливості її функціонування у сімейному просторі Сучасні підходи до виховання школярів у закладах інтернатного типу. – Науково– методичний збірник. – К.: ІПВ АПН України, 2002.
15. Докукіна О.М. Вивчення особливостей емпатійного ставлення молодших школярів до однолітків / О.М. Докукіна // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: збірник наукових праць. – Вип. 6. Кн. І. – Київ-Житомир: вид-во ЖДУ, 2004. – С. 214-218.
16. Докукіна О.М. Громадянин народжується в сім’ї Дитина в сім’ї / О.М.Докукіна. – К.: Ред. загальнопед. газ., 2005. – С. 70 – 90.
17. Докукіна О.М. Батьківське ставлення як чинник виховання емпатії у молодших школярів / О.М.Докукіна // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: збірник наукових праць. Вип.7. – Житомир: вид-во ЖДУ ім.. І.Франка, 2005. – С. 165-170.
18. Докукіна О.М. Полікультурне середовище сім’ї і толерантність особистості / О.М.Докукіна // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: збірник наукових праць. Вип. 8. Кн. І. – К., 2005. – С. 292-295.
19. Програма педагогічної освіти батьків «Сім’я і діти» / [Алєксєєнко Т.Ф., Докукіна О.М., Жевага С.І. та ін.] // Книга класного керівника: Довідково-методичне видання /Упор. С.В.Кириленко, Н.І.Косарєва. – Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2005.
20. Докукіна О.М. Особливості толерантних стосунків у багатопоколінній сім’ї / О.М.Докукіна // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: збірник наукових праць. Вип. 10. Кн. ІІ. – Кам’янець-Подільський, 2006. –
21. Докукіна О.М. Виховання у молодших школярів емпатії до однолітків у сім’ї: методичні рекомендації / О.М.Докукіна. – Кам’янець-Подільський, 2007. – 55с.
22. Докукіна О.М. Соціально-педагогічні та соціокультурні фактори насильства у багатопоколінній сім’ї / О.М.Докукіна // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: збірник наукових праць. Вип.12. Кн. ІІ. – Інститут проблем виховання. – К., – 2008. – С. 228-234.
23. Докукіна О.М. Шляхи запобігання насильству у багатопоколінній сім’ї / О.М.Докукіна // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: збірник наукових праць. Вип.13. Кн. 2. – Кам’янець-Подільський: Видавець Зволейко Д.Г., 2009. – С.133-141.
24. Докукіна О.М. Запобігання та переборювання насильства в складній сім’ї / О.М.Докукіна // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: збірник наукових праць. Вип.14. Кн. 2. – Кам’янець-Подільський: Видавець Зволейко Д.Г., 2010. – С.373-382.
25. Докукіна О.М. Соціально педагогічні засади профілактики насильства стосовно молодших школярів у сучасній багатопоколінній сім’ї // Соціально-педагогічні засади профілактики насильства в сім’ї: науково-методичний посібник [За ред. Повалій Л.В.] – К.: Педагогічна думка, 2011. – С. 96 – 111 с.