Директор

Іван Дмитрович Бех – доктор психологічних наук, професор, дійсний член Національної академії педагогічних наук України, заслужений діяч науки і техніки України.

Плідно працює в галузі методології й теорії, технологій сучасної освіти. зробив істотний внесок у теорію виховання особистості, педагогічну та вікову психологію. Дослідженням І. Беха властиві глибина теоретичного змісту і широта узагальнень. учений розробив концептуальну модель, крізь призму якої аналізує духовно-моральний світ особистості в шкільному онтогенезі. здійснив продуктивний синтез теорії культурно-історичного розвитку вищих психічних функцій, гуманістичної психології та педагогіки, теорії емоцій і на цій основі створив дієву парадигму Я-центрованого духовно розвивального виховання.

Практично вона реалізується як психопедагогіка, що спрямована на виховання у зростаючої особистості високосмислових духовних цінностей на основі запропонованих інноваційних технологій, які ґрунтуються на принципах свідомості та духовної самосвідомості.