Матеріали до захисту дисертації ЖУРБИ КАТЕРИНИ ОЛЕКСАНДРІВНИ

Матеріали до захисту дисертації ЖУРБИ КАТЕРИНИ ОЛЕКСАНДРІВНИ на тему : „Теоретико-методичні засади виховання смисложиттєвих цінностей у школярів основної і старшої школи” на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика виховання  Дата захисту – 05.03.2019 року Автореферат дисертації Дисертація Відгуки офіційних опонентів Zhurba_aref    

Матеріали до захисту дисертації БЕАТИ АННИ ПЄХОТИ

Матеріали до захисту дисертації БЕАТИ АННИ ПЄХОТИ на тему : „Теорія і практика соціально-педагогічної роботи з дітьми із маргинальних сімей в Польщі” на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.05 – соціальна педагогіка Дата захисту – 06.03. 2019 року Автореферат дисертації Дисертація Відгуки офіційних опонентів Piechota_aref      

Матеріали до захисту дисертації БЕЗСОНОВОЇ ОЛЬГИ КОСТЯНТИНІВНИ

Матеріали до захисту дисертації БЕЗСОНОВОЇ ОЛЬГИ КОСТЯНТИНІВНИ на тему : «ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК МОЛОДИХ ПЕДАГОГІВ  В УМОВАХ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.08 – дошкільна педагогіка Дата захисту: 12.02.2019 року Автореферат дисертації Дисертація Відгуки офіційних опонентів Bessonova_aref Bessonova_dis Bessonova_Liapunova Bessonova_Lopukhina

Матеріали до захисту дисертації ДАНЧЕНКО ІРИНИ ОЛЕКСІЇВНИ

Матеріали до захисту дисертації ДАНЧЕНКО ІРИНИ ОЛЕКСІЇВНИ на тему : «ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ЗРІЛОСТІ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ АГРАРНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика виховання  Дата захисту: 12.02.2019 Автореферат дисертації Дисертація Відгуки офіційних опонентів Danchenko_aref Danchenko_dis Danchenko_Yahodnikova Danchenko_Sopivnyk Danchenko_Radul

 Матеріали до захисту дисертації Шевчук О.В.

Матеріали до захисту дисертації Шевчук Олександри Валеріївни на тему : „ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЗАСОБАМИ УКРАЇНСЬКОЇ ЕТНІЧНОЇ КУЛЬТУРИ” на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика виховання  Науковий керівник :      Пруцакова Ольга Леонідівна                        –   кандидат педагогічних наук,             …

Матеріали до захисту Дихти-Кірфф В. Л.

Матеріали до захисту дисертації ДИХТИ-КІРФФ ВІКТОРІЇ ЛЕОНІДІВНИ на тему : „ФОРМУВАННЯ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ КРЕАТИВНОСТІ В ЦЕНТРАХ РОЗВИТКУ ДИТИНИ” на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук, за спеціальністю 13.00.08 – дошкільна педагогіка Науковий керівник :    Мещанінов Олександр Павлович              –   доктор педагогічних наук, професор Офіційні опоненти: Семенов Олександр Сергійович                –   доктор педагогічних наук,…

Матеріали до захисту Чужі Н.П.

 Матеріали до захисту дисертації ЧУЖІ НАТАЛІЇ ПЕТРІВНИ на тему : „ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОГО ДОСВІТУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ПАРЕМІЙ” на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика виховання   Науковий керівник :      Коновець Світлана Володимирівна –   доктор педагогічних наук, професор   Офіційні опоненти:  Шевченко Галина Павлівна – …