Матеріали до захисту дисертації ХОМИЧ ОЛЕНИ ЛЕОНІДІВНИ

Матеріали до захисту дисертації ХОМИЧ ОЛЕНИ ЛЕОНІДІВНИ  на тему : «ФОРМУВАННЯ ПРОСОЦІАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика виховання Захист відбудеться 23 квітня 2019 року Автореферат дисертації Дисертація Відгуки офіційних опонентів Khomych_aref Khomych_dis Khomych_Liakisheva Khomych_Zoria  

Матеріали до захисту дисертації ШКЛЯР НАТАЛІЇ АНАТОЛІЇВНИ

Матеріали до захисту дисертації ШКЛЯР НАТАЛІЇ АНАТОЛІЇВНИ на тему : « «ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО СТАВЛЕННЯ У ДІТЕЙ ЧЕТВЕРТОГО РОКУ ЖИТТЯ ДО ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.08 – дошкільна педагогіка Захист відбудеться 23 квітня 2019 року Автореферат дисертації Дисертація Відгуки офіційних опонентів Shkliar_aref Shkliar_dis Shkiar_Zdanevych Shkliar_Vrochynska