Лабораторія виховання у сім’ї та закладах інтернатного типу

Зав.відділу Шахрай Валентина Михайлівна – завідувач лабораторії, доктор педагогічних наук, доцент. Кадровий склад На сьогодні у лабораторії працюють: Шахрай Валентина Михайлівна, завідувач лабораторії, доктор педагогічних наук, доцент; Канішевська Любов Вікторівна – головний науковий співробітник, доктор педагогічних наук, професор; Гончар (Повалій) Людмила Вікторівна – провідний науковий співробітник, кандидат педагогічних наук, старший…