Звітна науково-практична конференція

22 квітня в Інституті проблем виховання відбулася звітна науково-практична конференція. З доповідями на пленарному засіданні виступили:
директор Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, доктор психологічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України
“Мистецтво і духовність: психопедагогічний контекст”

Гончар Людмила Вікторівна, провідний науковий співробітник лабораторії виховання в сім’ї та закладах інтернатного типу Інституту проблем виховання НАПН України, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник
“Батьківська компетентність у контексті формування в підлітків цінності життя”

Комаровська Оксана Анатоліївна, завідувач лабораторії естетичного виховання та мистецької освіти Інституту проблем виховання, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник
“Розвиток емоційного інтелекту як чинник формування художніх цінностей особистості”

Нечерда Валерія Борисівна, старший науковий співробітник лабораторії фізичного розвитку та здорового способу життя Інституту проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук
“Ефективні методи і технології у формуванні просоціальної поведінки підлітків уразливих категорій”

Пруцакова Ольга Леонідівна, провідний науковий співробітник лабораторії позашкільної освіти Інституту проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник
“Екологічний вибір і прийняття рішень у гармонізації відносин школярів з природою”

Також відбулася ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ:
«СУЧАСНЕ ВИХОВАННЯ: ЗАПИТАННЯ І ВІДПОВІДІ»

Модератори:
Федоренко Світлана Вікторівна, головний науковий співробітник лабораторії громадянського та морального виховання Інституту проблем виховання НАПН України, доктор педагогічних наук, доцент.
Журба Катерина Олександрівна, провідний науковий співробітник лабораторії громадянського та морального виховання Інституту проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник.
Бойко Анна Едуардівна, науковий співробітник лабораторії позашкільної освіти Інституту проблем виховання НАПН України.

В роботі трьох секцій були запропоновані три напрямкии роботи:
СЕКЦІЯ 1:
НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ.

Керівники секції: Харченко Наталія Вікторівна, завідувач лабораторії громадянського та морального виховання Інституту проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник.
Морін Олег Леонідович – старший науковий співробітник лабораторії трудового виховання Інституту проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник.

СЕКЦІЯ 2
ЗМІСТ І ТЕХНОЛОГІЇ СУЧАСНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТА УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ.

Керівники секції: Шахрай Валентина Михайлівна, завідувач лабораторії виховання в сім’ї та закладах інтернатного типу Інституту проблем виховання НАПН України, доктор педагогічних наук, доцент.
Остапенко Олександр Іванович, завідувач лабораторії фізичного розвитку та здорового способу життя Інституту проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук.

СЕКЦІЯ 3
ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС У РІЗНИХ СОЦІАЛЬНИХ СТРУКТУРАХ

Керівники секції: Алєксєєнко Тетяна Федорівна – завідувач лабораторії соціальної педагогіки Інституту проблем виховання НАПН України, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник.
Мачуський Валерій Віталійович – завідувач лабораторії позашкільної освіти Інституту проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник.