Всеукраїнська науково-практична конференція «Ціннісні засади реалізації ідей Нової української школи».

12 березня 2019 року згідно плану науково-практичних масових заходів Національної академії педагогічних наук України на 2019 рік відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Ціннісні засади реалізації ідей Нової української школи». Організатори конференції – Відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України; Інститут проблем виховання НАПН України; КНЗ КОР «Київський обласний інститут  післядипломної освіти педагогічних кадрів».

Конференція проведена на базі Комунального навчального закладу Київської обласної ради «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів»(м. Біла Церква).

Мета конференції – обговорення та пошук рішень актуальних проблем сучасної педагогічної науки та практики щодо реалізації ідей Нової української школи; впровадження педагогіки партнерства у взаємодії закладів освіти, сім’ї та громадськості у формуванні в учнів духовно-моральних цінностей.

У роботі конференції взяли участь наукові співробітники Інституту проблем виховання, викладачі Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів, викладачі та студенти закладів вищої освіти України, вчителі.

З доповідями на пленарному засіданні конференції виступили наукові співробітники Інституту проблем виховання НАПН України: Канішевська Л. В., заступник директора Інституту проблем виховання НАПН України з науково-експериментальної роботи, доктор педагогічних наук, професор; Шахрай В.М., завідувач лабораторії виховання в сім’ї та закладах інтернатного типу Інституту проблем виховання НАПН України, доктор педагогічних наук, доцент; Гончар Л.В., провідний науковий співробітник лабораторії виховання в сім’ї та закладах інтернатного типу Інституту проблем виховання НАПН України, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник.

У рамках роботи конференції працювало 5 секцій.

СЕКЦІЯ 1.Ціннісні орієнтири навчання і виховання в закладі загальної середньої освіти

СЕКЦІЯ 2. Партнерська взаємодія освітнього закладу,сім’ї та громади у формуванні в учнів духовно-моральних цінностей.

СЕКЦІЯ 3. Післядипломна освіта як чинник підвищення потенціалу педагогічних кадрів у здійсненні ціннісно-орієнтованого освітнього процесу.

СЕКЦІЯ 4.Позашкільнаосвіта – простір духовно-ціннісного зростання вихованців.

СЕКЦІЯ 5. Забезпечення наступності дошкільної і початкової освіти в умовах реалізації Концепції нової української школи.

В ухвалі конференції наголошується на необхідності активного впровадження ціннісного складника в освітній процес закладів освіти України, що сприятиме вихованню патріота, громадянина, відповідальної особистості як за своє життя, так і за життя соціального і природного оточення, без чого неможливий належний поступ українського суспільства.