ОГОЛОШЕННЯ

О Г О Л О Ш Е Н Н Я

26 березня 2019 року о 14.00 годині відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.454.01 в Інституті проблем виховання Національної академії педагогічних наук України

 Порядок денний:  

  1. Захист дисертації БРЕЖНЄВОЇ ОЛЕНИ ГЕННАДІЇВНИ

на тему : «ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА МАТЕМАТИЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ 3-6 РОКІВ У СИСТЕМІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ»

на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.08 – дошкільна педагогіка  

Науковий консультант:     

 Гавриш Наталія Василівна                          –   доктор педагогічних наук, професор

Офіційні опоненти: 

Зайцева Лариса Іванівна                                 доктор педагогічних наук, професор

Грама Ніна Григорівна                                    доктор педагогічних наук, професор

Козак Людмила Василівна                              доктор педагогічних наук доцент

  1. Захист дисертації СЕМЕНЯКО ЮЛІЇ БОРИСІВНИ

на тему : «ВИХОВАННЯ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ОСНОВ КУЛЬТУРИ ВИКОРИСТАННЯ МЕДІАПРОДУКЦІЇ У ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ»

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.08 – дошкільна педагогіка

 Науковий керівник:

 Гавриш Наталія Василівна                             доктор педагогічних наук, професор

Офіційні опоненти:

 Ляпунова Валентина Анатоліївна                 доктор педагогічних наук, доцент

Іванчук Сабіна Айдинівна                              кандидат педагогічних наук 

  1. Про допуск до захисту дисертаційних робіт.
  1. Про прийняття до розгляду та призначення експертних комісій для попереднього розгляду дисертаційних робіт.

Засідання відбудеться у приміщенні Інституту проблем виховання НАПН України за адресою: м. Київ, вул. М. Берлинського, 9, зал засідань, 8-й поверх.