ОГОЛОШЕННЯ

О Г О Л О Ш Е Н Н Я
23 квітня 2019 року о 14.00 годині
відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради
Д 26.454.01 в Інституті проблем виховання
Національної академії педагогічних наук України

Порядок денний:

1. Захист дисертації ХОМИЧ ОЛЕНИ ЛЕОНІДІВНИ
на тему : «ФОРМУВАННЯ ПРОСОЦІАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»
на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика виховання

Науковий керівник:

Кириченко Валентина Іванівна – кандидат педагогічних наук,
старший науковий співробітник

Офіційні опоненти:

Лякішева Анна Володимирівна – доктор педагогічних наук, доцент

Зоря Юлія Миколаївна – кандидат педагогічних наук

2. Захист дисертації ШКЛЯР НАТАЛІЇ АНАТОЛІЇВНИ
на тему : «ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО СТАВЛЕННЯ У ДІТЕЙ ЧЕТВЕРТОГО РОКУ ЖИТТЯ ДО ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ»
на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
за спеціальністю 13.00.08 – дошкільна педагогіка

Науковий керівник:

Гавриш Наталія Василівна – доктор педагогічних наук, професор

Офіційні опоненти:

Зданевич Лариса Володимирівна – доктор педагогічних наук, професор

Врочинська Людмила Ігорівна – кандидат педагогічних наук, доцент

3. Про допуск до захисту дисертаційних робіт.

4. Про прийняття до розгляду та призначення експертних комісій для попереднього
розгляду дисертаційних робіт.

Засідання відбудеться у приміщенні
Інституту проблем виховання НАПН України за адресою:
м. Київ, вул. М. Берлинського, 9, зал засідань, 8-й поверх.