Оголошення

О Г О Л О Ш Е Н Н Я

12 лютого 2019 року о 14.00 годині відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.454.01 в Інституті проблем виховання Національної академії педагогічних наук України 

Порядок денний:

 Захист дисертації ДАНЧЕНКО ІРИНИ ОЛЕКСІЇВНИ на тему : «ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ЗРІЛОСТІ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ АГРАРНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика виховання 

Науковий консультант:    

 Тюріна Валентина Олександрівна                доктор педагогічних наук, професор

Офіційні опоненти:

 Радул Валерій Вікторович                               доктор педагогічних наук, професор

Сопівник Ірина Віталіївна                              доктор педагогічних наук, доцент

 Ягоднікова Вікторія Вікторівна                     доктор педагогічних наук, професор

Захист дисертації БЕЗСОНОВОЇ ОЛЬГИ КОСТЯНТИНІВНИ на тему : «ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК МОЛОДИХ ПЕДАГОГІВ  В УМОВАХ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.08 – дошкільна педагогіка

 Науковий керівник:     

 Гавриш Наталія Василівна                             доктор педагогічних наук, професор

Офіційні опоненти:

 Ляпунова Валентина Анатоліївна                 доктор педагогічних наук, доцент

Лопуніна Тетяна Вячеславівна                     кандидат педагогічних наук

 3. Про допуск до захисту дисертаційних робіт.

  1. Про прийняття до розгляду та призначення експертних комісій для попереднього  розгляду дисертаційних робіт.

Засідання відбудеться у приміщенні Інституту проблем виховання НАПН України за адресою: м. Київ, вул. М. Берлинського, 9, зал засідань, 8-й поверх.