О Г О Л О Ш Е Н Н Я

О Г О Л О Ш Е Н Н Я

05 березня 2019 року о 14.00 годині відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.454.01 в Інституті проблем виховання Національної академії педагогічних наук України

Порядок денний:

 Захист дисертації ЖУРБИ КАТЕРИНИ ОЛЕКСАНДРІВНИ

на тему : „Теоретико-методичні засади виховання смисложиттєвих цінностей у школярів основної і старшої школи” на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика виховання

 Науковий консультант:     

Бех Іван Дмитрович                                          доктор психологічних наук, професор, дійсний член НАПН України 

Офіційні опоненти:

 Хоружа Людмила Леонідівна                          доктор педагогічних наук, професор

Солодка Анжеліка Костянтинівна                 доктор педагогічних наук, доцент 

Сойчук Руслана Леонідівна                             доктор педагогічних наук, доцент

 

О Г О Л О Ш Е Н Н Я

06 березня 2019 року об 11.00 годині відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.454.01 в Інституті проблем виховання Національної академії педагогічних наук України

Порядок денний:

 Захист дисертації БЕАТИ АННИ ПЄХОТИ

на тему : „Теорія і практика соціально-педагогічної роботи з дітьми із маргинальних сімей в Польщі” на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.05 – соціальна педагогіка

Науковий консультант:     

 Бех Іван Дмитрович                                          доктор психологічних наук, професор  дійсний член НАПН України 

Офіційні опоненти:

 Сейко Наталія Андріївна                                 доктор педагогічних наук, професор

Харченко Сергій Якович                                 доктор педагогічних наук, професор

 Поліщук Віра Аркадіївна                                 доктор педагогічних наук, професор

  1. Про допуск до захисту дисертаційних робіт.
  1. Про прийняття до розгляду та призначення експертних комісій для попереднього   розгляду дисертаційних робіт.

Засідання відбудеться у приміщенні Інституту проблем виховання НАПН України за адресою: м. Київ, вул. М. Берлинського, 9, зал засідань, 8-й поверх.