Матеріали до захисту дисертації ЖУРБИ КАТЕРИНИ ОЛЕКСАНДРІВНИ

Матеріали до захисту дисертації ЖУРБИ КАТЕРИНИ ОЛЕКСАНДРІВНИ на тему : „Теоретико-методичні засади виховання смисложиттєвих цінностей у школярів основної і старшої школи” на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика виховання

 Дата захисту – 05.03.2019 року

Автореферат дисертації

Дисертація

Відгуки офіційних опонентів

Zhurba_aref Zhurba_dis Zhurba_Solodka

Zhurba_Khoruzha

Zhurba_Soichuk