Матеріали до захисту дисертації БЕАТИ АННИ ПЄХОТИ

Матеріали до захисту дисертації БЕАТИ АННИ ПЄХОТИ на тему : „Теорія і практика соціально-педагогічної роботи з дітьми із маргинальних сімей в Польщі” на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.05 – соціальна педагогіка

Дата захисту – 06.03. 2019 року

Автореферат дисертації

Дисертація

Відгуки офіційних опонентів

Piechota_aref Piechota_dis Piechota_Seiko

Piechota_Kharchenko

Piechota_Polishchuk