Матеріали до захисту дисертації ДАНЧЕНКО ІРИНИ ОЛЕКСІЇВНИ

Матеріали до захисту дисертації ДАНЧЕНКО ІРИНИ ОЛЕКСІЇВНИ на тему : «ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ЗРІЛОСТІ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ АГРАРНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика виховання

 Дата захисту: 12.02.2019

Автореферат дисертації

Дисертація

Відгуки офіційних опонентів

Danchenko_aref Danchenko_dis

Danchenko_Yahodnikova

Danchenko_Sopivnyk

Danchenko_Radul