Матеріали до захисту дисертації БЕЗСОНОВОЇ ОЛЬГИ КОСТЯНТИНІВНИ

Матеріали до захисту дисертації БЕЗСОНОВОЇ ОЛЬГИ КОСТЯНТИНІВНИ на тему : «ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК МОЛОДИХ ПЕДАГОГІВ  В УМОВАХ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.08 – дошкільна педагогіка

Дата захисту: 12.02.2019 року

Автореферат дисертації

Дисертація

Відгуки офіційних опонентів

Bessonova_aref Bessonova_dis Bessonova_Liapunova

Bessonova_Lopukhina