Конкурс на заміщення вакантних посад

Інститут проблем виховання  Н А П Н  України

оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

 

лабораторія громадянського та морального виховання:

–  завідувач лабораторії – 1,0 (кваліфікаційні  вимоги: науковий ступінь доктора наук або доктора філософії (кандидата  наук), який має вчене звання старшого наукового співробітника;  досвід наукової роботи у галузі  освіти  не менше 5 років; за останні п’ять років не менше 10 публікацій, у тому числі не менше однієї у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометрічних баз, та/або патентів; досконале володіння державною мовою);

 

– старший  науковий співробітник  –  0,5 (кваліфікаційні  вимоги: науковий ступінь доктора наук або доктора філософії (кандидата  наук), який має вчене звання старшого наукового співробітника;  досвід наукової роботи  у віти  не менше 5 років; за останні п’ять років не менше 5 публікацій, та/або патентів; досконале володіння державною мовою);

 

лабораторія фізичного розвитку та здорового способу життя:

– науковий співробітник  – 1,0 (кваліфікаційні  вимоги: науковий ступінь доктора філософії (кандидата  наук) або магістр, який має не менше п’яти років досвіду роботи; за останні п’ять років не менше 5 публікацій, та/або патентів; досконале володіння державною мовою);

 

лабораторія позашкільної освіти:

– молодший науковий співробітник – 1,0 (кваліфікаційні  вимоги: науковий ступінь доктора філософії (кандидата  наук) або магістр; досконале володіння державною мовою);

 

лабораторія  соціальної  педагогіки:

     – молодший науковий співробітник – 0,5 (кваліфікаційні  вимоги: науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) або магістр; досконале володіння державною мовою).

Особи, які  бажають взяти участь  у конкурсі, подають: письмову заяву на ім’я керівника про участь у конкурсі, написану власноруч; копію документа, що посвідчує особу; заповнену особову картку (встановленого зразка); автобіографію;  копію трудової книжки (за наявності); копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання,  військового квітка (для військовослужбовців та військовозобов’язаних); перелік  наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих  фахових  виданнях; письмову згоду  на обробку персональних даних.

Заяви та документи на участь у конкурсі подаються до конкурсної комісії за адресою: 04060, м. Київ – 60, вул. М.Берлинського, 9  (кім.417) протягом  30  календарних днів  з дати опублікування  оголошення.

Телефон для довідок 440-34-85.

07.05.2019 р.