Cемінар-тренінг “Інтерактивні технологіі освіти сталого розвитку”

19 лютого 2019 року на базі Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді МОН України у рамках курсів підвищення кваліфікаціі педагогів закладів позашкільноі освіти відбувся семінар-тренінг “Інтерактивні технологіі освіти сталого розвитку”. Учасниками тренінгу були педагоги ПНЗ та вчителі закладів загальноі середньоі освіти. Позитивним є й різноманітна спеціалізація учасників. Тренінг проводила кан.пед.наук, провідний науковий співробітник лабораторіі позашкільноі освіти Інститут проблем виховання НАПН України/ Institute of problems on education Ольга Пруцакова. У тренінгу педагоги знайомились із особливостями сучасного змісту екологічноі освіти й освіти сталого розвитку, ефективними формами і методами вивчення власного, побутового впливу на довкілля, соціальними наслідками змін клімату, необхідністю збереження біорізноманіття. На тренінгу увага учасників закцентовувалась на ролі кожного, як споживача природних ресурсів, можливостях пересічного громадянина зменшити власний вплив на довкілля.