О Г О Л О Ш Е Н Н Я

28 травня 2019 року о 14.00 годині відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.454.01 в Інституті проблем виховання Національної академії педагогічних наук України

 Порядок денний:

Захист дисертації ПАВЛИК НАДІЇ ПАВЛІВНІ 

на тему : «ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ В УКРАЇНІ»

на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук

за спеціальністю 13.00.05 – соціальна педагогіка

 Науковий консультант:    

 Сейко Наталія Андріївна                                доктор педагогічних наук, професор

 Офіційні опоненти:

 Коляда Наталія Миколаївна                          доктор педагогічних наук, професор

Пантюк Тетяна Ігорівна                                 доктор педагогічних наук, професор

 Чернуха Надія Миколаївна                            доктор педагогічних наук, професор

  1. Захист дисертації ЄРЬОМІНОЇ ЛІЛІЇ ЄВГЕНІВНИ  

на тему : «СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ У ВИХОВАНЦІВ ЗАКЛАДУ ІНТЕРНАТНОГО ТИПУ ГОТОВНОСТІ ДО СІМЕЙНОГО ЖИТТЯ»

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.05 – соціальна педагогіка 

Науковий керівник:     

 Федорова Олена Василівна                             кандидат педагогічних наук, доцент

Офіційні опоненти:

 Рогальська-Яблонська Інна Петрівна          доктор педагогічних наук, професор

Корінна Ганна Олексіївна                               кандидат педагогічних наук

  1. Про допуск до захисту дисертаційних робіт.

 

  1. Про прийняття до розгляду та призначення експертних комісій для попереднього

розгляду дисертаційних робіт.

Засідання відбудеться у приміщенні

Інституту проблем виховання НАПН України за адресою:

м. Київ, вул. М. Берлинського, 9, зал засідань, 8-й поверх.