Захист дисертації ЧУЖІ НАТАЛІЇ ПЕТРІВНИ

25 вересня 2018 року о 14.00 годині

відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.454.01 в Інституті проблем виховання Національної академії педагогічних наук України

 

Порядок денний:

 1. Захист дисертації ЧУЖІ НАТАЛІЇ ПЕТРІВНИ

на тему : „ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОГО ДОСВІТУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ПАРЕМІЙ”

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика виховання

 

Науковий керівник :    

 Коновець Світлана Володимирівна    доктор педагогічних наук, професор

 

Офіційні опоненти:

 Шевченко Галина Павлівна    доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України

Гайдамака Олена Василівна    кандидат педагогічних наук

 

2. Про допуск до захисту дисертаційних робіт.

3. Про прийняття до розгляду та призначення експертних комісій для попереднього розгляду дисертаційних робіт.

 

Засідання відбудеться у приміщенні Інституту проблем виховання НАПН України за адресою: м. Київ, вул. М. Берлинського, 9, зал засідань, 8-й поверх.