Всеукраїнська науково-практична конференція “ОСОБИСТІСТЬ У ПРОСТОРІ ВИХОВНИХ ІННОВАЦІЙ”

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ВИХОВАННЯ НАПН УКРАЇНИ

ШАНОВНІ КОЛЕГИ !

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції “ОСОБИСТІСТЬ У ПРОСТОРІ ВИХОВНИХ ІННОВАЦІЙ ”, яка відбудеться 19 жовтня 2018 року в м. Києві у приміщенні НВК “Домінанта” (адреса: вул.Юності,3, біля м.”Дарниця”, вихід до магазину “Дитячий світ”)
За матеріалами конференції буде виданий збірник матеріалів.
Обсяг поданих матеріалів не менше 5 повних сторінок комп’ютерного тексту .
Вимоги до оформлення статей:
– мова – українська; матеріали конференції мають бути набрані у текстовому редакторі Microsoft Word, збережений у форматі *.doc або *.rtf; текст на аркушах паперу А-4, шрифт Times New Roman, поля: зліва – 30 мм; праворуч – 10 мм, зверху, знизу – 20 мм;
– у правому верхньому куті – ініціали та прізвище автора (авторів) маленькими літерами (напівжирним, курсивом); через кому маленькими літерами – назву міста, звідки надійшла стаття (курсивом);
– назва статті – через два інтервали великими літерами симетрично тексту (напівжирним);
– через два інтервали – анотація (5-6 рядків) і ключові слова українською мовою курсивом, розмір – 12, через один інтервал;
– через два інтервали – текст статті українською мовою, розмір 14, інтервал 1,5; посилання в тексті супроводжуються цифрами у квадратних дужках із позначенням номера цитованого видання в списку літератури і через кому – сторінки: [1, с. 15]; використовувати лише лапки “…”, одинарний апостроф – ’, розмір абзацу – 4 літери;
– через два інтервали – список літератури в алфавітному порядку, розмір – 12, через один інтервал;
На окремому аркуші подати відомості про автора (авторів) українською мовою: прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада, домашня і робоча адреси із зазначенням індексу, контактний телефон (обов’язково), e-mail.
Термін подання матеріалів (на паперовому та електронному носіях) до 10 вересня 2018 року за адресою: 04060 , м. Київ, вул. М. Берлинського, 9. Інститут проблем виховання НАПН України, Докукіній Олені Михайлівні; e-mail: ipv2@ukr.net.
Вартість однієї сторінки – 30 грн. Оплата статті здійснюється після її рецензування і затвердження до друку вченою радою Інституту проблем виховання НАПН України.
Організаційний комітет:
Інститут проблем виховання НАПН
м. Київ, вул. М. Берлинського 9
Тел.: (44) 455-53-38
Факс: (38044) 440-25-25
E-mail: ipv_info@ukr.net

Контактні особи:
Малиношевський Руслан Васильович – заступник директора Інституту проблем виховання НАПН України з наукової роботи, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник.
Докукіна Олена Михайлівна – учений секретар Інституту проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник