Матеріали до захисту Чужі Н.П.

 Матеріали до захисту дисертації ЧУЖІ НАТАЛІЇ ПЕТРІВНИ

на тему : „ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОГО ДОСВІТУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ПАРЕМІЙ”

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика виховання

 

Науковий керівник :    

 Коновець Світлана Володимирівна    доктор педагогічних наук, професор

 

Офіційні опоненти:

 Шевченко Галина Павлівна    доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України

Гайдамака Олена Василівна    кандидат педагогічних наук

 

автореферат дисертація відгуки
Chuza_aref  Chuzha_dis Chuzha_Gaidamaka

Chuzha_Shevchenko