Круглий стіл “Нова українська школа у поступі до цінностей”

16 жовтня 2018 р. за адресою вул. Берлинського, 9 спільними зусиллями Інституту проблем виховання НАПН України та ДНУ “Інститутом модернізації змісту освіти” МОН України був проведений Круглий стіл з питань реалізації в регіонах України Програми “”Нова українська школа” у поступі до цінностей”, розробленої під керівництвом директора Інституту проблем виховання НАПН України, дійсного члена НАПН України, доктора психологічних наук, професора І.Д.Беха. Модератором була С.В. Кириленко – науковий консультант Проекту, кандидат педагогічних наук, доцент, начальник відділу інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи ДНУ “Інституту модернізації змісту освіти”. Метою заходу було розроблення спільної програми психолого-педагогічного супроводу інноваційних проектів у закладах середньої освіти Донецької, Київської, Миколаївської, Рівненської, Хмельницької, Черкаської областей. У роботі круглого столу активну участь взяли: Журба К.О.- канд.пед. наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник лабораторії громадянського та морального виховання Інституту проблем виховання НАПН України; Гавлітіна Т. М. -проректор з науково-педагогічної роботи РОІППО (м. Рівне); Вітковська О.Д. – завідувачка навчально-методичної лабораторії акмеології МОІППО (м.Миколаїв); Бачинська Є.М. – проректор КОІППО (м. Київ), Орловська Н.М. – старший викладач кафедри, методист НМЦ ХОІППО ( м.Хмельницький)