Конкурс на заміщення посади

 Інститут проблем виховання  Н А П Н  України

оголошує конкурс на заміщення  посади

заступника  директора з науково-експериментальної роботи.

Вимоги до кандидата: громадянство України, вільне володіння державною мовою, науковий ступінь доктора педагогічних наук  або доктора філософії (кандидата педагогічних наук),  стаж роботи на  посадах наукових та (або) науково-педагогічних працівників не менш як 3 роки, високі моральні якості й організаторські  здібності.

Особи, які  бажають взяти участь  у конкурсі, подають такі документи:

–    заяву на участь у конкурсі на ім’я директора Інституту;

–    особовий  листок з обліку кадрів  з  фотографією;

  • автобіографію;
  • копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання;
  • довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого  постановою КМ України від 27.09.2000 р.     № 1465;
  • довідку про наявність або відсутність судимості;
  • інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні  правопорушення;
  • копію паспорта, засвідчену претендентом;
  • копію трудової книжки;
  • письмову згоду на обробку персональних даних;
  • список наукових праць.

 

Копії зазначених  документів (окрім копії паспорта) засвідчуються за основним місцем роботи або нотаріально.

Прийом документів здійснюється протягом двох місяців за адресою:

04060, м. Київ – 60, вул. М.Берлинського, 9, кім.411.Телефон для довідок 440-34-85.