Лабораторія виховання у сім’ї та закладах інтернатного типу

Зав.відділу
Шахрай Валентина Михайлівна
– завідувач лабораторії, доктор педагогічних наук, доцент.

Кадровий склад
На сьогодні у лабораторії працюють: Шахрай Валентина Михайлівна, завідувач лабораторії, доктор педагогічних наук, доцент; Канішевська Любов Вікторівна – головний науковий співробітник, доктор педагогічних наук, професор; Гончар (Повалій) Людмила Вікторівна – провідний науковий співробітник, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник; Грітчина Анна Іванівна – старший науковий співробітник, кандидат педагогічних наук; Роговець Олена Володимирівна – старший науковий співробітник, кандидат педагогічних наук; Пасічник Ольга Василівна – старший лаборант.

Основні завдання

теоретико-методичне обґрунтування шляхів та способів розв’язання актуальних проблем виховання дітей шляхом взаємодії навчальних закладів і сім’ї
Напрями діяльності

Формування у підлітків цінності життя у взаємодії школи і сім’ї. Становлення громадянських якостей підлітків в різних умовах розвитку