О Г О Л О Ш Е Н Н Я

26 грудня 2018 року о 14.00 годині відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.454.01 в Інституті проблем виховання Національної академії педагогічних наук України

 ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 Захист дисертації ДИХТИ-КІРФФ ВІКТОРІЇ ЛЕОНІДІВНИ на тему : „ФОРМУВАННЯ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ КРЕАТИВНОСТІ В ЦЕНТРАХ РОЗВИТКУ ДИТИНИ” на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.08 – дошкільна педагогіка

 Науковий керівник :    Мещанінов Олександр Павлович                 доктор педагогічних наук, професор

Офіційні опоненти

 Семенов Олександр Сергійович                   доктор педагогічних наук, доцент

Половіна Олена Анатоліївна                         кандидат педагогічних наук, доцент 

  1. Захист дисертації ШЕВЧУК ОЛЕКСАНДРИ ВАЛЕРІЇВНИ

 на тему : „ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЗАСОБАМИ УКРАЇНСЬКОЇ ЕТНІЧНОЇ КУЛЬТУРИ” на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика виховання

 Науковий керівник :    Пруцакова Ольга Леонідівна                           кандидат педагогічних наук,                                                                          старший науковий співробітник

Офіційні опоненти: 

Вербицький Володимир Валентинович         доктор педагогічних наук, доцент

Колишкіна Алла Петрівна                                кандидат педагогічних наук

  1. Про рекомендацію до захисту дисертаційних робіт.
  1. Про прийняття до розгляду та призначення експертних комісій для попереднього   розгляду дисертаційних робіт.

Засідання відбудеться у приміщенні Інституту проблем виховання НАПН України за адресою: м. Київ, вул. М. Берлинського, 9, зал засідань, 8-й поверх.