Анонс подій Архів
Оголошення Архів
Привітання Архів

Перелік тем дисертаційних досліджень

 

Перелік тем дисертаційних досліджень,

 

захищених у спеціалізованій вченій раді Д 26.454.01

 

Інституту проблем виховання НАПН України в 2017 році

 

на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук

 

за спеціальностями: 

13.00.05 – соціальна педагогіка та 13.00.07 – теорія і методика виховання

 

 1. Алєксєєнко Т. Ф. Концептуалізація соціально-педагогічних основ сучасного сімейного виховання / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – д.психол.н., проф. І. Д. Бех.

 

 

 

13.00.07 – теорія і методика виховання

 

 

 

2. Кендзьор П. І. Полікультурне виховання учнів у системі діяльності загальноосвітнього навчального закладу (теорія і методика) / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. О. В. Сухомлинська.

 

 

 

3. Сойчук Р. Л.  Теоретико-методичні засади виховання національного самоствердження в учнівської молоді / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – д.психол.н., проф. І. Д. Бех.

 

 

 

4. Федоренко С. В. Теорія і методика формування гуманітарної культури студентів вищих навчальних закладів США / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. Н. Є. Миропольська.

 

 

 

13.00.08 – дошкільна педагогіка (разовий захист)

 

 

 

5. Семенов  О. С.  Теоретико-методичні засади формування творчо спрямованої особистості старшого дошкільника у позашкільному навчальному закладі / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. Г. П. Пустовіт.

 

 

 

Перелік тем дисертаційних досліджень,

 

захищених у спеціалізованій вченій раді Д 26.454.01

 

в Інституті проблем виховання НАПН України в 2016 році

 

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук

 

за спеціальностями:

 

 

 

13.00.05 – соціальна педагогіка

 

 

 

6. Глушко Н. В. Соціальна реабілітація дезадаптованих старших підлітків у професійних ліцеях / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. М. О. Супрун.

 

 

 

13.00.07 – теорія і методика виховання

 

 

 

7. Нємцева Т. О.  Виховання громадянської ініціативності старшокласників у позакласній діяльності / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., с.н.с. Г. А. Назаренко.

 

8. Кирпа А. В. Полікультурне виховання старшокласників у діяльності Євроклубу загальноосвітнього навчального закладу / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. М. О. Наказний.

 

     

 

13.00.08 – дошкільна педагогіка (разові захисти)

 

 

 

9. Сіренко А. Є. Формування у старших дошкільників упевненості в собі у груповій діяльності / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – к.пед.н., доц. О. Д. Рейпольська.

 

10. Тимофєєва І. Б. Формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – к.пед.н., доц. О. Д. Рейпольська.

 

 

 

 

Перелік тем дисертаційних досліджень,

захищених у спеціалізованій вченій раді Д 26.454.01

Інституту проблем виховання НАПН України в 2016 році

на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук

                                                за спеціальностями:

 

                           

13.00.05 – соціальна педагогіка та 13.00.07 – теорія і методика виховання

 

 

1. Шахрай В. М. Теоретико-методичні засади формування соціальної компетентності учнів основної і старшої школи засобами театрального мистецтва / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. Н. Є. Миропольська.

 

13.00.07 – теорія і методика виховання

 

2. Горбенко С. С. Розвиток ідей гуманістичного виховання учнів молодшого та підліткового віку засобами музики у творчій спадщині вітчизняних педагогів (ХХ-початок ХХІ століття) / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – д.психол.н., проф. І. Д. Бех.

 

3. Назаренко Г. А. Теорія і практика виховання культури демократизму учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – д.психол.н., проф. І. Д. Бех.

 

Перелік тем дисертаційних досліджень,

захищених у спеціалізованій вченій раді Д 26.454.01

в Інституті проблем виховання НАПН України в 2016 році

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук

за спеціальностями:

13.00.05 – соціальна педагогіка

 

4. Волчелюк Ю. І. Соціальна адаптація студентів з обмеженими фізичними можливостями в умовах  інклюзивного освітнього простору / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – к.пед.н. В. С. Церклевич.

5. Зеркаліна Г. Р. Формування культури ділового спілкування майбутніх соціальних педагогів у фаховій підготовці / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – к.пед.н., доц. О. М. Любарська.

6. Школяр Л. В. Соціально-педагогічна робота з дитячими громадськими об’єднаннями у Франції / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. Ж. В. Петрочко.

13.00.07 – теорія і методика виховання

 

7. Гайдамака О. В. Поліхудожнє виховання молодших школярів на уроках предметів естетичного циклу / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – к.пед.н., с.н.с. Л. М. Масол.

8. Грітчина А. І. Формування готовності юнаків загальноосвітніх шкіл-інтернатів до виконання ролі майбутнього сім’янина / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. Л. В. Канішевська.

9. Гурин О. М. Полікультурне виховання старшокласників у взаємодії загальноосвітніх навчальних закладів і музеїв мистецького профілю / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – к.пед.н., с.н.с. Л. М. Масол.

10. Джафарова О. С. Активізація творчого самовираження учнів початкових  класів санаторних шкіл-інтернатів у процесі художньої діяльності / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – к.пед.н., с.н.с. В. В. Рагозіна.

11. Єрьоменко Е. А. Виховання наполегливості у школярів 6-7 років у процесі занять хортингом / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – к.пед.н. В. В. Івашковський.

12. Карелова Г. А. Виховання оптимістичного ставлення до життя у старших підлітків у позаурочній діяльності / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. О. М. Докукіна.

13. Кобзаренко Л. А. Виховання морально-ціннісних орієнтацій студентів педагогічних коледжів засобами етнопедагогіки / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – к.пед.н., с.н.с. К. О. Журба.

14. Нечипоренко Д. Л. Формування у підлітків мотиву досягнення успіху в процесі фізичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. А. О. Артюшенко.

15. Охріменко З. В. Формування у старшокласників самовимогливості в процесі професійної орієнтації / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – наук. кер. – д.психол.н., проф. І. Д. Бех.

16. Петренко М. В. Формування у старшокласників професійних ідеалів у процесі технологічної підготовки / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – к.пед.н., с.н.с. О. В. Мельник.

17. Руденко Ю. О. Виховання інформаційної культури студентів у навчально-виховному процесі кооперативних технікумів і коледжів / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – к.пед.н., с.н.с. К. О. Журба.

18. Савченко І. Д. Педагогічні умови формування у дітей 5-6 років довірливого ставлення до дорослих Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – д.психол.н., проф. О. Л. Кононко.

19. Ткачук І. І. Формування у старшокласників спрямованості на майбутній професійний успіх / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – к.пед.н., с.н.с. О. В. Мельник.

20. Шульга І. М. Формування валеологічної культури у старших дошкільників і молодших школярів на засадах гендерного підходу / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – д.психол.н., проф. О. М. Кікінежді.

      13.00.08 – дошкільна педагогіка (разові захисти)

 

21. Житнік Т. С. Розвиток художньо-творчої активності старших дошкільників засобами живопису / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – к.пед.н., доц. В. М. Кардашов.

22. Карнаухова А. В. Формування шанобливого ставлення у дітей 5-го року життя до дорослого засобами української казки / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – к.пед.н., доц. М. А. Машовець.

23. Лісневська Н. В. Педагогічні умови створення здоров’язберігаючого середовища в дошкільному навчальному закладі / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. О. Л. Богініч.

 

 

Перелік тем дисертаційних досліджень, захищених у спеціалізованій вченій раді Д 26.454.01 Інституту проблем виховання НАПН України в 2015 році на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальностями: 

 

13.00.05 – соціальна педагогіка

 

1. Лякішева А. В. Теоретико-методичні засади формування соціальної поведінки студентів у процесі групової взаємодії / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. Т. В. Кравченко.

 

13.00.07 – теорія і методика виховання

 

2. Комаровська О. А. Теоретико-методичні засади розвитку художньо обдарованої особистості в школах естетичного виховання / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – д.психол.н., проф. І. Д. Бех.

 

3. Потапчук Т. В. Теоретико-методичні основи формування національно-культурної ідентичності студентів вищих педагогічних навчальних закладів / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – д.психол.н., проф. Р. В. Павелків.

 

Перелік тем дисертаційних досліджень, захищених у спеціалізованій вченій раді Д 26.454.01 в Інституті проблем виховання НАПН України в 2015 році на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальностями:

 

13.00.05 – соціальна педагогіка

 

4. Пюра О. С. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до комунікативної діяльності в умовах дитячих закладів оздоровлення та відпочинку / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. Т. В. Кравченко.

 

13.00.07 – теорія і методика виховання

 

5. Базелюк О. В. Поліхудожнє виховання старших підлітків мультимедійними засобами / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – к.пед.н., с.н.с. Л. М. Масол.

6. Бережна Т. І. Формування здоров’язбережувального середовища для молодших підлітків у загальноосвітньому навчальному закладі / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. В. М. Оржеховська.

7. Бернацька О. Б. Виховання вчинкової самостійності учнів інтернатних закладів 9-12 років / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – к.пед.н., с.н.с. С. О. Свириденко.

8. Валентьєва Т. І. Виховання почуття комічного у старших дошкільників / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. –д.пед.н., проф. Т. В. Кравченко.

9. Вербицький О. В. Виховання у старшокласників міжетнічної толерантності у позаурочній діяльності загальноосвітньої школи  / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – к.пед.н., с.н.с. Л. В. Кузьменко.

10.Власюк Ж. І. Виховання почуття справедливості у молодших школярів у позаурочній діяльності / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – д.психол.н., проф. І. Д. Бех.

11.Дігтяр Н. М. Формування художнього досвіду учнів основної школи засобами народної картини / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – к.пед.н., доц. Т. В. Саєнко.

12.Колотило О. М. Розвиток художньо-образного мислення молодших школярів у навчально-виховній діяльності / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – к.пед.н., с.н.с. Л. М. Масол.

13.Краснова Н. М. Формування світовідображення в учнів 5-7 класів спеціалізованих загальноосвітніх шкіл художнього профілю у процесі образотворчої діяльності / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – к.пед.н., с.н.с. В. В. Рагозіна.

14.Ломакіна Г. І. Виховання старшокласників як суб’єктів громадянського суспільства у позакласній діяльності / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – к.пед.н., с.н.с. Г. А. Назаренко.

15.Манько Т. А. Педагогічні умови формування самоповаги старших підлітків у школі-інтернаті / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – к.пед.н., с.н.с. С. О. Свириденко.

16.Найдьонова Г. Г. Формування екологічної компетентності учнів 7-9 класів у процесі просвітницької діяльності / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – к.пед.н., с.н.с. Н. А. Пустовіт.

17.Нечерда В. Б. Педагогічні умови виховання толерантності старших підлітків у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. В. М. Оржеховська.

18.Олинець Т. В. Формування кроскультурних цінностей у студентів у виховній діяльності вищих педагогічних навчальних закладів / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – к.пед.н., с.н.с. К. О. Журба.

19.Павицька К. М. Виховання у майбутніх учителів поваги до дитини у навчально-виховному процесі педагогічних університетів / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – к.пед.н., с.н.с. Л. В. Гончар.

20.Пернарівська Т. П. Формування у студентів готовності до гармонізації міжособистісних відносин у поза аудиторній діяльності / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. Т. В. Кравченко.

21.Самолюк А. А. Формування творчої активності учнів основної школи у процесі туристсько-краєзнавчої роботи в загальноосвітніх навчальних закладах / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – к.пед.н., доц. В. В. Троценко.

22.Сергієнко А. В. Формування музично-естетичної культури студентів мистецьких спеціальностей у позааудиторній діяльності / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. Н. М. Чернуха.

23.Флярковська О. В. Формування у підлітків готовності до творчої самореалізації в процесі позакласної виховної роботи загальноосвітнього навчального закладу / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. Г. П. Пустовіт.

 

Перелік тем дисертаційних досліджень, захищених у спеціалізованій вченій раді Д 26.454.01 Інституту проблем виховання НАПН України в 2014 році на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальностями: 

 

13.00.05 – соціальна педагогіка

 

1. Парфанович І. І. Теоретико-методичні профілактики девіантної поведінки дівчат загальноосвітніх шкіл / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. В. П. Кравець.

 

Перелік тем дисертаційних досліджень, захищених у спеціалізованій вченій раді Д 26.454.01 в Інституті проблем виховання НАПН України в 2014 році на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальностями:

 

13.00.07 – теорія і методика виховання

 

2. Амет-Уста З. Р. Виховання доброзичливого ставлення до людей різних національностей у дітей старшого дошкільного віку в поліетнічному середовищі / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. Г. В. Бєлєнька.

3. Аносова А. В. Формування комунікативної культури старшокласників засобами телекомунікаційних проектів у позашкільних навчальних закладах / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. –  к.пед.н., с.н.с. В. В. Мачуський.

4. Богута В. М. Формування хореографічних творчих здібностей дітей молодшого шкільного віку у позашкільних навчальних закладах / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. Л. О. Хомич.

5. Дикало В. І. Поліетнічне виховання молодших школярів у взаємодії сім’ї і школи / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – к.пед.н., с.н.с. О. А. Комаровська.

6. Зоря Ю. М. Організаційно-педагогічні умови використання інформаційно-комунікативних технологій у патріотичному вихованні старшокласників у позакласній діяльності  / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – к.пед.н., с.н.с. Г. А. Назаренко.

7. Карпушевська Л. Р. Виховання статевої культури старшокласників шкіл-інтернатів у позаурочній діяльності / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – к.пед.н., с.н.с. С. О. Свириденко.

8. Колишкіна А. П. Формування екологічно доцільної поведінки учнів початкових класів у взаємодії школи і сім’ї / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – к.пед.н., с.н.с. О. О. Колонькова.

9. Корсун Г. О. Професійне самовизначення старшокласників у школах Німеччини / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – к.пед.н., с.н.с. О. В. Мельник.

10.Остапенко О. І. Виховання у старшокласників інтересу до занять фізичною культурою у загальноосвітній школі / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – к.пед.н., с.н.с. М. Д. Зубалій.

11.Ротфорт Д. В. Формування культури здоров’я молодших школярів у взаємодії сім’ї і школи / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – к.пед.н., с.н.с. С. О. Свириденко.

12.Руденко І. В. Формування творчої активності молодших підлітків засобами образотворчого мистецтва / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. О. Л. Шевнюк.

13.Третяк О. П. Виховання ціннісного ставлення до людини у молодших школярів у навчально-виховному процесі / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – к.пед.н., с.н.с. В. А. Киричок.

14.Федорова Є. В. Виховання громадянськості студентів з особливими потребами в інтегрованому середовищі вищого навчального закладу / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – к.пед.н., с.н.с. К. І. Чорна.

15.Шкільна І. М. Виховання гуманістичних цінностей старших підлітків у взаємодії сім’ї і школи / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – к.пед.н., с.н.с. К. О. Журба.

 

Перелік тем дисертаційних досліджень, захищених у спеціалізованій вченій раді  Д 26.454.01 в Інституті проблем виховання НАПН України в 2013 році на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальностями:

 

13.00.07 – теорія і методика виховання

 

1. Єжова О. О. Теоретичні і методичні засади формування ціннісного ставлення до здоров’я в учнів професійно-технічних навчальних закладів / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. В. М. Оржеховська.

 

13.00.08 – дошкільна педагогіка

 

2. Зайцева Л. І. Теоретико-методичні засади науково-практичного оволодіння старшими дошкільниками об’єктами природно-предметного довкілля / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – д.психол.н., проф. І. Д. Бех.

 

Перелік тем дисертаційних досліджень, захищених у спеціалізованій вченій раді  Д 26.454.01 в Інституті проблем виховання НАПН України в 2013 році на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальностями:

 

13.00.05 – соціальна педагогіка

 

3. Данченко О. М. Соціально-педагогічна підтримка безробітної молоді у Німеччині / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – к.пед.н., доц. М. Є. Чайковський.

4. Косенчук О. Г. Соціально-педагогічні умови формування лідерських якостей старшокласників у діяльності учнівського самоврядування; наук. кер. – д.пед.н., с.н.с. Ж. В. Петрочко.

5. Котловий С. А. Формування соціального досвіду безконфліктної поведінки учнів професійного ліцею/ Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. О. М. Коберник.

6. Польовик О. В. Соціальна адаптація студентів з особливими потребами до навчально-виховного процесу у ВНЗ / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – к.пед.н., доц. М. Є. Чайковський.

 

13.00.07 – теорія і методика виховання

 

7. Асанова З. Р. Моральне виховання молодших школярів засобами етнопедагогіки кримськотатарського народу (на матеріалі шкіл АРК) / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., доц. М. А. Хайруддінов.

8. Бабюк  Т. Й. Наступність у вихованні здорового способу життя старших дошкільників та молодших школярів / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. –  к.пед.н., с.н.с. З. П. Плохій.

9. Бутурлим Т. І. Формування гендерної культури старшокласників у процесі вивчення української літератури / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – к.пед.н., доц. В. М. Благінін.

10.Волощук І. П. Формування професійних ціннісних орієнтацій старшокласників в умовах технічного ліцею / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – к.пед.н., с.н.с. Д. О. Закатнов.

11.Ганжа М. В. Педагогічні умови естетичного виховання молодших школярів засобами дизайну / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – д.психол.н., проф. Р. В. Павелків.

12.Горлова А. В. Особливості виховання підлітка у кризовий період його розвитку / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – д.психол.н., проф. І. Д. Бех.

13.Дудник І. О. Формування у підлітків готовності до вольових напружень у процесі занять фізичною культурою / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – к.пед.н., доц. О. Ф.  Артюшенко.

14.Калінська А. В. Формування у старшокласників готовності до вибору професій економіки та підприємництва в умовах профільного навчання / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. М. В. Левківський.

15.Кирмач Г. А. Виховання у старшокласників цінності іншої людини в позаурочній діяльності / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – к.пед.н., с.н.с. В. А. Киричок.

16.Липецький О. П. Формування пізнавальної самостійності підлітків у науково-технічних гуртках позашкільних навчальних закладів / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – к.пед.н., с.н.с. В. В. Мачуський.

17.Лукач О. М. Формування моральної культури студентів вищих педагогічних навчальних закладів у позааудиторній діяльності / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. М. В. Левківський.

18.Муромець В. Г. Формування у підлітків готовності до взаєморозуміння в позашкільних навчальних закладах / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – к.пед.н., с.н.с. Т. Є. Федорченко.

19.Сергієнко С. М. Виховання культури дозвілля підлітків у позаурочній діяльності засобами педагогічної анімації / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – к.пед.н. Ю. М. Жданович.

20.Тимчик М. В. Патріотичне виховання старших підлітків у процесі фізкультурно-масової роботи / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – к.пед.н., с.н.с. М. Д. Зубалій.

21.Тіняков  А. О. Виховання моральних якостей учнів спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – к.пед.н., доц. В. М. Лабскір.

22.Федун Л. М. Формування у старшокласників професійних домагань у процесі вивчення предметів гуманітарного циклу / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – к.пед.н., с.н.с. О. В. Мельник.

 

13.00.08 – дошкільна педагогіка

 

23. Стаєнна О. О. Виховання громадянських якостей у дітей старшого дошкільного віку на традиціях рідного краю / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. Г. В. Бєлєнька.

 

Перелік тем дисертаційних досліджень, захищених у спеціалізованій вченій раді Д 26.454.01 Інституту проблем виховання НАПН України в 2012 році на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальностями:

 

13.00.07 – теорія і методика виховання

 

1. Артюшенко А. О. Теоретико-методичні засади формування в учнів загальноосвітньої школи особистісної мобільності у процесі фізичного виховання / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – д.психол.н., проф. І. Д. Бех.

2. Гонтаровська Н. Б. Теоретичні і методичні засади створення освітнього середовища як фактору розвитку особистості школяра / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – д.психол.н., проф. І. Д. Бех.

3. Кучинська І. О. Розвиток ідей громадянського виховання у вітчизняній суспільно-педагогічній думці (друга половина ХІХ–30-і роки ХХ століття) / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – д.психол.н., проф. І. Д. Бех.

4. Мірошніченко В. І. Теоретико-методичні засади патріотичного виховання майбутніх офіцерів-прикордонників / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. І. О. Грязнов.

 

13.00.08 – дошкільна педагогіка

 

5. Бєлєнька Г. В. Теоретико-методичні засади формування професійної компетентності вихователів дошкільних навчальних закладів в умовах ступеневої підготовки / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. В. І. Бондар.

 

Перелік тем дисертаційних досліджень, захищених у спеціалізованій вченій раді Д 26.454.01 в Інституті проблем виховання НАПН України в 2012 році на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальностями:

 

13.00.05 – соціальна педагогіка

 

1. Алендарь Н. І. Соціальна адаптація учнів 9-11 класів у навчально-виховному середовищі загальноосвітніх шкіл сільської місцевості / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. Г. П. Пустовіт.

2. Журавель Т. В. Соціально-педагогічна профілактика ВІЛ-інфекції серед вихованців пенітенціарних установ для неповнолітніх установах / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. І. Д. Звєрєва.

3. Замула С. Ю. Профілактика впливу кримінальної субкультури на неповнолітніх засуджених у спеціалізованих виховних установах/ Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. В. М. Оржеховська.

4. Лазаренко О. О. Профілактика девіантної поведінки підлітків у діяльності органів внутрішніх справ / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. В. М. Оржеховська.

5. Постолюк Г. І. Розвиток соціальних служб з профілактики відмов матерів від немовлят в Україні / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. –  д.пед.н., проф. І. Д. Звєрєва.

6. Сівак Н. А. Соціально-педагогічні умови соціалізації студентської молоді у вищих педагогічних навчальних закладах / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., доц. І. П. Ящук.

7. Церклевич В. С. Соціально-педагогічні умови інтеграції студентів з обмеженими функціональними можливостями у групу однокурсників вищого навчального закладу / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – к.пед.н. Ю. М. Жданович.

 

13.00.07 – теорія і методика виховання

 

8. Бойван О. С. Формування гуманних стосунків у студентів навчальних закладів І-ІІ рівній акредитації / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – к.пед.н., проф. Г. Д. Панченко.

9. Зубцова Ю. Є. Формування патріотичних якостей молодших школярів у взаємодії сім’ї та школи / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – к.пед.н., доц. О. І. Сібіль.

10. Кириченко В. І. Профілактика девіантної поведінки старшокласників у діяльності учнівського самоврядування / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. В. М. Оржеховська.

11. Кращенко Ю. П. Виховання лідерських якостей майбутніх учителів у системі студентського самоврядування / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. М. В. Гриньова.

12. Панчук А. П. Громадянське виховання  студентів педагогічних університетів у процесі туристсько-краєзнавчої діяльності / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – к.пед.н., с.н.с. М. Д. Зубалій.

13. Петренко Т. В. Виховання самоповаги у студентів коледжу в процесі навчально-виховної діяльності/ Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. –  к.пед.н., с.н.с. К. О. Журба.

14. Чиренко Н. В. Виховання власної гідності підлітків у дитячому об’єднанні / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – д.психол.н., проф. О. Л. Кононко.

15. Чорней І. Д. Формування готовності студентів до інноваційної виховної діяльності з молодшими школярами у процесі педагогічної практики/ Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – д.психол.н., проф. М. Г. Іванчук.

16. Язиков О. І. Особистісно орієнтована виховна система приватної загальноосвітньої школи / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. О. І. Федоренко.

 

13.00.08 – дошкільна педагогіка

 

17. Онищук І. А. Розвиток творчого самовираження дошкільників у музичній діяльності Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – д.психол.н., проф. О. Л. Кононко.

18. Павлюк Т. О. Навчання дітей старшого дошкільного віку лічби з використанням ком’ютера Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – к.пед.н., проф. Т. І. Поніманська.

19. Семенова Н. І. Формування здорової особистості дитини 6-го року життя у процесі взаємодії дошкільного навчального закладу у сім’ї Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – к.пед.н., доц. Л. В. Лохвицька.

 

 

Перелік тем дисертаційних досліджень, захищених у спеціалізованій вченій раді  Д 26.454.01 в Інституті проблем виховання НАПН України в 2011 році на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальностями:

 

 13.00.05 – соціальна педагогіка

 

1. Петрочко Ж. В. Теорія і практика соціально-педагогічного забезпечення прав дітей , які опинилися у складних життєвих обставинах / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. конс. – д.пед.н., проф. І. Д. Звєрєва.

 

        13.00.07 – теорія і методика виховання

 

2. Канішевська Л. В. Теоретико-методичні основи виховання соціальної зрілості старшокласників загальноосвітніх шкіл-інтернатів у позаурочній діяльності / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. конс. – д.психол.н., проф. І. Д. Бех.

3. Москальова Л. Ю. Теоретико-методичні засади виховання у майбутніх учителів морально-етичної культури / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. конс. – д.психол.н., проф. І. Д. Бех.

4. Наказний МО. Теорія і практика проектування діяльності дитячого закладу оздоровлення та відпочинку / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. конс. – д.психол.н., проф. С. О. Сисоєва.

5. Сичов С. О. Теоретико-методичні засади прилучення студентської молоді до цінностей фізичної культури / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. конс. – д.психол.н., проф. І. Д. Бех.

 

Перелік тем дисертаційних досліджень, захищених у спеціалізованій вченій раді  Д 26.454.01 в Інституті проблем виховання НАПН України в 2011 році на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальностями:

 

13.00.05 – соціальна педагогіка

 

1. Кияниця З. П. Організаційно-педагогічні умови діяльності інтегрованих соціальних служб для вразливих сімей з дітьми / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. І. Д. Звєрєва.

2. Малиношевський Р. В. Соціально-педагогічні засади формування цілісного виховного середовища дитини у педагогічній спадщині В.Сухомлинського / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – к.пед.н., с.н.с. Т. Ф. Алєксєєнко

 

13.00.07 – теорія і методика виховання

 

3. Алієва С. Р. Формування крос-культурних цінностей у дітей молодшого шкільного віку в школах Автономної Республіки Крим / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – к.пед.н., с.н.с. К. О. Журба.

4. Бабко Т. М. Формування готовності учнів основної школи до вибору гуманітарного профілю навчання / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. –  к.пед.н., доц. В. Я. Ястребова.

5. Бондарчук А. Я. Виховання у студентської молоді культури сімейних взаємин / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., с.н.с. Т В. Кравченко.

6. Загороднюк Т. М. Виховання почуття корисності для іншого як моральної цінності підлітка / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – д.психол.н., проф. І. Д. Бех.

7. Іваненко Т. В. Формування позитивно ціннісного ставленняч студенток університету до оздоровчої діяльності / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. Л. П. Сущенко.

8. Касьянова О. В. Формування комунікативної компетентності молодших підлітків у громадських дитячих об’єднаннях / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – к.пед.н., доц.. Л. М. Михайлова.

9. Кіян О. І. Батьківсько-вчительська взаємодія як чинник морально-духовного виховання молодших школярів/ Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – д.психол.н., проф. І. Д. Бех.

10. Козак Є. П. Формування ціннісного ставлення до фізичної культури у студентів вищих педагогічних навчальних закладів / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – к.пед.н., с.н.с. С. І. Жевага.

11. Корницька Ю. А. Виховання соціальних цінностей у студентів вищих технічних навчальних закладів / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., с.н.с. Т В. Кравченко.

12. Примачок Л Л. Виховання у студентів медичного коледжу розради як духовної цінності / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – к.пед.н., с.н.с. . К. О. Журба.

13. Стецько І. І. Виховання альтруїзму у старшокласників / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. А. В. Вихрущ.

14. Токмак А. А. Педагогічні засади формування моральних якостей курсантів навчальних закладів МВС України / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – к.пед.н. Н. В. Немченко.

15. Топчій І В. Профілактика вживання підлітками психоактивних речовин у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – к.пед.н., с.н.с. Т. Є. Федорченко.

16. Федоренко С. В. Виховання естетичної культури у старшокласників середніх спеціалізованих шкіл мистецтв Великої Британії  / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. Н. Є. Миропольська.

17. Шамич О. М. Формування громадської активності молодших підлітків у молодших підлітків у дитячих спортивних об’єднаннях за місцем проживання / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – к.пед.н., с.н.с. М. Д. Зубалій.

 

13.00.08 – дошкільна педагогіка

 

18. Бабюк С. М. Педагогічні умови фізичного виховання дітей старшого дошкільного віку у взаємодії дошкільного навчального закладу і сім’ї / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. –  к.пед.н., с.н.с. С. І. Жевага.

19. Мельник Н. І. Розвиток дошкільної освіти і виховання у США / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., доц. І. П. Рогальська.

 

 

Голова спеціалізованої

вченої ради Д 26.454.01                                           І. Д. Бех

 

Учений секретар спеціалізованої

вченої ради Д 26.454.01                                           О. А. Комаровська