Анонс подій Архів
Оголошення Архів
Привітання Архів

Звіт про роботу спеціалізованої вченої ради

Звіт про роботу

спеціалізованої вченої ради Д 26.454.01

в Інституті проблем виховання НАПН України

за період з 14 лютого 2014 року по 14 лютого 2017 року.

 

          1. На підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 14.02.2014 р. № 153 в Інституті проблем виховання НАПН України була утворена спеціалізована вчена рада Д 26.454.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук за спеціальностями:13.00.05 – соціальна педагогіка та 13.00.07 – теорія і методика виховання строком на три роки.

          2. За звітний період спеціалізована вчена рада провела 36 засідань, на яких відбулися захисти 67 дисертацій, з них 9 докторських (2 – зі спеціальності 13.00.05 – соціальна педагогіка, 5– зі спеціальності 13.00.07 – теорія і методика виховання, 2 – за двома спеціальностями – 13.00.05 – соціальна педагогіка та 13.00.07 – теорія і методика виховання) та 58 кандидатських дисертацій (5 – зі спеціальності 13.00.05 – соціальна педагогіка, 49 – зі спеціальності 13.00.07 – теорія і методика виховання, 4 – зі спеціальності 13.00.08 – дошкільна педагогіка (разові захисти, на які спеціалізована вчена рада Д 26.454.01 отримала дозвіл відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України(№ 1021 від 07.10.2015 р., № 241 від 09.03.2016 р. та № 820 від 11.07.2016 р.).

          9 докторських та 57 кандидатських дисертацій написано українською мовою, 1 – кандидатська дисертація написана російською мовою.

          Захисти всіх дисертацій відбулися з позитивним рішенням спеціалізованої вченої ради.

          Із загальної кількості дисертацій (67) 53 (у тому числі 6 докторських і 47 кандидатських) підготовлені співробітниками, докторантами, аспірантами та науковими кореспондентами Інституту проблем виховання НАПН України, 14 – здобувачами вищих навчальних закладів України.

          Представлена статистика засвідчує позитивну динаміку та ефективність роботи наукових консультантів/керівників, докторантури/аспірантури та спеціалізованої вченої ради Інституту проблем виховання НАПН України у підготовці наукових і наукового педагогічних кадрів вищої кваліфікації.

          3. Протягом звітного періоду колективне рецензування, переатестації не проводилися, апеляції не розглядалися.

4. Відхилених докторських і кандидатських дисертацій не було.

5. Членів спеціалізованої вченої ради Д 26.454.01, які відвідали менше половини засідань, не було.

6. У своїй роботі спеціалізована вчена рада керується основними положеннями “Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника”, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567, “Положенням про спеціалізовану вчену раду”, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.09.2011 р. № 1059, наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 р. № 758 “Про оприлюднення дисертацій, авторефератів та відгуків офіційних опонентів” та іншими нормативними документами з питань атестації наукових та науково-педагогічних кадрів.

 

Таблиця 1.

 

 

Робота спеціалізованої вченої ради Д 26.454.01
Інституту проблем виховання НАПН України

   за період з 14.02.2014 по 14.02.2017 рр.

 

 

 

 

Шифр і назва наукових спеціальностей

Кількість проведених засідань*

Захищено дисертацій

усього

у тому числі

докторських

кандидатських

1

2

3

4

5

13.00.05 – соціальна педагогіка

5

7

2

5

13.00.07 – теорія і методика виховання

27

54

5

49

13.00.05 – соціальна педагогіка;

13.00.07 – теорія і методика виховання

2

2

2

-

13.00.08 – дошкільна педагогіка

(разові захисти)

2

4

-

4

Усього

36

67

9

58

 

* Кількість проведених засідань і розглянутих дисертацій вказується у відповідності з підпунктом 4.1. пункту 4 «Положення про спеціалізовану вчену раду», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 р. № 1059. (4.1. Рада проводить не більше як 12 засідань на рік. На одному засіданні може проводитися захист не більше двох дисертацій, з яких тільки одна може бути докторської дисертацією).

 

Таблиця 2.

 

 

Робота спеціалізованої вченої ради Д 26.454.01 в Інституті проблем виховання НАПН України

за науковими спеціальностями за період з 14.02.2014 по 14.02.2017 рр.

 

 

Шифр і назва
наукових спеціальностей

Захист дисертацій

Кількість переатестацій

Кількість дисертацій українською мовою

Кількість авторефератів українською мовою

Кількість проведе-них засідань*

з позитивним рішенням

з негативним рішенням

усього

з позитивним рішенням

з негативним рішенням

Докторські

13.00.05 – соціальна педагогіка

2

-

-

-

-

2

2

2

13.00.07 – теорія і методика виховання

5

-

-

-

-

5

5

3

13.00.05 – соціальна педагогіка; 13.00.07 – теорія і методика виховання

2

-

-

-

-

2

2

2

Усього

9

-

-

-

-

9

9

7

Кандидатські

13.00.05 – соціальна педагогіка

5

-

-

-

-

5

5

3

13.00.07 – теорія і методика виховання

49

-

-

-

-

48

49

24

13.00.08 – дошкільна педагогіка

(разові захисти)

4

-

-

-

-

4

4

2

Усього

58

-

-

-

-

57

58

29

 

*Кількість проведених засідань і розглянутих дисертацій вказується у відповідності з підпунктом 4.1. пункту 4 «Положення про спеціалізовану вчену раду», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 р. № 1059. (4.1. Рада проводить не більше як 12 засідань на рік. На одному засіданні може проводитися захист не більше двох дисертацій, з яких тільки одна може бути докторської дисертацією).

 

Таблиця 3.

 

Атестація наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації
спеціалізованою вченою радою Д 26.454.01 Інституту проблем виховання НАПН України

за період з 14.02.2014 по 14.02.2017 рр.

 

Шифр і назва наукових спеціальностей

Дисертації, захищені:

Усього

докторантами / аспірантами та співробітниками
(які навчалися в

ІПВ НАПН України)

Науковими кореспондентами

(здобувачами) Інституту

працівниками інших установ НАПН України

працівниками вищих навчальних закладів

працівниками професійно-технічних навчальних закладів

працівниками інших установ

за державним замовленням

на умовах контракту

Докторські

13.00.05 – соціальна педагогіка

1

-

-

-

1

-

-

2

13.00.07 – теорія і методика виховання

2

-

1

-

2

-

-

5

13.00.05 – соціальна педагогіка; 13.00.07 – теорія і методика виховання

2

-

-

-

-

-

-

2

Усього

5

-

-

-

3

-

-

9

Кандидатські

13.00.05 – соціальна педагогіка

-

4

-

-

1

-

-

5

13.00.07 – теорія і методика виховання

10

30

1

-

8

-

-

49

13.00.08 – дошкільна педагогіка

(разові захисти)

-

2

-

-

2

-

-

4

Усього

10

36

1

-

11

-

-

58