Анонс подій Архів
Оголошення Архів
Привітання Архів

Спеціалізована вчена рада

ПРО СПЕЦІАЛІЗОВАНУ ВЧЕНУ РАДУ Д 26.454.01

 

          На підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 10.05.2017 року № 693 в Інституті проблем виховання НАПН України  діє спеціалізована вчена рада Д 26.454.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук за спеціальностями:

13.00.05 – соціальна педагогіка

13.00.07 – теорія і методика виховання

Термін дії повноважень спеціалізованої вченої ради

( з10.05.2017 р. по 31.12.2019 р.).

 

          Голова спеціалізованої вченої ради:

        

           Бех Іван Дмитрович                   –  доктор психологічних наук, професор,

                                                                         дійсний член НАПН України,

                                                                         директор Інституту проблем

                                                                         виховання НАПН України

 

          Заступник голови спеціалізованої вченої ради:

 

           Петрочко Жанна Василівна    –  доктор педагогічних наук, професор,

                                                                         заступник директора з науково-

                                                                         експериментальної роботи

                                                                         Інституту проблем виховання

                                                                         НАПН України 

 

         Учений секретар спеціалізованої вченої ради:

         Литовченко Олена Віталіївна    –  кандидат педагогічних наук,

                                                                          старший науковий співробітник,

                                                                          старший науковий співробітник

                                                                          лабораторії позашкільної освіти

                                                                          Інституту проблем виховання

                                                                          НАПН України