Анонс подій Архів
Оголошення Архів
Привітання Архів

Директор


 

БЕХ Іван Дмитрович

 

Дійсний член (академік) НАПН України (обраний 15 грудня 1999 р.), доктор психологічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України.

 

Народився Іван Дмитрович Бех 9 жовтня 1940 року в с. Вільча Поліського району Київської області. 

 

У 1964 р. закінчив факультет дефектології, педагогіки та методики початкової освіти Київського державного педагогічного інституту імені О.М.Горького (нині - Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова).

 

Наукову роботу розпочав у Науково-дослідному Інституті психології Міносвіти УРСР (нині Інститут психології імені Г. С. Костюка АПН України), де з 1970 р. по 1993 р. пройшов шлях від молодшого наукового співробітника до завідуючого лабораторії.


У 1993–1996 рр. — заступник директора Інституту дефектології АПН України.

 

Перший директор і засновник Інституту проблем виховання АПН України, створеного у грудні 1996 р., який очолює і нині.

 

Фахівець з проблем психолого-педагогічного розвитку особистості, теорії та методики виховання.

 

Автор теорії свідомого привласнення особистістю суспільно значущих моральних цінностей. Керує науковою школою, яка втілює ідею створення виховних ситуацій, що забезпечують морально-духовний розвиток та суспільно значущу довільну поведінку особистості.

 

Цю ідею представлено в концепції особистісно орієнтованого підходу до виховання і Національній програмі виховання дітей та учнівської молоді в Україні, розробленій в Інституті проблем виховання НАПН України.

 

Під його науковим керівництвом захищено 35 кандидатських дисертацій з проблем психології та педагогіки виховання підростаючої особистості.

 

Автор близько 400 праць, зокрема: «Моральність особистості: стратегія становлення», «Від волі до особистості», «Особистісно зорієнтоване виховання», «Виховання особистості: Сходження до духовності», «Лабіринти духовного прозріння особистості» та ін.

 

Нагороджений нагрудними знаками Міністерства освіти і науки України «В. Сухомлинський» (2007), «Відмінник освіти України» (1986), Почесною грамотою Міністерства у справах сім'ї, дітей та молоді (2004), Почесною Грамотою Верховної Ради України (2005), Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України (2007) та Орденом "За заслуги" ІІ ступеня (2015)

 

 

ВИБРАНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

 

●   Програма виховання дітей та учнівської молоді в Україні

●   Методико-діагностичний мінімум педагога

●   Дискурсивна технологія інтимно-особистісного спілкування

●   100 ключів виховного успіху

●   “Я” як джерело духовного саморозвитку особистості

●   Метод педагогічного умовляння у вихованні особистості

●   Василь Сухомлинський: життя в діалозі

●   Сухомлинський: два періоди дитинства – два образи “Я”

●   Рефлексія у духовному “Я” особистості

●   Рефлексивно-центрована організація виховного процесу

●   Психологічні механізми сходження особистості до духовних цінностей

●   Образ сучасної людини у контексті орієнтирів розвивального виховання

●   Компетентнісний підхід у сучасній освіті

●   Категорія совісті у посткласичному психологічному осмисленні

●   Почуття гідності у духовному розвитку особистості

●   Виховні закони у благодійному житті особистості