Анонс подій Архів
Оголошення Архів
Привітання Архів

Список наукових публікацій

 

Список основних наукових публікацій

 

НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ

 

Людина і світ професій: програма [для 8–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, 9, 17, 35, 70 год.]

(О. В. Мельник, О. Л. Морін, Л. А. Гуцан, І. Ткачук та ін.)

Головною метою комплексу навчальних програм курсу за вибором “Людина і світ професій” (9, 17, 35, 70 годин) для учнів 8–9-х класів є підготовка учнів основної школи до вибору профілю навчання у старшій школі. Зміст програми “Людина і світ професій” представлено у варіантах з кількістю 70, 35, 17 та 9 годин. Реалізується програма курсу за рахунок годин варіативної складової навчальних планів загальноосвітньої школи.

Людина і світ професій : комплекс навчальних програм (9, 17, 35, 70 год.) [для 8–9-х класів] / [О. В. Мельник, О. Л. Морін, Л. А. Гуцан, І. І. Ткачук та ін.]. – Івано-Франківськ : “НАІР”, 2015. – 52 с.

 

Побудова кар’єри: комплекс навчальних програм (9, 17, 35, 70 год.)

(О. В. Мельник, О. Л. Морін, Л. А. Гуцан, І. І. Ткачук, О. М. Пархоменко, З. В. Охріменко М. В. Лузан)

Програмний комплекс складається з програми “Побудова кар’єри” (70 год.) для учнів 10 – 11-х класів, трьох програм “Побудова кар’єри” (9, 17, 35 год.) для учнів 11-х класів та трьох додаткових модулів (9, 17, 35 год.) для учнів 10-х класів як пропедевтичних курсів до програми “Побудова кар’єри” (35 год.) для учнів 11-х класів.

Комплекс навчальних програм готовий до впровадження, і призначено для заміни уточнених і доповнених за змістом програм “Побудова кар’єри” (9, 17, 35, 70 год.), які мають гриф Міністерства освіти і науки України та використовуються у загальноосвітніх навчальних закладах з 2009 р. У листах Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, які містять інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення трудового навчання у 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 навчальних роках означені профорієнтаційні курси визначено складовими профільного навчання.

Побудова кар’єри : комплекс навчальних програм (9, 17, 35, 70 год.) / [О. В. Мельник, О. Л. Морін, Л. А. Гуцан, І. І. Ткачук, О. М. Пархоменко, З. В. Охріменко, М. В. Лузан]. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 88 с. (Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/7612)

 

Моя майбутня професія: правила вибору [курс за вибором для учнів 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів (52 год.)]

(Панок В. Г., Мельник О. В., Морін О. Л., Гуцан Л. А., Ткачук І. І.)

З огляду на існуючий зв’язок між напрямом профільного навчання у старшій школі і відповідною сферою професійної діяльності людини, визначальним чинником у виборі учнем майбутнього професійного шляху має стати допомога йому у виборі напряму профільного навчання в старшій школі. Курс за вибором “Моя майбутня професія: правила вибору” (52 год.)  спрямовано на підготовку учнів 9-х класів до вибору профілю навчання в старшій школі та прелімінарного вибору професії.

Запропонований курс за вибором, розширює спектр застосування вже існуючих програм “Людина і світ професій” (9, 17, 35, 70 год.) для учнів 8–9-х класів, які мають гриф Міністерства освіти і науки України та впроваджуються у загальноосвітніх навчальних закладах з 2009 р. У листах Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, які містять інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення трудового навчання і технологій у 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 н.р. зазначено, що навчальна програма курсу “Людина і світ професій” для учнів 8–9-х класів є провідною складовою здійснення допрофільного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах.

Реалізація змісту курсу Курс за вибором “Моя майбутня професія: правила вибору” (52 год.), надає можливість шкільним психологам, соціальним педагогам, вчителям-предметникам, класним керівникам забезпечити залучення учнів основної школи до відповідної профільноорієнтаційної предметно-перетворювальної діяльності, що має підвищити ефективність розв’язання проблеми вибору ними напряму профільного навчання в старшій школі та сформувати готовність до свідомого і обгрунтованого професійного самовизначення.

Реалізується програма курсу за рахунок годин варіативної складової навчальних планів загальноосвітньої школи і може бути застосовано, як для учнів 9-х класів (52 год. на рік), так і для учнів 8–9-х класів, за умови розподілу навчальних годин програми на дві частини. При цьому для учнів 8-х класів зміст курсу складає перша частина програми (17 год. на рік), а для учнів 9-х класів друга частина (35 год. на рік).

Моя майбутня професія: правила вибору [курс за вибором для учнів 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів (52 год.)] // В. Г. Панок, О. В. Мельник, О. Л. Морін, Л. А. Гуцан, І. І. Ткачук. // Збірник програм факультативних курсів, курсів за вибором та спецкурсів для застосування в роботі працівниками психологічної служби загальноосвітніх навчальних закладів / за наук. ред. В. Г. Панка. – Електрон. дані. – Київ, Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2013. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM), 12 cм. (2,0 др. арк.)

 

Моя майбутня професія: шлях до успіху [курс за вибором для учнів 10 (11)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів (52 год.)]

(Панок В. Г., Мельник О. В., Морін О. Л., Гуцан Л. А., Ткачук І. І.)

Курс за вибором “Моя майбутня професія: шлях до успіху” (52 год.), має за мету забезпечити психологічний супровід професійного самовизначення випускників загальноосвітніх навчальних закладів в умовах профільного навчання.

Курс за вибором “Моя майбутня професія: шлях до успіху” (52 год.), розширює діапазон застосування вже існуючих програм “Побудова кар’єри” (9, 17, 35, 70 год.) для учнів 10–11-х класів, які мають гриф Міністерства освіти і науки України та впроваджуються у загальноосвітніх навчальних закладах з 2009 р. У листах Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, які містять інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення трудового навчання і технологій у 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 н.р. означені профорієнтаційні курси визначено складовими профільного навчання.

Реалізація змісту курсу “Моя майбутня професія: шлях до успіху” (52 год.), надає можливість шкільним психологам, соціальним педагогам, вчителям-предметникам, класним керівникам, забезпечити професійне орієнтування старшокласників в умовах усіх існуючих навчальних профілів.

Реалізується програма курсу за рахунок годин варіативної складової навчальних планів загальноосвітньої школи і може бути застосовано, як для учнів 10 (11)-х класів (52 год. на рік), так і для учнів 10–11-х класів, за умови розподілу навчальних годин програми на дві частини. При цьому для учнів 10-х класів зміст курсу складає перша частина програми (35 год. на рік), а для учнів 11-х класів друга частина (17 год. на рік).

Моя майбутня професія: шлях до успіху [курс за вибором для учнів 10 (11)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів (52 год.)] / В. Г. Панок, О. В. Мельник, О. Л. Морін, Л. А. Гуцан, І. І. Ткачук // Збірник програм факультативних курсів, курсів за вибором та спецкурсів для застосування в роботі працівниками психологічної служби загальноосвітніх навчальних закладів / за наук. ред. В. Г. Панка. –Електрон. дані. – Київ, Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2013. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM), 12 cм. (2,0  др. арк.)

 

Трудове навчання: програма [для 1-4 класів] (В. К. Сидоренко, О. В. Мельник, О. Л. Морін та ін.)

Метою “Трудового навчання” в початковій школі є формування і розвиток в межах вікових можливостей предметно-перетворювальної компетентності учнів, яка дає можливість їм самостійно вирішувати предметно-практичні та побутові задачі.

Зміст “Трудового навчання” визначається за такими змістовими лініями: ручні техніки обробки матеріалів, технічна творчість, декоративно-ужиткове мистецтво та самообслуговування. Кожна змістова лінія передбачає формування культури виконання трудових дій. У результаті трудової діяльності в учнів формуються вміння та навички з обробки матеріалів, правильне уявлення про навколишню дійсність, розширюється загальний і політехнічний кругозір, виховується свідоме ставлення до праці. У молодшому шкільному віці предметна діяльність одночасно є і пізнавальною. А тому діяльність, яка передбачає обробку різних матеріалів, стає для дітей формою мислення, джерелом їх розумового розвитку. Програма затверджена Наказом №1050 (від 12.09.2011 р.) Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України і з 1 вересня 2012 р. впроваджується у загальноосвітніх навчальних закладах України.

(Трудове навчання: програма [для 1 – 4 класів] / [В. К. Сидоренко, О. В. Мельник, О. Л. Морін, та ін.]. – Початкова школа – 2012. – №4 (вкладка). –  С. 24 – 32).

 

Програми варіативних модулів для 5–6-х класів до Програми трудового навчання для 5–9-х класів (за Державними стандартами базової і повної загальної середньої освіти): 1) Технологія заготівлі та зберігання продуктів; 2) Технологія виготовлення народної ляльки; 3) Технологія плетіння з лози; 4) Технологія заготівлі та зберігання продуктів.

(Пархоменко О.М.)

Програми варіативних модулів «Технологія заготівлі та зберігання продуктів» «Технологія виготовлення народної ляльки», «Технологія плетіння з лози», «Технологія заготівлі та зберігання продуктів», призначені для вчителів трудового навчання, які викладають предмет у 5–6-х класах. Особливо буде корисна вчителям, які розпочинають свою діяльність із викладання предмета.

Мета програми зумовлена новою особистісно зорієнтованою парадигмою української освіти, вимогами стандарту освітньої галузі «Технологія», де зазначено: «Основою реалізації всіх змістових ліній є проектно-технологічна та інформаційна діяльність, яка інтегрує всі види сучасної діяльності людини: від виконання творчого задуму до реалізації готового продукту».

Навчальну програму розроблено з дотриманням дидактичних принципів наступності та перспективності 5–6-х між початковою, основною та старшою школою, з логічним продовженням у класах концепції трудового навчання. Якісно новий, сучасний зміст трудового навчання спрямований на формування творчих  умінь, проектно-технологічної та інформаційної компетентності учнів, з урахуванням сучасних вимог виробництва і технологій виготовлення виробів, зацікавленості учнів найпоширенішими типами професій.

Пархоменко О.М. Програми варіативних модулів “Технологія заготівлі та зберігання продуктів” “Технологія виготовлення народної ляльки”, “Технологія плетіння з лози”, “Технологія заготівлі та зберігання продуктів” / О.М. Пархоменко // Трудове навчання. Програми варіативних модулів 5-6 класів (за новим Державним стандартом) / [За ред. Н.І. Боринець]. – К. : бібліотека “Шкільний світ”, 2013. – С. 51 – 65 (участь автора 1,0 др. арк.)

 

РОБОЧІ ЗОШИТИ

 

Робочий зошит навчальної програми профорієнтаційного спрямування “Людина і світ професій” (9, 17, 35, 70 год.) [для 8 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів]

(О. В. Мельник, О. Л. Морін, Л. А. Гуцан, І. І. Ткачук, З. В. Охріменко, М. В. Лузан)

Видання впорядковано відповідно до програм “Людина і світ професій” для 8–9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів в обсязі 9, 17, 35, 70 годин. Програми передбачають виконання учнями домашніх завдань, практичних, самостійних, дослідницьких і проектних робіт.

Робочі зошити призначені для узагальнення теоретичних відомостей та фіксації учнями 8–9-х класів результатів виконання практичних і самостійних робіт у процесі вивчення ними навчальної програми профорієнтаційного спрямування “Людина і світ професій”.

Гуцан Л.А. Робочий зошит старшокласника з навчальної програми для учнів 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, які навчаються за програмою курсу профорієнтаційного спрямування “Людина і світ професій” в обсязі 17 годин. / Гуцан Леся Андріївна. – К.: Біг-прінт, 2010. – 80 с.– (3,5 д. а.).

Робочий зошит. Людина і світ професій (9 годин) / О. В. Мельник, І. І. Ткачук. – Івано-Франківськ : НАІР, 2015. – 46 с. (загальний обсяг 2,1 д. а.)

Робочий зошит. Людина і світ професій (35 годин) / О. В. Мельник, О. Л. Морін. – Івано-Франківськ : НАІР, 2015. – 60 с. (загальний обсяг 2,73 д. а.)

Робочий зошит. Людина і світ професій (70 годин) [8 клас] / О. В. Мельник, М. В. Петренко. – Івано-Франківськ : НАІР, 2015. – 60 с. (загальний обсяг 2,6 д. а.)

Робочий зошит. Людина і світ професій (70 годин) [9 клас] / О. В. Мельник, 3. В. Охріменко. – Івано-Франківськ : “НАІР”, 2015. – 48 с. (загальний обсяг 2,2 д. а.)

 

Робочий зошит “Побудова кар’єри” для учнів старших класів загальноосвітніх шкіл до програм “Побудова кар’єри”  (Мельник О. В., Морін О. Л., Гуцан Л. А., Ткачук І. І., Охріменко З. В., Пархоменко О. М., Попова Т. С., Гриценок Л. І. та ін., за ред. Мельника О. Л.)

Робочий зошит призначено для узагальнення теоретичних відомостей та фіксації учнями 10–11-х класів загальноосвітніх шкіл результатів виконання практичних, самостійних, дослідницьких і проектних робіт, передбачених комплексом навчальних профорієнтаційних програм “Побудова кар’єри” (9, 17, 35, 70 год.).

Зошит надає можливість оцінити профорієнтаційні знання учнів, сформувати практичні вміння й навички самостійної роботи, забезпечує перехід від зовнішнього контролю з його об’єктивно заданими нормами, правилами до особистісної та професійної самовимогливості.

Результатом застосування посібника має стати забезпечення кожного випускника чітко сформульованою індивідуальної освітньої траєкторією та формування навичок самостійного конструювання власного професійного майбутнього.

Робочий зошит для учнів старших класів загальноосвітніх шкіл (до програми “Побудова кар’єри” 10-11 класи) / [О. В. Мельник, О. Л. Морін, Л. А. Гуцан, І. І. Ткачук, З. В. Охріменко, О. М. Пархоменко, Т. С. Попова, Л. І. Гриценок та ін., за редакцією О. Л. Мельника]. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 124 с. (Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/7613)

 

Щоденник вибору профілю навчання : колект. наук.-метод. посіб.

(О. В. Мельник, І. І. Ткачук, Л. А. Гуцан, О. Л. Морін).

У колективному науково-методичному посібнику представлені варіанти “Щоденника вибору профілю навчання”, який є складовою програмно-методичного комплексу формування в учнів 8–9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів готовності до вибору профілю навчання в старшій школі.

Кожен із трьох представлених у посібнику варіантів “Щоденника вибору профілю навчання”, в якому узагальнюються навчальні та особистісні досягнення учня, результати його профільних проб, індивідуальних та колективних творчих справ, відповідає навчальним програмам профорієнтаційного спрямування “Людина і світ професій” (в обсязі 9, 17, 35 год.), розроблених відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України “Про затвердження плану заходів, спрямованих на розвиток системи професійної орієнтації населення, на період до 2009 року” (розпорядження № 576-р від 25 липня 2007 р.).

Щоденник вибору профілю навчання : колект. наук.-метод. посіб. [для учнів 8–9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів] // О. В. Мельник, І. І. Ткачук, Л. А. Гуцан, О. Л. Морін. – К. : P/A S.M.I.T., 2010. – 84 с. (3,5 д. а.).

 

МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ

 

Людина і світ професій: навч.-метод. посіб. [для учнів 8-9-х класів]

(О. В. Мельник, О. Л. Морін, Л. А. Гуцан, С. М. Дятленко, І. І. Ткачук, 3. В. Охріменко, О. М. Пархоменко, Л. І. Гриценок ; за ред. О. Л. Мельника

Навчально-методичний посібник є частиною програмно-методичного комплексу “Людина і світ професій” для учнів 8–9-х класів (9, 17, 35, 70 год), який має на меті формування компетентності учнів основної школи у виборі напряму профільного навчання у старшій школі й реалізацію в майбутньому професійної кар’єри. Структура і зміст посібника відповідають програмі “Людина і світ професій” (70 год). У ньому розкрито основні теоретичні положення, якими мають оволодіти учні 8–9-х класів у процесі вивчення заданих програмою розділів і тем. Навчально-методичний посібник може бути також застосовано під час упровадження програми “Людина і світ професій” (9, 17 і 35 год).

Людина і світ професій : навч.-метод. посіб. [для 8–9-х класів] / [О. В. Мельник, О. Л. Морін, Л. А. Гуцан, С. М. Дятленко, І. І. Ткачук, 3. В. Охріменко, О. М. Пархоменко, Л. І. Гриценок ; за ред. О. Л. Мельника]. – Івано-Франківськ : “НАІР”, 2015. – 160 с.

 

Побудова кар’єри : навч.-метод. посібник (О. В. Мельник, О. Л. Морін, Л. А. Гуцан та ін.)

Навчально-методичний посібник «Побудова кар’єри» (для педагогічних працівників) є складовою створеного співробітниками лабораторії трудового виховання і профорієнтації Інституту проблем виховання НАПН України програмно-методичного комплексу «Побудова кар’єри» для 10-11 класів, який має на меті формування компетентності старшокласника у виборі професії й успішної реалізації в майбутньому професійної кар’єри. Структура і зміст посібника відповідає навчальній програмі профорієнтаційного спрямування «Побудова кар’єри», яка розроблена у варіанті 70 годин. У ньому розкриті основні теоретичні положення, якими мають оволодіти старшокласники в процесі вивчення заданих програмою розділів і тем. Навчально-методичний посібник може бути використаний педагогами також під час обраної ними програми «Побудова кар’єри» у варіанті 9, 17 і 35 годин і вчителями-предметниками, класними керівниками, шкільними психологами і соціальними педагогами під час реалізації інших профорієнтаційних заходів у старшій школі.

Побудова кар’єри : навч.-метод. посіб. / [О. В. Мельник, О. Л. Морін, Л. А. Гуцан, І. І. Ткачук, О. М. Пархоменко, З. В. Охріменко, Т. С. Попова, М. В. Лузан; за ред. О. В. Мельника]. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 172 с. (Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/7611)

 

Робочийзошит : навч.-метод. посіб. дляпедагогічнихпрацівників (до програм “Побудова кар’єри” (9, 17, 35, 70 год.) для учнів 10–11-х класів

(Мельник О. В., Морін О. Л., Гуцан Л. А., Ткачук І. І., Охріменко З. В., Пархоменко О. М., Попова Т. С., Гриценок Л. І. та ін., за ред. Мельника О. Л.)

Робочий зошит для педагогічних працівників (до програми «Побудова кар’єри» 10-11 класи) є складовою створеного співробітниками лабораторії трудового трудового виховання і профорієнтації Інституту проблем виховання НАПН України програмно-методичного комплексу «Побудова кар’єри» для 10-11-х класів, який має на меті формування компетентності старшокласника у виборі професії й реалізації в майбутньому професійної кар’єри. Робочий зошит є путівником щодо організації і проведення практичних робіт і виконання старшокласниками самостійних завдань, передбачених комплексом навчальних програм профорієнтаційного спрямування «Побудова кар’єри» (9, 17, 35, 70 год.). У ньому подана професіографічна інформація (ринок праці, працевлаштування, професіограми професій), опитувальники, медодики діагностики і самодіагностики, варіанти репродуктивних, пізнавальних і творчих завдань.

Робочийзошит : навч.-метод. посіб. дляпедагогічнихпрацівників (до програм “Побудова кар’єри” (9, 17, 35, 70 год.) для учнів 10–11-х класів) / [О. В. Мельник,О. Л. Морін,Л. А. Гуцан,І. І. Ткачук,З. В. Охріменко,О. М. Пархоменко,Т. С. Попова,Л. І. Гриценоктаін.,заредакцієюО. Л. Мельника]. – Рукопис, 2013. – 270 с. (10,0 др. арк.)

 

Професійна орієнтація старшокласників: теорія і практика [наук.-метод. посіб. для вчителів]. Вип. № 1.

(О. В. Мельник, О. Л. Морін, Л. А. Гуцан, І. І. Ткачук, З. В. Охріменко, О. В. Скалько)

Науково-методичний посібник складається з п’яти розділів та додатків, у яких представлено результати експериментальних досліджень у галузі теорії та методики трудового виховання та професійної орієнтації учнівської молоді; розкрито проблеми професійного самовизначення особистості в умовах розгортання ринкових процесів; обґрунтовано зміст та психолого-педагогічні засоби формування учнів та студентів як суб’єктів майбутньої професійної праці, які не лише відповідають вимогам професійного середовища, а й активно оволодівають ним, змінюють його й одночасно змінюють себе, своє ставлення до навколишнього світу та самого себе; окреслені напрями удосконалення діючої системи професійної орієнтації, які забезпечують здійснення особистістю розгорнутого в часі й відносно самостійного пошуку професій з урахуванням, передусім, власних інтересів і можливостей, а лише згодом кон’юнктури ринку праці.

Професійна орієнтація старшокласників: теорія і практика : [наук.-метод. посіб. для вчителів] / за ред. О. В. Мельника. – К. : Четверта хвиля, 2009. – Вип. № 1. – 230 с (14,7 д. а.).

 

Професійна орієнтація: теорія і практика : науково-методичний посібник [для педагогічних працівників]. Вип. № 2.

(за ред. О. В. Мельника)

У науково-методичному посібнику представлено результати експериментальних досліджень у галузі теорії та методики професійної орієнтації, трудового та професійного виховання; розкрито проблеми професійного самовизначення особистості в умовах розгортання ринкових процесів; обґрунтовано зміст та психолого-педагогічні засоби формування учнів та студентів як суб'єктів майбутньої професійної праці, які не лише відповідають вимогам професійного середовища, а й активно оволодівають ним, змінюють його й одночасно змінюють себе, своє ставлення до навколишнього світу та самого себе; окреслені напрями удосконалення діючої системи професійної орієнтації, які забезпечують здійснення особистістю розгорнутого в часі й відносно самостійного пошуку професій з урахуванням, передусім, власних інтересів і можливостей, а лише згодом кон'юнктури ринку праці.

Професійна орієнтація: теорія і практика: науково-методичний посібник [для педагогічних працівників] / За ред. О. В. Мельника. – Івано-Франківськ: “Тіповіт”, 2011. – Вип. № 2. – 279 с. (16,2 д. а.).

 

Методи психодіагностики у професійному самовизначенні учнівської молоді: методичний посібник [для пед. працівників]

(Мельник О. В.)

У науково-методичному посібнику подано результати експериментальних досліджень у галузі теорії та методики професійної орієнтації, трудового та професійного виховання; розкрито проблеми професійного самовизначення учнівської молоді в умовах розгортання ринкових процесів; обґрунтовано та систематизовано методи психодіагностики професійного самовизначення учнівської молоді в процесі оволодіння обраною робітничою професією в системі професійно-технічної освіти; окреслено традиційні та перспективні напрями розвивального психолого-педагогічного та діагностичного супроводу професійної орієнтації учнів, що забезпечують здійснення особистістю розгорнутого в часі й відносно самостійного пошуку професій із урахуванням, передусім, власних інтересів і можливостей, а лише згодом − кон’юнктури ринку праці робітничих професій.

Мельник О. В. Методи психодіагностики у професійному самовизначенні учнівської молоді: методичний посібник [для пед. працівників] / О. В. Мельник, Л. С. Злочевська, Н. С. Гончар. – К.: “Пед. думка”, 2012. – 112 с. (9,1 др. арк.)

 

Щоденник вибору профілю навчання: колект. наук.-метод. посіб. для вчителів

(Л. А. Гуцан, О. В. Мельник, О. Л. Морін, І. І. Ткачук, З. В. Охріменко, О. В. Скалько)

Зміст матеріалу першої частини посібника має на меті створити для педагогічних працівників (учителів, соціальних педагогів, шкільних психологів), які застосовують “Щоденник вибору профілю навчання” під час викладання курсу “Людина і світ професій” (в обсязі 9, 17, 35, 70 год.) цілісну картину цього процесу і загалом донести філософію організації допрофільної підготовки учнів основної школи, системоутворювальною основою якого може слугувати означений навчальний курс.

Друга частина посібника віддзеркалює методичні засади розв’язання проблеми і призначена для підтримки практичного застосування “Щоденника вибору профілю навчання”.

Щоденник вибору профілю навчання : колект. наук.-метод. посіб. [для вчителів] // [Л. А. Гуцан, О. В. Мельник, О. Л. Морін, І. І. Ткачук, З. В. Охріменко, О. В. Скалько]. – К. : P/A S.M.I.T., 2010. – У 2-х частинах. – Ч. 1. – 100 с. (4,4 д. а.) – Ч. 2. – 96 с. (3,6 д. а.)

 

ДОВІДКОВА ПРОДУКЦІЯ

Науково-допоміжний бібліографічний покажчик

(наук. консультант Мельник О. В.)

Науково-допоміжний бібліографічний покажчик, який складається з 12 розділів, має на меті сприяти подальшому удосконаленню системи профорієнтаційної роботи в Україні, зокрема: науковим дослідженням в цій галузі, узагальненню досвіду та запровадженню нових форм і методів профорієнтаційної роботи, перспективних підходів до профдіагностики та профвідбору різних категорій населення у роботі як закладів освіти різних рівнів, позашкільних закладів, так і служб зайнятості. Дане видання є цінним джерелом у вивченні та розбудові системи профорієнтації в Україні.

Покажчик призначений для наукових працівників, викладачів, студентів, аспірантів, керівників навчальних закладів, психологів, фахівців суміжних наук, бібліотечних працівників, а також для всіх, хто зайнятий у сфері профорієнтаційної роботи.

(Розвиток професійної орієнтації в Україні : наук.-допом. бібліогр. покажч. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Пономаренко Л. О., Стельмах Н. А., Ніколюк Л. І. ; наук. ред. Рогова П. І. ; наук. консультант Мельник О. В. ; бібліогр. ред. Пономаренко Л. О.]. – К. : [б. в.], 2009. – 112 с. – 18,87 д. а.)