Анонс подій Архів
Оголошення Архів
Привітання Архів

Діяльність

 

Діяльність лабораторії

Формування суспільної думки про визнання права свободи особистості на вибір професії та реформування економічних відносин в державі окреслили соціальне замовлення на знаходження певної рівноваги між розвитком дитини як майбутнього суб’єкта професійної діяльності та формами й засобами педагогічного забезпечення цього процесу. Співробітники лабораторії зосередили свої зусилля передусім на обґрунтуванні змісту та педагогічних засобів трудового становлення і професійного самовизначення учнівської молоді в різних типах освітньо-виховних закладів України.

Діяльність лабораторії спрямована на створення наукового підґрунтя для змін у змісті навчально-виховної діяльності загальноосвітньої школи, які за своєю суттю і спрямованістю мають сприяти розвитку здатності особистості до самопізнання, самооцінки та актуалізації потреби у самовдосконаленні. Такі зміни дають змогу створити сприятливі умови для здійснення учнями старших класів розгорнутого в часі й відносно самостійного пошуку професійного шляху з урахуванням, передусім, власних інтересів і можливостей, а лише згодом кон’юнктури ринку праці.

Основними напрямами діяльності лабораторії є:

● вивчення вітчизняного та зарубіжного досвіду підготовки учнівської молоді до вибору напряму майбутньої професійної діяльності;

● дослідження особливостей професійного самовизначення особистості в умовах ринку праці;

● аналіз педагогічної теорії та практики формування у старшокласників готовності до вибору майбутньої професії та трудової діяльності;

● відкриття психолого-педагогічних закономірностей професійного самовизначення особистості у підлітковому та ранньому юнацькому віці;

● апробація змісту, форм та методів профорієнтаційної роботи зі школярами;

● створення технологій активізації професійного самовизначення школярів;

● проведення консультацій для практичних працівників середніх закладів освіти;

● пошук змісту, форм та методів профорієнтаційної роботи у навчально-виховному процесі середніх закладів освіти;

● розроблення навчально-методичного забезпечення профорієнтаційного забезпечення профільного навчання;

● підготовка навчально-методичної літератури з проблем професійної орієнтації школярів та формування у них готовності до професійного самовизначення.

Науково-дослідна та організаційно-педагогічна діяльність лабораторії  спрямована на реалізацію положень закладених у новій редакції Концепції профільного навчання в старшій школі; Положеннях про організацію професійної орієнтації населення та про професійну орієнтацію молоді, яка навчається; новій редакції Державного стандарту базової і повної середньої освіти; Програмі “Основні орієнтири виховання учнів 1–11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України”, та інших нормативних документів, виданих за звітній період Національною академією педагогічних наук України і Міністерством освіти і науки у яких закладено підходи до форм організації профільного навчання в старшій школі та регламентуються діяльність суб’єктів навчально-виховного процесу в системі профільних загальноосвітніх навчальних закладів.

В процесі реалізації плану заходів Концепції державної системи професійної орієнтації населення (затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 150, в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2012 р. №  1069), була продовжена робота по наповненню змістом профорієнтаційного сайту для учнівської молоді “Професіонал ІІІ тисячоріччя” і проведено оновлення і доповнення змісту та структури низки друкованої продукції науково-методичного спрямування, створеної за результатами досліджень проведених у 2008-2013 рр. і призначеної для підготовки учнів основної школи до вибору профілю навчання в старшій школі.

А саме: 1) програмно-методичний комплекс забезпечення професійного самовизначення учнів основної школи в умовах допрофільної підготовки, який схвалено Міністерством освіти і науки України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах (листи ІІТЗО №14.1/12-Г-948, №14.1/12-Г-949, №14.1/12-Г-950 від 23.06.2014) і містить програму “Людина і світ професій” для учнів 8–9-х кл. (9, 17, 35, 70 год.) та п’ять посібників “Робочий зошит”; 2) програмно-методичний комплекс забезпечення професійного самовизначення учнів старшої школи в умовах профільного навчання, який схвалено Міністерством освіти і науки України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах (листи ІІТЗО №14.1/12-Г-954, №14.1/12-Г-953, №14.1/12-Г-952, №14.1/12-Г-951 від 23.06.2014). Комплекс містить навчальні програми “Побудова кар’єри” (9, 17, 35, 70 год.) для учнів 10–11-х кл., навчально-методичний посібник для педагогічних працівників до цієї програми, Робочий зошит “Побудова кар’єри” для учнів старших класів та навчально-методичний посібник до робочого зошиту для педагогічних працівників.

Поряд із здійсненням планових тем діяльність співробітників лабораторії протягом пов’язана з реалізацією таких актуальних для національної освіти напрямів виховної роботи, як підвищення ефективності процесу особистісно-професійного самовизначення учнівської молоді і залучення до цієї діяльності усіх зацікавлених осіб і організацій. Так, наприклад, у співавторстві з фахівцями Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи НАПН України, були створені програми профорієнтаційних курсів за вибором “Моя майбутня професія: правила вибору” (52 год.) [курс за вибором для учнів 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів (52 год.)] і “Моя майбутня професія: шлях до успіху” [курс за вибором для учнів 10 (11)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів (52 год.), які отримали відповідний гриф (лист ІІТЗО №14.1/12-Г-165 від 15.05.2013 р.). Означені програми курсів впроваджуються у загальноосвітніх навчальних закладах з 2013 – 2014 н.р. (Лист МОН України №1/9-413 від 06.06.2013).

Крім того, в діяльності лабораторії трудового виховання і профорієнтації так само залишався пріоритетними розгляд аспектів трудового виховання учнівської молоді, особливо науково-методичного забезпечення виховання ціннісного ставлення до праці учнів загальноосвітніх навчальних закладів в процесі трудового навчання. Показником результативності такої діяльності можна вважати те, що співробітники лабораторії є співавторами створеної відповідно до нової редакції Державного стандарту початкової загальної освіти Програми для загальноосвітніх навчальних закладів Трудове навчання 1–4 класи (затверджена Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, наказ №1050, від 12.09.2011 р.) і з 1 вересня 2012 р. впроваджується у загальноосвітніх навчальних закладах України (з українською мовою навчання).

На даний час (2014-2016 р.), здійснюється дослідження за темою: “Професійне самовизначення учнівської молоді в умовах освітнього округу”. Розробка означеної теми забезпечує наступність у науковій діяльності лабораторії.