Анонс подій Архів
Оголошення Архів
Привітання Архів

Лабораторія трудового виховання

Зав.відділу

Гуцан Леся Андріївна

– завідувач лабораторії, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник

Кадровий склад

У лабораторії працює 5 наукових співробітників: Гуцан Леся Андріївна – завідувач лабораторії, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник; Морін Олег Леонідович – старший науковий співробітник, кандидат педагогічних наук, докторант лабораторії; Пархоменко Олександр Миколайович – науковий співробітник, заслужений вчитель України; Охріменко Заріна Володимирівна – науковий співробітник; Гриценок Людмила Іванівна – молодший науковий співробітник.

Основні завдання
  • Діяльність лабораторії спрямована на створення наукового підґрунтя для змін у змісті навчально-виховної діяльності загальноосвітньої школи, які за своєю суттю і спрямованістю мають сприяти розвитку здатності особистості до самопізнання, самооцінки та актуалізації потреби у самовдосконаленні. Такі зміни дають змогу створити сприятливі умови для здійснення учнями старших класів розгорнутого в часі й відносно самостійного пошуку професійного шляху з урахуванням, передусім, власних інтересів і можливостей, а лише згодом кон’юнктури ринку праці.
Напрями діяльності
  • Основними напрямами діяльності лабораторії є: ● вивчення вітчизняного та зарубіжного досвіду підготовки учнівської молоді до вибору напряму майбутньої професійної діяльності; ● дослідження особливостей професійного самовизначення особистості в умовах ринку праці; ● аналіз педагогічної теорії та практики формування у старшокласників готовності до вибору майбутньої професії та трудової діяльності; ● відкриття психолого-педагогічних закономірностей професійного самовизначення особистості у підлітковому та ранньому юнацькому віці; ● апробація змісту, форм та методів профорієнтаційної роботи зі школярами; ● створення технологій активізації професійного самовизначення школярів; ● проведення консультацій для практичних працівників середніх закладів освіти; ● пошук змісту, форм та методів профорієнтаційної роботи у навчально-виховному процесі середніх закладів освіти; ● розроблення навчально-методичного забезпечення профорієнтаційного забезпечення профільного навчання; ● підготовка навчально-методичної літератури з проблем професійної орієнтації школярів та формування у них готовності до професійного самовизначення.