Анонс подій Архів
Оголошення Архів
Привітання Архів

Список наукових публікацій

Основні публікації лабораторії соціальної педагогіки за останні роки

1. Алєксєєнко Т.Ф. Сімейне виховання : концептуалізація ідей теорії і практики : [монографія] / Т.Ф. Алєксєєнко. –  Київ-Умань: ФОП Жовтий О.О., 2016. – 438 с.

2. Alіeksіeіenko T. Social and pedagogical support for a child and his family: theoretical and methodological aspect of the professional training of specialists / Tatiana   Alіeksіeіenko // Vocational Training Some Problems And Contexts. Monografiya / Halina Bejger, Halina Rusyn. – Chelm: Panstwowa Wizsza Szkola Zawodowa w Chelnie. Chelmsckie Towarzstwo Naukowe, 2016.

3. Виховання особистості у доброчинній діяльності : метод. посіб. / [Алєксєєнко Т.Ф., Данілова А.П., Малиношевський Р.В. та ін..] / під заг. ред Т.Ф. Алєксєєнко. – Ніжин : ПП Лисенко, 2015. – 192 с.

4. Доброчинна діяльність школярів : метод. рекомендації  / Т.Ф. Алєксєєнко, А.П. Данілова, А.І. Конончук, Т.Ю. Куниця / під заг. ред. Т.Ф. Алєксєєнко. – Ніжин : ПП Лисенко, 2015. – 104 с. з іл.).
Соціальні цінності малої групи школярів : Монографія / за заг. ред.. Т.Ф. Алєксєєнко. – К. : Педагогічна думка, 2012. – 180с.

5. Алєксєєнко Т.Ф. Формування цілісного виховного середовища дитини у педагогічній спадщині В. Сухомлинського : монографія /Т. Ф. Алєксєєнко, Р. В. Малиношевський. – Хмельницький : Поліграфіст, 2012. – 296 с.

6. Алєксєєнко Т.Ф. Формування соціально-моральної позиції у старшокласників : монографія / Т.Ф. Алєксєєнко, О.І. Коваленко. За заг. ред. Т.Ф. Алєксєєнко. – Вінниця : ТОВ фірма “Планер”, 2011. – 230 с.

7. Алєксєєнко Т.Ф. Ризикована поведінка : посібник / Т.Ф. Алєксєєнко, С.В. Кушнарьов. – Вінниця : ТОВ “Фірма “Планер”, 2013. – 172 с. [із них 36 – кольор. іл..].

8. Звєрєва І. Д. Комплексна допомога бездоглядним та безпритульним дітям : метод. посібник [І. Д. Звєрєва, О. В. Безпалько, Л. П. Гуровська та ін.] / За ред. І. Д. Звєрєвої, Ж. В. Петрочко. – К. : “Калита”, 2010 – 376 с

9. Соціальна педагогіка: словник-довідник [за заг. ред. Т.Ф. Алєксєєнко].– Вінниця, ООО «Планер», 2009. – 548 с.

10. Соціальна педагогіка: мала енциклопедія / За заг. ред.. проф.. І.Д. Звєрєвої. – К. : Центр учбової літератури, 2008. 336 с.

11. Доброчинна діяльність школярів : методичні рекомендації /Т.Ф.Алєксєєнко, А. П. Данілова, А.І. Конончук, Т. Ю. Куниця /під. заг. ред. Т.Ф.Алєксєєнко. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2015 –104 с.

12. Aлєксєєнко Т.Ф. Соціалізація особистості: можливості й ризики: Науково-методичний посібник. – К.: Педагогічна думка, 2007. – 152 с.

13. Жданович Ю. Вчимося і граємося: метод. рекомендації для організації дозвілля дітей / Ю. Жданович. К.: Шк. світ, 2008. – 128 с.

14. Соціальна педагогіка: теорія і технології: Підручник / За ред. І.Д. Звєрєвої – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 316 с.

15. Алєксєєнко Т.Ф., Жданович Ю.М. Виховання особистості у Пласті: [Монографія] – 2-е вид. – Київ: ПП «Проспект – А», 2006.