Анонс подій Архів
Оголошення Архів
Привітання Архів

Діяльність

Колектив лабораторії успішно працює над розробкою теорії і методології соціальної педагогіки, її понятійно-категоріальним апаратом, соціально-педагогічними методами і технологіями роботи з вразливими категоріями дітей і сімей у різних типах виховних середовищ.

Науковий доробок лабораторії визначається інноваційністю як за постановкою наукових проблем, так і за запропонованими шляхами їх розв’язання. В останні роки такими інноваціями визнано соціально-педагогічні технології: включення малих груп школярів у соціально-ціннісну діяльність зокрема, в доброчинні соціальні проекти, їх розробку і реалізацію; підготовки кандидатів у прийомні батьки і батьки-вихователі (у 2008 р. Державною соціальною службою для сім’ї, дітей та молоді була визнана кращою в Україні і визначена як стандарт для такої роботи) та підвищення у них рівня батьківської компетентності (у 2011 р. затверджена Державною соціальною службою для сім’ї, дітей та молоді як офіційна програма); влаштування та супроводу дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування в сімейно-орієнтовані будинки; комплексну методику оцінки потреб дитини, яка виховується в державному закладі опіки і піклування, та її сім’ї; комплексної допомоги бездоглядним та безпритульним дітям; соціально-педагогічний тренінг конструктивної взаємодії для неповнолітніх засуджених; тренінгові заняття з підлітками з питань профілактики ВІЛ-інфекції, наркозалежності та ризикованої поведінки; семінарів-тренінгів для спеціалістів ЦСССДМ  та ін..

 Наукова діяльність лабораторії соціальної педагогіки вирізняється високим ступенем результативності. Показником, якої є кількість наукових публікацій співробітників, прикметною ознакою яких є інноваційність, теоретико-методологічна виваженість і практична орієнтованість.

Так за 13 років роботи лабораторії співробітниками одноосібно та у співавторстві підготовлено та опубліковано понад 400 наукових праць. Зокрема: монографії – 5; науково-методичних і навчальних посібники – 41; методичних рекомендацій – 14; словників-довідників- 4, енциклопедій – 3; програм – 10; концепцій – 1; більше як330 наукових статей.

Вони є співавторами Білої Книги та 9 Державних Тематичних доповідей про становище дітей і сімей в Україні, захист їхніх прав.

У конкурсі кращих наукових робіт НАПН України у 2010 р. за книгу «Соціальна педагогіка: словник-довідник / за заг. ред. Т.Ф. Алєксєєнко.  – Вінниця, ООО «Планер», 2009. – 548 с.отримали Диплом ІІ ступеня.

Гриф МОНУ отримали 13 наукових робіт.

Науковці приймали активну участь у вдосконаленні та розробці чинного законодавства щодо соціального розвитку дітей і молоді та профілактики соціального сирітства, насилля над дітьми і протидії торгівлі людьми; розробці та реалізації Національних, Державних і галузевих програм щодо підтримки сім’ї і розвитку сімейних форм влаштування дитини, реформування інтернатних закладів, ресоціалізації неповнолітніх засуджених і соціальної адаптації осіб, які відбули покарання в місцях позбавлення волі; Всеукраїнського конкурсу учнівських соціальних проектів “Добро починається з тебе” (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 рр.); моніторингу якості знань учнів початкової школи; у виставках “Освіти України” тощо.

У 2013 році, за вагомий внесок у відродження і розвиток дитячих благодійних ініціатив, лабораторію соціальної педагогіки було нагороджено Почесною відзнакою Асоціації благодійників України – “Сяйво добра”.

Експериментальну роботу науковці здійснюють у ЗОШ, виправних колоніях для неповнолітніх, прийомних сім’ях і Дитячих будинках сімейного типу, притулках для неповнолітніх, за місцем проживання і проведення дозвілля дітей – у громаді.

Апробація наукових результатів відбулася у більше як 700 масових науково-практичних заходах (в тому числі: конгресах, симпозіумах, форумах, парламентських слуханнях, науково-практичних конференціях, методологічних семінарах, круглих столах, майстер-класах та ін. заходах). Велика увага приділяється участі у заходах міжнародного рівня. Протягом існування лабораторії співробітники взяли участь у 94 міжнародних наукових заходах.

Так 27-28 березня 2014 року завідувач лабораторії соціальної педагогіки Інституту проблем виховання НАПН України Т.Ф. Алєксєєнко брала участь у 3-му Міжнародному науковому симпозіумі “Соціальна педагогіка: сучасні проблеми і перспективи” м. Вільнюс (Литва). Зокрема, у своїй доповіді на пленарному засіданні Тетяна Федорівна Алєксєєнко розкрила методологічні позиції розвитку соціальної педагогіки в Україні, що викликало значний інтерес міжнародної наукової спільноти і спонукало до активного обговорення результатів представлених доповідачем.  

Активно співпрацюють із ЗМІ: брали участь у радіопрограмах: “Радіо-Ера FM” з проблем підліткової злочинності та шляхів її подолання; “Педагогічні роздуми”, “Сім’я - фортеця моя”; Програма “Культура” – передача “Велесова криниця”; радіо “Воскресіння” – з проблеми організації літнього відпочинку для підлітків та ін.; у програмах телебачення (“Подвійний доказ”, “Прийомна дитина”); у фахових періодичних виданнях: журналах “Соціальна педагогіка: теорія та практика” і “Соціальна робота в Україні: теорія і практика”, “Шлях освіти”, “Рідна школа”, “Початкова школа”; часописі “Шкільний світ”; газетах “Освіта України” і “Педагогічна газета” та ін..

Наукові розробки співробітників лабораторії використовуються у змісті підготовки майбутніх соціальних педагогів і соціальних робітників у ВНЗ України та на кафедрі соціології філософського факультету Таджикського національного університету; у роботі шкільних соціальних педагогів; у діяльності ЦСССДМ та неурядових організацій, персоналу виховних колоній для неповнолітніх Державного департаменту України з питань виконання покарань; можуть бути використані у науковому консультуванні; роботі класних керівників.

Лабораторія соціальної педагогіки здійснює велику і ефективну роботу у підготовці науково-педагогічних кадрів. За 12 років в ній було успішно підготовлено і захищено 30 дисертацій, в тому числі: 2 - доктора педагогічних наук і 28 - кандидатів педагогічних наук з проблем життєвого самовизначення, формування відповідальної поведінки, полікультурної та соціальної компетентності, цілісного виховного середовища дитини, інклюзивного освітнього середовища, здорового способу життя; інтеграції осіб з обмеженими фізичними можливостями у групу ровесників; соціального супроводу сімей з дітьми з особливими потребами; профілактики комп’ютерних адикцій, ВІЛ/СНІДу; розвитку інтегрованих соціальних служб для вразливих сімей і дітей, захисту їхніх прав; розвитку волонтерського руху у студентському середовищі; виховного потенціалу національної скаутської організації “Пласт” та ін.

Особлива увага приділяється професійному зростанню співробітників лабораторії. Всі співробітники пройшли навчання в аспірантурі, захистили дисертації, окремі - отримали вчені звання, мають відзнаки Міністерства освіти та науки України та НАПН України.

Співробітники лабораторії тісно співпрацюють з неурядовими організаціями, діяльність яких спрямована в інтересах дітей;  з ЮНІСЕФ;з суміжними профільними кафедрами вищих навчальних закладів України, які здійснюють підготовку майбутніх соціальних педагогів і соціальних робітників.

Нині основна увага в дослідженнях лабораторії приділяється проблемі розвитку соціально-значущих якостей особистості у груповій діяльності.

Продовжується активна робота над виробленням методології соціальної педагогіки і її понятійно-категоріального апарату.