Анонс подій Архів
Оголошення Архів
Привітання Архів

Лабораторія соціальної педагогіки

Зав.відділу

Алєксєєнко Тетяна Федорівна

- завідувач лабораторії соціальної педагогіки, кандидат педагогічних наук.

Кадровий склад

Зараз у лабораторії працюють 6 наукових співробітників: АЛЄКСЄЄНКО Тетяна Федорівна - завідувач лабораторії, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник; МАЛИНОШЕВСЬКИЙ Руслан Васильович - кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник; КУНИЦЯ Тетяна Юріївна - старший науковий співробітник, кандидат педагогічних наук; ЖДАНОВИЧ Юлія Миколаївна - старший науковий співробітник, кандидат педагогічних наук; СЕРГЕЄВА Наталія Володимирівна - науковий співробітник, кандидат педагогічних наук; ДАНІЛОВА Олена Петрівна - науковий співробітник, кандидат педагогічних наук.

Основні завдання
  • Колектив лабораторії успішно працює над розробкою теорії і методології соціальної педагогіки, її понятійно-категоріальним апаратом, соціально-педагогічними методами і технологіями роботи з вразливими категоріями дітей і сімей у різних типах виховних середовищ. Науковий доробок лабораторії визначається інноваційністю як за постановкою наукових проблем, так і за запропонованими шляхами їх розв’язання. В останні роки такими інноваціями визнано соціально-педагогічні технології: включення малих груп школярів у соціально-ціннісну діяльність зокрема, в доброчинні соціальні проекти, їх розробку і реалізацію; підготовки кандидатів у прийомні батьки і батьки-вихователі (у 2008 р. Державною соціальною службою для сім’ї, дітей та молоді була визнана кращою в Україні і визначена як стандарт для такої роботи) та підвищення у них рівня батьківської компетентності (у 2011 р. затверджена Державною соціальною службою для сім’ї, дітей та молоді як офіційна програма); влаштування та супроводу дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування в сімейно-орієнтовані будинки; комплексну методику оцінки потреб дитини, яка виховується в державному закладі опіки і піклування, та її сім’ї; комплексної допомоги бездоглядним та безпритульним дітям; соціально-педагогічний тренінг конструктивної взаємодії для неповнолітніх засуджених; тренінгові заняття з підлітками з питань профілактики ВІЛ-інфекції, наркозалежності та ризикованої поведінки; семінарів-тренінгів для спеціалістів ЦСССДМ та ін..
Напрями діяльності
  • Наукова діяльність лабораторії соціальної педагогіки вирізняється високим ступенем результативності. Показником, якої є кількість наукових публікацій співробітників, прикметною ознакою яких є інноваційність, теоретико-методологічна виваженість і практична орієнтованість. Так за 12 років роботи лабораторії співробітниками одноосібно та у співавторстві підготовлено та опубліковано понад 400 наукових праць. Зокрема: монографії – 5; науково-методичних і навчальних посібники – 41; методичних рекомендацій – 14; словників-довідників- 4, енциклопедій – 3; програм – 10; концепцій – 1; більше як 330 наукових статей. Вони є співавторами Білої Книги та 9 Державних Тематичних доповідей про становище дітей і сімей в Україні, захист їхніх прав. У конкурсі кращих наукових робіт НАПН України у 2010 р. за книгу «Соціальна педагогіка: словник-довідник / за заг. ред. Т.Ф. Алєксєєнко. – Вінниця, ООО «Планер», 2009. – 548 с. отримали Диплом ІІ ступеня. Гриф МОНУ отримали 13 наукових робіт. Науковці приймали активну участь у вдосконаленні та розробці чинного законодавства щодо соціального розвитку дітей і молоді та профілактики соціального сирітства, насилля над дітьми і протидії торгівлі людьми; розробці та реалізації Національних, Державних і галузевих програм щодо підтримки сім’ї і розвитку сімейних форм влаштування дитини, реформування інтернатних закладів, ресоціалізації неповнолітніх засуджених і соціальної адаптації осіб, які відбули покарання в місцях позбавлення волі; Всеукраїнського конкурсу учнівських соціальних проектів “Добро починається з тебе” (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 рр.); моніторингу якості знань учнів початкової школи; у виставках “Освіти України” тощо. У 2013 році, за вагомий внесок у відродження і розвиток дитячих благодійних ініціатив, лабораторію соціальної педагогіки було нагороджено Почесною відзнакою Асоціації благодійників України – “Сяйво добра”. Експериментальну роботу науковці здійснюють у ЗОШ, виправних колоніях для неповнолітніх, прийомних сім’ях і Дитячих будинках сімейного типу, притулках для неповнолітніх, за місцем проживання і проведення дозвілля дітей – у громаді.