Анонс подій Архів
Оголошення Архів
Привітання Архів

Лабораторія позашкільної освіти

Зав.відділу

Мачуський Валерій Віталійович

- кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії з 2003 року, відмінник освіти України (2003). Нагороджений Почесними грамотами МОН України і НАПН України, медаллю К.Д. Ушинського (2015).

Кадровий склад

Зараз у лабораторії працює 8 наукових співробітників: Мачуський Валерій Віталійович, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії; Пруцакова Ольга Леонідівна - кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник лабораторії; Колонькова Олена Олексіївна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії позашкільної освіти; Просіна Ольга Володимирівна, кандидат педагогічних наук, провідний науковий співробітник; Корнієнко Анна Володимирівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії позашкільної освіти; Литовченко Олена Віталіївна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії; Бойко Анна Едуардівна та Тарасюк Галина Петрівна - наукові співробітники лабораторії позашкільної освіти.

Основні завдання
 • Діяльність лабораторії позашкільної освіти спрямована на наукове обґрунтування і методичне забезпечення системи позашкільної освіти України. Основним завданням лабораторії є здійснення актуальних наукових досліджень, що відповідають державному замовленню і сприяють розвитку педагогічної науки у галузі позашкільної освіти.
 • До сфери діяльності наукового підрозділу також належить:
 • - вивчення і узагальнення вітчизняного та зарубіжного досвіду з організації позашкільної освіти;
 • - участь у розробленні нормативно-правових документів Міністерства освіти і науки України з питань позашкільної освіти і виховання;
 • - підготовка наукових кадрів (наукове керівництво докторантами, аспірантами, підвищення рівня кваліфікації педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів);
 • - співробітництво, здійснення спільних науково-педагогічних досліджень з педколективами позашкільних навчальних закладів України;
 • - проведення конференцій, семінарів, круглих столів, інших заходів;
 • - підготовка науково-методичної літератури з питань позашкільної освіти.
Напрями діяльності
 • На сучасному етапі співробітниками лабораторії здійснюється два фундаментальні дослідження “Формування ціннісних орієнтирів навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах” (2015 – 2017 р.р.). та „Екологізація освітнього простору сучасної загальноосвітньої школи” (2014 – 2016 р.р.)
 • Мета першого дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні та експериментальній перевірці ефективності ціннісних орієнтирів навчально-виховного процесу у позашкільних навчальних закладах. Результати дослідження будуть реалізовані у формі монографії, посібника, наукових статей.
 • Підтеми дослідження: Теоретичне обґрунтування та узагальнення результатів експериментального дослідження проблеми формування ціннісних орієнтирів навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах. Теоретико-прикладні концепти ціннісної складової навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах. Формування ціннісних орієнтацій вихованців у гуртках соціально-реабілітаційного напряму позашкільних навчальних закладів. Формування ціннісних орієнтацій вихованців у гуртках декоративно-ужиткового мистецтва позашкільних навчальних закладів. Формування ціннісних орієнтацій вихованців у школах мистецтв Формування ціннісних орієнтацій вихованців у гуртках туристсько-краєзнавчого напряму позашкільних навчальних закладів. Формування ціннісних орієнтацій вихованців в гуртках гуманітарного напряму позашкільних навчальних закладів.
 • Мета другого дослідження полягає у обґрунтуванні теоретичних засад та експериментальній перевірці педагогічних умов екологізації освітнього простору сучасної загальноосвітньої школи. Екологізація освітнього простору-ключове поняття другого фундаментального дослідження - розуміється як сукупність заходів, що забезпечують організацію і функціонування відкритої динамічної системи коеволюційного змісту, гуманістичних розвивальних технологій та суб’єкт-суб’єктних взаємодій, спрямованих на забезпечення пріоритетності екологічних ідей і цінностей у процесі формування особистості. Ефективність екологізації освітнього простору сучасної загальноосвітньої школи визначають умови: відповідна спрямованість навчально-виховного процесу; розширення взаємодії школярів з природним середовищем; налагодження міжособистісного спілкування та соціального партнерства. Важливим інтегративним чинником виступає ціннісно-смислова єдність, яка досягається завдяки міжсередовищній комунікації і спільній діяльності і охоплює всі вікові ланки школи.
 • Проведенню наукових досліджень та впровадженню їхніх результатів у педагогічну практику сприяє тісна співпраця лабораторії з Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України, провідними позашкільними навчальними закладами України; професійні контакти з міжнародними організаціями, зокрема участь у заходах Європейської асоціації установ вільного часу дітей та молоді (EAICY), контакти з Євразійським гуманітарним інститутом (Республіка Казахстан, м. Астана). Співробітники лабораторії працюють у складі комісії з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України; залучаються до складу журі всеукраїнських конкурсів Міністерства освіти і науки України („Джерело творчості”; „На кращу модель учнівського самоврядування у позашкільних навчальних закладах”; „Соціально-педагогічні виховні системи позашкільних навчальних закладів”; „На кращу модель наукового товариства учнів” тощо). Розширенню експериментальної бази також сприяє створення спільно з Мелітопольським державним педагогічним університетом Науково-методичного центру екологізації освіти, що вирішує завдання розробки навчально-методичного забезпечення з безперервної екологічної освіти в системі дитсадок – школа – ВНЗ. Виконавці теми співпрацюють з міжнародними природоохоронними організаціями, беруть активну участь у міжнародних еколого-освітніх проектах „Людина і довкілля” (1998), „Зелений пакет” (2012-2014), „Чорноморська скринька” (2011-2014). Кілька років поспіль підтримується також співпраця з комунальними підприємствами „Будинок вчителя” та „Київський міський будинок природи”, спільно з якими проводяться семінари для педагогів, виходять друком методичні рекомендації з актуальних питань екологічного виховання школярів (2006; 2007; 2010; 2013 рр.).