Анонс подій Архів
Оголошення Архів
Привітання Архів

Співробітники

Окушко Тетяна Костянтинівна
Окушко Тетяна Костянтинівна

- завідувач лабораторії громадянського та морального виховання, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник

Петрочко Жанна Василівна
Петрочко Жанна Василівна

- доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник, заступник директора з науково-експериментальної роботи

Коновець Світлана Володимирівна
Коновець Світлана Володимирівна

- доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник

Журба Катерина Олександрівна
Журба Катерина Олександрівна

- кандидат педагогічних наук, провідний науковий співробітник, докторант лабораторії

Харченко Наталія Вікторівна
Харченко Наталія Вікторівна

- кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих вчених (2009 – 2011). Автор понад 50 наукових праць, серед яких – колективні монографії, науково-методичні посібники, наукові статті. Автор методичних посібників «Формування ціннісного ставлення особистості до себе у дитячому громадському об’єднанні» (2010) та «Я та інші. Години спілкування для підлітків» (2013). Предметом наукового інтересу є дитяче об’єднання як простір розвитку особистості підлітків; особливості організації виховної роботи в дитячих об’єднаннях; виховання власної гідності підлітків. Одним з аспектів діяльності є розробка та проведення тренінгів для педагогів та тренінгів, присвячених особистісному зростанню підлітків та налагодженню колективної взаємодії «Я як цінність», «Сім причин не здаватися», «Як Я перетворити на Ми», «12 правил ораторського мистецтва» та ін. Працює головним редактором педагогічних видань: газети «Шкільний світ» та журналу «Методист», здійснюючи популяризацію актуальних наукових досліджень і методичних розробок для педагогічної спільноти України.

Шільна Ірина Миколаївна
Шільна Ірина Миколаївна

- кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник

Шпиг Наталія Олександрівна
Шпиг Наталія Олександрівна

- кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник. Із вересня 2003 р. по серпень 2014 р. працювала викладачем кафедри соціальної педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка. У складі наукового колективу лабораторії громадянського та морального виховання працює з лютого 2014 р. Автор понад 40 наукових праць, серед яких - колективні монографії, науково-методичні посібники, наукові статті. Автор методичного посібника «Організаційно-правові основи діяльності неурядових організацій (НУО)» (2007) та програми навчального курсу «Організаційно-правові основи діяльності громадських організацій» (2010). Предметом наукового інтересу є дитяче громадське об’єднання як важлива складова факторів соціалізації підростаючого покоління; фандрейзингова діяльність членів дитячих об’єднань як технологія розвитку їхньої соціальної ініціативності; тренінгові технології в сучасному навчально-виховному процесі. Розроблено та адаптовано серію тренінгів («Фандрейзинг для дитячих громадських об’єднань», «Тренінг контролю гніву важковиховуваних підлітків», «Тренінг спілкування - діагностичний інструментарій соціального педагога» та ін.) цільовою аудиторією яких стали студенти-майбутні соціальні педагоги, представники громадських організацій, учні та вчителі загальноосвітніх навчальних закладів. У 2004 р. пройшла навчання за тренінговою програмою Концепція освіти «рівний-рівному» щодо здорового способу життя серед молоді України (ПРООН/ЮНЕЙДС). У період із 2005-2007 рр. була учасником проекту Європейського Союзу Transtec «Розбудова громадянського суспільства», спрямованого на підтримку розвитку соціально орієнтованих громадських організацій в Україні.

Пащенко Олена Вікторівна
Пащенко Олена Вікторівна

- старший науковий співробітник, аспірант лабораторії

Базелюк Олександр Васильович
Базелюк Олександр Васильович

- кандидат педагогічних наук, науковий співробітник