Анонс подій Архів
Оголошення Архів
Привітання Архів

Співробітники

Кириченко Валентина Іванівна
Кириченко Валентина Іванівна

завідувачка лабораторії фізичного розвитку та здорового способу життя Інституту проблем виховання НАПН України.
Закінчила Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка за спеціальністю «філософія», «філософ, викладач філософських дисциплін». У 2012 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Профілактика девіантної поведінки старшокласників у діяльності учнівського самоврядування» за спеціальністю «теорія і методика виховання». Коло наукових інтересів: організація діяльності учнівського самоврядування, превентивне виховне середовище загальноосвітнього навчального закладу, просоціальна поведінка учнів.

Федорченко Тетяна Євгеніївна
Федорченко Тетяна Євгеніївна

- доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник лабораторії фізичного розвитку та здорового способу життя Інституту проблем виховання НАПН України.
У 1991 році закінчила Київський державний педагогічний інститут ім. О.М. Горького за спеціальністю «педагогіка та психологія», викладач дошкільної педагогіки та психології. У 1998 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Особливості виховання дітей старшого дошкільного віку схильних до негативних проявів у поведінці» за спеціальністю «теорія та історія педагогіки». У 2013 році захистила докторську дисертацію на тему «Соціально-педагогічні засади профілактики девіантної поведінки школярів в умовах соціокультурного середовища» за спеціальністю «соціальна педагогіка». Коло наукових інтересів: профілактика девіантної поведінки неповнолітніх, формування просоціальної поведінки учнів загальноосвітнього навчального закладу.

Єжова Ольга Олександрівна
Єжова Ольга Олександрівна

– доктор педагогічних наук, професор, провідний науковий співробітник лабораторії фізичного розвитку та здорового способу життя Інституту проблем виховання НАПН України.
Закінчила Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, факультет природничо-географічний, вчитель біології та хімії. У 2013 році захистила докторську дисертацію на тему «Теоретичні і методичні засади формування ціннісного ставлення до здоров’я в учнів професійно-технічних навчальних закладів» Коло наукових інтересів: превентивне виховання, просоціальна поведінка дітей та учнівської молоді; формування ціннісного ставлення до здоров’я; професійна підготовка майбутнього вчителя.

Остапенко Олександр Іванович
Остапенко Олександр Іванович

кандидат педагогічних наук, головний науковий співробітник, військове звання – старший лейтенант.
У 1976-1978 роках служба в Збройних Силах СРСР (в Угорщині). У 1984 році закінчив факультет фізичного виховання і початкової військової підготовки Миколаївського державного педагогічного інституту імені В.Г. Белінського зі спеціальності «викладач початкової військової підготовки та фізичного виховання» У 2014 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Виховання у старших підлітків інтересу до занять фізичною культурою» зі спеціальності 13. 00.07 – теорія і методика виховання. Коло наукових інтересів: військово-патріотичне виховання та допризовна підготовка учнівської молоді, підготовка молоді до військової служби в Збройних Силах України, фізичне виховання, здоровий спосіб життя, впровадження національного виду спорту хортинг у навчально-виховний процес.

Зубалій Микола Дмитрович
Зубалій Микола Дмитрович

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, член-кореспондент Української академії наук національного прогресу, доктор філософії, старший науковий співробітник лабораторії фізичного розвитку Інституту проблем виховання НАПН України, військове звання – майор.
У 1965 році закінчив факультет фізичного виховання та спорту Черкаського державного педагогічного інституту імені 300-річчя воз’єднання України з Росією зі спеціальності учитель фізичного виховання, анатомії і фізіології. У 1965-1966 роках служба в Збройних Силах СРСР. У 1969-1971 рік служба в Збройних Силах СРСР на посаді начальника фізичної підготовки і спорту артилерійського полку. У 1977 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Військово-патріотичне виховання старшокласників в процесі позакласної і позашкільної фізкультурно-масової роботи» зі спеціальності 13.00.01 – теорія та історія педагогіки. Коло наукових інтересів: військово-патріотичне виховання допризовної молоді, підготовка молоді до військової служби в Збройних Силах України, фізичне виховання, здоровий спосіб життя, історія становлення і розвитку футболу, баскетболу, національного виду спорту хортинг, олімпійського спорту України.

Тарасова Тетяна Вікторівна
Тарасова Тетяна Вікторівна

– кандидат педагогічних наук, науковий співробітник лабораторії фізичного розвитку та здорового способу життя Інституту проблем виховання НАПН України.
Закінчила Тернопільський педагогічний інститут імені Ярослава Галана за спеціальністю «вчитель російської мови і літератури». У 2013 році захистила кандидатську дисертацію «Соціально-педагогічні умови становлення і розвитку трудових об’єднань школярів в Україні (XX століття)» за спеціальністю «теорія та методика навчання технологій». Коло наукових інтересів: проблематика превентивного виховного середовища; просоціальна поведінка учнів ЗНЗ; трудове становлення учнівської молоді; історія та виховні традиції української Церкви.

Івашковський Віталій Володимирович
Івашковський Віталій Володимирович

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, доктор філософії, академік Міжнародної академії культури безпеки, екології і здоров’я, старший науковий співробітник лабораторії фізичного розвитку Інституту проблем виховання НАПН України, учасник 56-ти бойових операцій в Афганістані, військове звання – полковник запасу, генерал козацтва, генерал автомобільної корпорації Інтерполу, майстер спорту України.
У 1994 році закінчив Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова зі спеціальності учитель історії і суспільствознавства. У 2002 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Педагогічні умови формування готовності старшокласників до служби в Збройних Силах України» зі спеціальності 13. 00.07 – теорія і методика виховання. Коло наукових інтересів: військово-патріотичне виховання та допризовна підготовка учнівської молоді, підготовка молоді до військової служби в Збройних Силах України, фізичне виховання, здоровий спосіб життя, історичні витоки національного бойового мистецтва «Хортинг».

Діхтяренко Зоя Михайлівна
Діхтяренко Зоя Михайлівна

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії фізичного розвитку та здорового способу життя Інституту проблем виховання НАПН України, майстер спорту України з хортингу; голова науково-методичної колегії УФХ; академік міжнародної Академії культури безпеки, екології та здоров’я – «МАКБЕЗ»; член кафедри ЮНЕСКО «Превентивна освіти та соціальна політика».
У 2000 році закінчила Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, спеціальність: «Дошкільне виховання». У 2007 році закінчила Національний педагогічний університет М. П. Драгоманова, спеціальність: вчитель фізичної культури, керівник спортивних секцій шкільних та позашкільних закладів. В 2008 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Виховання наполегливості молодших школярів у процесі позакласної ігрової дільності» зі спеціальності 13.00.07 – теорія і методика виховання. У 2010 році закінчила Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, спеціальність: «Дошкільне виховання». Кваліфікація: викладач дошкільної педагогіки і психології. Коло наукових інтересів: патріотичне виховання молодших школярів, видавнича справа збірника «Теорія і методика хортингу», національний вид спорту України «Хортинг», дошкільне виховання, педагогіка і психологія дошкільного виховання; відповідальний секретар і комп’ютерна верстка збірника «Теорія і методика хортингу»; ведуча рубрики «Хортинг – Національний вид спорту України» (науково-методичний журнал «Фізичне виховання в рідній школі»).
horting@meta.ua

Тимчик Микола Валерійович
Тимчик Микола Валерійович

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методики фізичного виховання, науковий співробітник лабораторії фізичного розвитку та здорового способу життя Інституту проблем виховання НАПН України.
У 2006 році закінчив Інститут фізичного виховання та спорту Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова зі спеціальності фізичне виховання. У 2013 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Патріотичне виховання старших підлітків у процесі фізкультурно-масової роботи» зі спеціальності 13. 00.07 – теорія і методика виховання. Коло наукових інтересів: патріотичне виховання, фізкультурно-масова робота, фізичне виховання, спортивні та рухливі ігри, здоровий спосіб життя, національний вид спорту хортинг.

Нечерда Валерія Борисівна
Нечерда Валерія Борисівна

– кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії фізичного розвитку та здорового способу життя.
Закінчила Одеський національний університет імені І.І. Мечникова за спеціальністю «філолог, викладач української мови та літератури, зарубіжної літератури» та Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна за спеціальністю «валеолог-педагог». У 2015 році захистила кандидатську дисертацію «Педагогічні умови виховання толерантності старших підлітків у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи» за спеціальністю «теорія і методика виховання». Коло наукових інтересів: виховання толерантності особистості; превентивне виховання, просоціальна поведінка учнів ЗНЗ.

Шаповалов Борис Борисович
Шаповалов Борис Борисович

- кандидат психологічних наук, доцент, науковий співробітник.

Максименко Сергій Михайлович
Максименко Сергій Михайлович

- науковий співробітник лабораторії

Білоцерківець Ірина Петрівна
Білоцерківець Ірина Петрівна

– молодший науковий співробітник лабораторії фізичного розвитку та здорового способу життя Інституту проблем виховання НАПН України.
У 1995 році закінчила Київський педагогічний коледж при Київському державному університеті імені Т. Г. Шевченка зі спеціальності вчитель початкових класів, іноземної мови (англійська, німецька) неповної середньої школи. У 2000 році закінчила Київський державний лінгвістичний університет зі спеціальності «викладач англійської мови і зарубіжної літератури». Коло наукових інтересів: основи патріотичного виховання молодших підлітків, потенціал художнього слова і засобів мистецтва у вихованні патріотизму, зарубіжна література і методика її викладання, позакласна діяльність з виховання моральних якостей особистості.

Ярош Олена Іванівна
Ярош Олена Іванівна

старший лаборант лабораторії фізичного розвитку та здорового способу життя.