Історія лабораторії фізичного розвитку та здорового способу життя

 

Питання фізичного виховання й розвитку дітей та шкільної молоді почали розробляти в Українському науково-дослідному інституті педагогіки (УНДІП) окремі співробітники й невеликі групи ще  наприкінці  20-х рр. минулого століття. Досліджувалися зміст, форми і методи фізичного виховання дітей та учнів загальноосвітньої школи. В результаті цієї роботи були підготовлені програма з фізичного виховання учнів, методичні рекомендації щодо організації і проведення в школах рухливих ігор і фізичного виховання дітей та учнів.

У 30-х рр.  питання фізичного виховання дошкільників і учнів досліджували співробітники УНДІПу разом з науковцями Українського науково-дослідного інституту фізичної культури. Розроблялися проблеми вдосконалення змісту,  форм і методів фізичного виховання дітей і учнів (М.К. Шейко), використання рухливих ігор у дитячому садку (Є.К. Сухенко, Т.О. Губенко) та початковій школі (М.К. Шейко). За результатами досліджень було підготовлено статті, методичні рекомендації, удосконалено програму з фізичного виховання, розроблено й видано посібники для вчителів “Гра та іграшка дитини дошкільного віку в сім´ї” (Т.О. Губенко), “Ігри в початковій школі” (М.К. Шейко), "Рухливі ігри дошкільника" (М.К. Шейко).

У 1944 р. в УНДІПі, який переїхав з Харкова до Києва, було створено відділ військового і фізичного виховання. 1958 р. його реорганізували у відділ методики фізичного виховання, в 1965 р. – в сектор фізичного виховання, а в 1985 р. – в лабораторію фізичного виховання, яка 1 січня 1997 р. ввійшла до складу Інституту проблем виховання АПН України, створеного на базі Інституту педагогіки АПН України. 16 жовтня 2003 р. (протокол №1–7/9–163 АПН України) на базі лабораторії фізичного виховання було створено лабораторію фізичного розвитку із секторами фізичного виховання та фізичної культури і здоров'я (постанова Президії АПН України від 17 січня 2002 р. №1–7/1–16).

У різні періоди цими науковими підрозділами керували відомі в Україні вчені, військові, спортсмени, педагоги: В. К. Крамаренко (1944–1946), І. П. Матусевич (1946–1950); М. Ф. Бунчук (1950–1956); Н. О. Усикова (1956–1958); І. М. Онищенко (1958–1965); М. П. Козленко (1965–1983); М. Д. Зубалій (1983–1995); Е. С. Вільчковський (1995–1998); М. Д. Зубалій (1998–2010); В. В. Івашковський (з 30 грудня 2010 р.). Штатними науковими співробітниками підрозділів були: Г. М. Арзютов, В. С. Багрій, В. І. Берзінь, А. Ф. Борисенко, М. Ф. Бунчук, Б. Ф. Ведмеденко, Е. С. Вільчковський, Л. В. Волков, С. І. Жевага, А. І. Ільченко, О. В. Ільїн, М. П. Козленко, В. К. Крамаренко, В. Ф. Кременчуцький, В. П. Кінденко, В. Ю. Кузьменко, О. З. Леонов, І. П. Матусевич, І. В. Мудрік, В. Ф. Новосельський, В. В. Олефіренко, І. М. Онищенко, В. В. Столітенко, М. П. Тішин, В. В. Третьяков, Н. О. Усикова, В. П. Фарфоровський, С. Ф. Цвек, А. І. Шинкарюк. На посадах лаборантів цих підрозділів працювали О.В. Базелюк, О.А. Батюк, В.М. Бондаренко (Зайченко), Г.М. Волкова, С.М. Всеволодова, Т.В. Демидова, О.Н. Дусматова, Н.Г. Каньевська, А.В. Кардаш, О.М. Купрій, О.М. Кушка, О.М. Кульбич, О.Т. Кондюк, Л.В. Сичова, М.В. Тимчик, Р.І. Тамуриді, О.О. Шаладонова, Н. Швець.

Нині в лабораторії фізичного розвитку працюють: В. В. Івашковський –  завідувач лабораторії, старший науковий співробітник, кандидат педагогічних наук, доктор філософії;  М. Д. Зубалій – старший науковий співробітник, кандидат педагогічних наук, член-кореспондент Української академії наук національного прогресу, доктор філософії; К. І. Чорна – старший науковий співробітник, кандидат педагогічних наук; Є. В. Столітенко – старший науковий співробітник, кандидат педагогічних наук; В. І. Мудрік – старший науковий співробітник; М. В. Тимчик – науковий співробітник; О. І. Остапенко – науковий співробітник; Г. А. Коломоєць – науковий співробітник; І. П. Білоцерківець – молодший науковий співробітник; О. І. Ярош – старший лаборант.

Сектор фізичної культури і здоров’я очолює В.І. Мудрік – старший науковий співробітник; з ним співпрацюють О.З. Леонов – старший науковий співробітник, кандидат педагогічних наук; В.С. Багрій – науковий співробітник, кандидат педагогічних наук, доцент; В.В. Олефіренко – старший науковий співробітник, кандидат історичних наук, доцент; В.В. Столітенко – науковий співробітник; І.В. Мудрік – молодший науковий співробітник; В.В. Мурунін – старший лаборант.

 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕНЬ У ЛАБОРАТОРІЇ

ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ТА ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ

 

У 40-х рр. ХХ століття наукові співробітники  відділу військового і фізичного виховання досліджували питання військово-фізичної підготовки в системі комуністичного виховання, розробляли зміст, форми й методи допризовної та фізичної підготовки юнаків і дівчат 8–10-х класів за "Програмою допризовної військової підготовки учнів 8–10-х  класів і I, II, III курсів технікумів" (М., 1943) і новою Програмою допризовної та фізичної підготовки юнаків 8–10-х класів, уведеною в школах УРСР у 1946/47 навчальному році. За результатами дослідження були розроблені методичні рекомендації до викладання фізичної і допризовної підготовки учнів середньої школи (І.П. Матусевич) й підготовлено до друку “Посібну книгу з педагогіки для військових керівників середньої школи”.

     У 50-х – на початку 60-х рр. у відділі методики фізичного виховання досліджувалися питання гігієни, режиму праці й відпочинку учнів (М.Ф. Бунчук); навчальної роботи з гімнастики в середній школі; методики уроку гімнастики в школі; активізації навчально-виховної роботи з фізичної культури й спорту (І.М. Онищенко); методики фізичного виховання учнів молодших класів допоміжної школи (М.П. Козленко); методики уроків фізичної культури в 1-му класі; методики фізичного виховання в школі (Н.О. Усикова); емоційно-вольової підготовки учнів у процесі занять фізичною культурою і спортом; виховання учнів у процесі позакласної роботи з фізичної культури та спорту (О.В. Ільїн); навчання школярів акробатичних вправ (М.П. Тішин).

У 1965–І970 рр. співробітники сектора фізичного виховання проводили дослідження за такими напрямами: вдосконалення змісту і методів фізичного виховання учнів молодших класів при трирічному терміні навчання (М.П. Козленко); обґрунтування нормативів і критеріїв оцінювання успішності учнів з фізичної культури (Е.С. Вільчковський); удосконалення форм і методів фізичної підготовки школярів до служби в армії (В.Ф. Новосельський); особливості застосування дидактичних принципів послідовності й доступності під час навчання молодших школярів фізичних вправ (В.Ф. Кременчуцький).

У 1970–1980 рр. у секторі фізичного виховання досліджувалися такі теми: вдосконалення форм і методів роботи з упровадження фізичної культури в побут школярів: виховання в учнів звички займатися фізичною культурою в повсякденному житті (М.П. Козленко); педагогічні основи військово-патріотичного виховання учнів (В.П. Фарфоровський, В.В. Третьяков); розвиток рухових якостей у школярів (Л.В. Волков); методика уроку початкової військової підготовки в школі (В.В. Третьяков); військово-патріотичне виховання старшокласників у процесі туристських походів; військово-патріотичне виховання учнів старших класів у процесі знять фізичною культурою (М.Д. Зубалій) та інші.

У 80-х рр. у лабораторії фізичного виховання розроблялися такі проблеми: вдосконалення взаємозв'язку виховання, освіти й оздоровлення учнів на заняттях фізичною культурою (М.П. Козленко); методика вивчення цивільної оборони в школі; забезпечення взаємозв'язку знань і навичок учнів на уроках початкової військової підготовки та цивільної оборони (В.В. Третьяков); методика навчально-виховної роботи з комплексу ГПО (М.Д. Зубалій, В.Ф. Новосельський); удосконалення змісту і методів фізичного виховання учнів 1 – 4 класів (А.Ф. Борисенко); теоретичні основи військово-патріотичного виховання учнів загальноосвітньої школи (М.Д. Зубалій); удосконалення методики позакласної фізкультурно-масової роботи в середній школі (В.Ф. Новосельський); шляхи підвищення ефективності початкового військового навчання учнів середніх шкіл (В.В. Третьяков) та інші.

У 90-х рр. у лабораторії фізичного виховання наукові дослідження проводилися за такими напрямами: система фізичного виховання учнів початкових класів (А.Ф. Борисенко); взаємодія школи й сім'ї у фізичному вихованні підлітків (С.І. Жевага); методика допризовної підготовки учнів загальноосвітньої школи (В.В. Третьяков); науково-методичне забезпечення навчального процесу з фізичної культури (М.Д. Зубалій); виховання у школярів інтересу до фізичної культури (О.І. Остапенко); вдосконалення системи навчально-виховної роботи вчителя фізичної культури загальноосвітньої школи (В.Ф. Новосельський).

У 1997 р. науковці лабораторії опрацьовували планову тему "Науково-методичне обґрунтування змісту фізичного вихо­вання дошкільників і учнів 1–11-х класів та допризовної підготовки старшокласників". У результаті дослідження розроблено: проект стандарту фізичного виховання дітей дошкільного віку, програму для батьків і вихователів “Фізична культура дітей від народження до 3-х років” та проект програми з фізичної культури для дошкільних закладів з оздоровчою спрямованістю (всі три розробки – Е.С. Вільчковський); зміст фізичного виховання учнів початкової школи та зміст навчальної програми з фізичної культури для початкових класів (обидві розробки – А.Ф. Борисенко); зміст фізичного виховання дівчат старшого шкільного віку (С.І. Жевага); проект програми з фізичної культури для 10–11-х класів (М.Д. Зубалій, С.І. Жевага); навчально-тематичний план педагогічної освіти батьків з фізичного виховання дітей у сім’ї (С.І. Жевага); зміст фізичного виховання юнаків старшого шкільного віку (М.Д. Зубалій); проект Державного стандарту освітньої галузі “Фізична культура і здоров’я” (Е.С. Вільчковський, М.Д. Зубалій); друге видання Державних тестів і нормативів оцінки фізичної підготовленості населення України, вимоги до фізичного виховання при визначенні статусу вищих навчальних закладів та проект Концепції фізичного виховання в системі освіти України (усі три розробки – М.Д. Зубалій, Е.С. Вільчковський); зміст фізичного виховання учнів 8–9-х класів та проект програми з фізичної культури для 8–9-х класів (обидві розробки – О.І. Остапенко); зміст фізичного виховання учнів 5–7-х класів та проект  програми з фізичної культури для 5–7-х класів (обидві розробки – С.Ф. Цвек); концептуальні засади вдосконалення змісту допризовної підготовки юнаків та структуру навчальної програми з допризовної підготовки (обидві розробки – В.В. Третьяков);  рівні фізичної підготовленості дошкільників і учнів 1–11-х класів (Е.С. Вільчковський, С.І. Жевага, М.Д. Зубалій, О.І. Остапенко, С.Ф. Цвек); програму “Фізична культура для спеціальної медичної групи 1–9-х класів середньої загальноосвітньої школи” (С.Ф. Цвек, М.С. Дубовис); критерії оцінювання учасників І Всеукраїнського конкурсу “Учитель року–1997” в номінації “Фізична культура” (М.Д. Зубалій, В.В. Столітенко); фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі дня дошкільників та учнів 1–11-х класів (Е.С. Вільчковський, С.І. Жевага, М.Д. Зубалій, О.І. Остапенко, С.Ф. Цвек); орієнтовне планування навчального матеріалу з фізичної культури для 1–11-х класів (С.І. Жевага, М.Д. Зубалій, О.І. Остапенко, С.Ф. Цвек); орієнтовну програму здорового способу життя старшокласників, що мешкають у зонах підвищеного радіаційного забруднення і екологічного неблагополуччя (М.Д. Зубалій, І.А. Панін); орієнтовні запитання і практичні завдання для перевірки теоретичної і практичної підготовленості учнів 4, 9, 11-х класів основної, підготовчої і спеціальної медичних груп під час складання заліків з фізичного виховання та перелік спортивних споруд, обладнання, інвентаря й технічних засобів навчання для проведення уроків фізичної культури, позакласної фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи (обидві розробки – С.І. Жевага, М.Д. Зубалій, О.І. Остапенко, С.Ф. Цвек).

Темою досліджень у 1999–2001 рр. стали "Педагогічні основи фізичного і військово-патріотичного виховання дітей та молоді в сучасних умо­вах", а результатом – розробле­ння критеріїв оцінювання стану здоров’я, фізичного розвитку та рухо­вої підготовленості дітей дошкільного віку (Е.С. Вільчковський); Про­грами з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів (1–11класи) (М.Д. Зубалій, А.Ф. Борисенко, С.І. Жевага, О.І. Остапенко, Є.В. Столітенко); проекту програми з футболу для 1–11-х класів (Є.В. Столітенко); навчальної програми "Основи здоров’я і фізична культура" для 1–2-х класів (М.Д. Зубалій, А.Ф. Борисенко, С.І. Жевага, О.І. Остапенко, Є.В. Столітенко,  В.В. Столітенко); проекту Державного стандарту освітньої галузі "Фізична культура і здоров’я" (початкова, основна і старша школа) (М.Д. Зубалій, А.Ф. Борисенко, О.І. Остапенко, Є.В. Столітенко); проекту Державного стандарту освітньої галузі "Основи здоров’я і фізична культура" (почат­кова школа) (ті ж самі автори);  критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів з фізичної куль­тури  за 12-бальною системою (М.Д. Зубалій, В.В. Столітенко); хроноло­гії становлення і розвитку футболу на етнічних землях України (1867–1912 рр.), дослідження історії становлення київської футбольної команди “Динамо”; класифікації і змісту методів військово-патріотичного вихо­вання допризовної молоді та розділу “Словника спортивних термінів” (усі три розробки – М.Д.Зубалій); проекту Концепції загальної середньої освіти з фізичної культури у 12-річній школі (М.Д. Зубалій, В.В. Столітенко); складових компонентів здорового способу життя учнів старших класів (М.Д. Зубалій, С.А. Закопайло); методичних основ атлетич­ного тренування старших підлітків у сім’ї (С.І. Жевага); особливостей фізичного виховання у сільській малокомплектній школі (А.Ф. Борисенко); проекту Державних вимог до навчальних програм з фізичного виховання в системі освіти України (М.Д. Зубалій, Е.С. Вільчковський, Р.Т. Раєвський); проекту Державних вимог до системи фізичного виховання дітей, учнівської і студентської молоді та проекту Положення про заліки з фізичного виховання (усі три розробки – М.Д. Зубалій, Е.С. Вільчковський, Р.Т. Раєвський); Програми з фізичного виховання дітей, які мають порушення опорно-рухового апарату (Е.С. Вільчковський, Н.Ф. Денисенко); проекту Положення про "Паспорт здоров’я” (Е.С. Вільчковський, М.Д. Зуба­лій); методичних рекомендацій щодо проведення уроків футболу в 1–4-х, 5–9-х і 10–11-х класах (Є.В. Столітенко); науково-методичне забезпечення II Всеукраїнського конкурсу "Учитель року – 2001" в номінації "Фізична культура" (М.Д. Зубалій, В.В. Столітенко); методичних рекомендацій до підготовки батьків до проведення фізкультурно-оздоровчої і спортивної роботи в сім’ї (С.І. Жевага), рекомен­дацій до проведення аналізу уроку фізичної культури в загальноосвіт­ній школі (А.Ф. Борисенко); поурочних розробок з фізичної культури для семирічних першокласників (С.Ф. Цвек); проекту Положення про "Супермарафон–2001", присвячений 10-річчю незалежності України (М.Д. Зубалій, І.О. Харін); Програми з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням футболу (М.Д. Зубалій, С.І. Жевага, О.І. Остапенко, Є.В. Столітенко, В.В. Столітенко); методич­них рекомендацій до виховання в учнів 8–9-х класів інтересу до фізич­ної культури (О.І. Остапенко);  програми вивчення дисципліни “Основи загальної і соціальної педагогіки” (А.П. Савченко, Н.П. Зубалій); змісту фізичного виховання учнів 1–2-х класів 12-річної школи (Л.В. Волков).

Тема наукових пошуків співробітників лабораторії у 2002–2004 рр. –  “Обґрунтування форм і методів фізичного і військово-патріотичного виховання учнів загальноосвітньої школи”. У результаті напрацьованого зміст навчальних програм “Основи здоров’я і фізична культура” для 3–4-х класів 12-річної школи (В.В. Столітенко); зміст комплексної психолого-гігієнічної програми корекції навчально-виховного процесу в школі першого ступеня (В.І. Берзінь); методологічні основи складання розкладу уроків у школі першого ступеня (В.І. Берзінь); методику атлетичної підготовки у процесі здорового способу життя старшокласників (С.І. Жевага); зміст Державного стандарту освітньої галузі “Фізичне виховання” для основної і старшої школи (М.Д. Зубалій, С.І. Жевага, О.І. Остапенко, В.В. Столітенко); зміст навчальної програми дисципліни “Фізична культура і психофізичний тренінг” (М.Д. Зубалій, А.П. Савченко); класифікацію форм військово-патріотичного виховання допризовної молоді, класифікації форм військово-патріотичного виховання учнів у творчості В.О. Сухомлинського та педагогічні умови застосування форм військово-патріотичного виховання допризовної молоді (усі три розробки – М.Д. Зубалій); методичні рекомендації до формування у старшокласників здорового способу життя в сім’ї (С.І. Жевага); рекомендації до визначення рівнів сформованості фізичних здібностей дітей 6–7-річного  віку (Л.В. Волков); рекомендації до визначення ефективності спортивно-ігрової форми занять фізичними вправами (Л.В. Волков); Концепцію розвитку дитячо-юнацького футболу і фізичного виховання дітей, юнацтва та молоді в Україні (М.Д. Зубалій, В.В. Столітенко); Положення про регіональний центр розвитку дитячо-юнацького футболу та Програму розвитку дитячо-юнацького футболу в Україні на 2004 – 2008 р. (В.В. Столітенко); історію лабораторії фізичного розвитку (М.Д. Зубалій, Б.Ф. Ведмеденко, С.І. Жевага, О.З. Леонов, В.І. Мудрік, О.І. Остапенко, А.П. Савченко, В.В. Столітенко, Є.В. Столітенко); зміст уроків фізичної культури з елементами футболу у 5, 6 та 7-му класі (всі три розробки – Є.В. Столітенко); методичні рекомендації до організації прогулянок дітей в умовах дошкільного закладу (В.І. Берзінь);  зміст навчальної програми для студентів вищих навчальних закладів з фізичного виховання “Теорія і методика дитячого та юнацького спорту” (Л.В. Волков); зміст навчальної програми дисципліни “Психологія спорту” (М.Д. Зубалій, Н.П. Зубалій); концептуальні засади військово-патріотичного і фізичного виховання учнівської молоді, хронологію становлення і розвитку футболу на етнічних землях України (1913 – 1914 рр.), проект Положення про “Січовий супермарафон–2006”, присвячений 15-річчю незалежності Української держави (усі три розробки – М.Д. Зубалій); програму організації і проведення “Січового супермарафону–2006” у загальноосвітніх школах та інших навчальних закладах (М.Д. Зубалій, Ю.А. Гапон); розділи “Словника спортивних термінів” (М.Д. Зубалій); шляхи впровадження третього уроку фізичної культури з елементами футболу в загальноосвітніх навчальних закладах (Є.В. Столітенко); наукові засади гігієнічного моніторингу здоров’я дітей дошкільного та шкільного віку (В.І. Берзінь); методичні рекомендації до оцінювання успішності з фізичної культури учнів початкової школи за 12-бальною системою (М.Д. Зубалій, В.В. Столітенко); методичні рекомендації з фізичного виховання учнів в атлетичних клубах (А.П. Савченко); видано навчальний посібник “Абетка футболіста” (Б.Ф. Ведмеденко, М.Д. Зубалій).

У 2004–2005 рр. темою наукових розробок сектора фізичної культури і здоров’я стали “Науково-методичні засади фізичного виховання і здорового способу життя студентської молоді”, а результатом досліджень: зміст навчальної програми з елективного курсу фізичного виховання (В.І. Мудрік); критерії визначення рівнів сформованості інтересу до здорового способу життя в студентів 1–2-х курсів вищих навчальних закладів III – IV рівнів акредитації та кредитно-модульну програму з фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів III – IV рівнів акредитації (обидві розробки – Б.Ф.Ведмеденко); педагогічні технології виховання інтересу студентів 1–2-х курсів до самостійних занять фізичною культурою і спортом (Б.Ф. Ведмеденко, О.І. Ігнатова); історичні засади розвитку міжнародного студентського спортивного руху (В.І. Мудрік, А.В. Домашенко); оздоровчі засоби загартування організму студентів та особливості фізичного виховання студентів спеціальної медичної групи (обидві розробки – О.З. Леонов);  методику тренувального процесу борців сумо (Г.М. Арзютов); історію виникнення та розвитку дефолімпійського руху (В.І. Мудрік, І.В. Мудрік); Правила проведення та суддівства змагань зі спортивної боротьби на поясах (Г.М. Арзютов); критерії визначення рівнів сформованості в студентів мотивації до фізичного виховання (В.В. Олефіренко); навчальну програму з ритміки й танцю для педагогічних інститутів та науково-методичні засади використання функціональної музики в процесі фізичного виховання студентів (обидві розробки – В.С. Багрій); педагогічні умови виховання в студентів інтересу до здорового способу життя та критерії оцінювання ефективності форм фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів (обидві розробки – Б.Ф. Ведмеденко);  теоретико-методичні засади управління фізичним вихованням у вищих навчальних закладах (В.І. Мудрік); форми, засоби і методи позанавчальної фізкультурно-оздоровчої роботи у вищому навчальному закладі (О.З. Леонов); педагогічні умови формування в студентів суспільно-значущих мотивів до фізичного виховання (В.В. Олефіренко).

У 2005–2006 рр. науковці сектора фізичного виховання працювали над темою “Науково-методичні основи фізичного виховання учнів загальноосвітньої школи в умовах реформування змісту загальної середньої освіти”. В результаті дослідження розроблено: зміст навчальної програми “Фізична культура” для 5–12 класів загальноосвітніх навчальних закладів (М.Д. Зубалій, Є.В. Столітенко, В.В. Столітенко); зміст навчальної програми “Фізична культура” для 1–4 класів загальноосвітніх навчальних закладів (М.Д. Зубалій, Є.В. Столітенко); Програму проведення заключного туру III Всеукраїнського конкурсу “Учитель року–2005” в номінації “Фізична культура” (М.Д. Зубалій, В.І. Ганчева); Положення про Супермарафон–2011 уздовж сухопутних кордонів України, присвячений 20-річчю незалежності України, хронологію становлення і розвитку футболу на етнічних землях України (1915–1916 рр.), розділи “Словника спортивних термінів”, основні компоненти здорового способу життя учнів старших класів (всі чотири розробки – М.Д. Зубалій); зміст уроків фізичної культури з елементами футболу у 8, 9, 10 та 11-му класі (всі чотири розробки – Є.В. Столітенко); Положення про Всеукраїнський конкурс учителів фізичної культури на кращий інноваційний урок фізичної культури та кращий урок з елементами футболу та програму проведення фінального туру Всеукраїнського конкурсу на кращий урок футболу в школі (обидві розробки – Є.В. Столітенко, В.В. Столітенко); психолого-педагогічні умови розвитку в старших підлітків інтересу до фізичної культури (О.І. Остапенко).

  У 2005–2007 рр. співробітники сектора фізичного виховання лабораторії фізичного розвитку працювали над темою «Науково-методичні основи фізичного виховання учнів загальноосвітньої школи в умовах реформування змісту освіти» (1.01.2005 – 31.12.2007 рр.). За наслідками наукових досліджень розроблено: зміст навчальної програми з фізичної культури для 5–12 класів загальноосвітніх навчальних закладів (М. Д. Зубалій, В. В. Столітенко, Є. В. Столітенко та ін.); зміст програми проведення заключного туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2005» в номінації «Фізична культура» (М. Д. Зубалій, В. І. Ганчева, І. М. Пашков); зміст програми проведення фінального туру Всеукранського конкурсу на кращий урок фізичної культури з елементами футболу (В. В. Столітенко, Є. В. Столітенко); зміст  навчальної програми для основної та спеціальної медичної груп з фізичної культури для 1–4 класів (М. Д. Зубалій, В. В. Деревянко, В. В. Шеймага та ін.); Концепцію розвитку фізичного виховання  у сфері освіти в Україні на 2006 – 2010 роки (Б. Ф. Ведмеденко, М. Д. Зубалій, О. І. Остапенко, А. П. Савченко та ін.); класифікацію форм військово-патріотичного виховання учнів у творчості В. О. Сухомлинського (М. Д. Зубалій); планування навчальної програми з фізичної культури в 3–4 класах (В. В. Столітенко); планування навчальної роботи з фізичної культури в 5–7 класах (Є. В. Столітенко); структурні компоненти здорового способу життя старшокласників (М. Д. Зубалій, С. А. Закопайло); практикум з психомоторики (А. І. Шинкарюк); зміст уроків з фізичної культури з елементами футболу для 10 класу (Є. В. Столітенко); зміст уроків фізичної культури з елементами футболу для 11 класів (Є. В. Столітенко);  вікову періодизацію тренувальних навантажень у багаторічній підготовці юних спортсменів (Л. В. Волков); навчально-методичний комплекс дисципліни «Психомоторика» (А. І. Шинкарюк);  педагогічні умови фізичного виховання учнів початкових класів у системі «родина-школа» (О. І. Остапенко); методичні рекомендації щодо поліпшення фізичного виховання учнів початкових, середніх і старших класів (Л. В. Волков, М. Д. Зубалій, О. І. Остапенко, С. І. Жевага, А. П. Савченко, М. В. Тимчик);   Концептуальні основи формування здорового способу життя учнів та молоді в навчальних закладах освіти І–ІV рівнів акредитації (В. І. Берзінь, Б. Ф. Ведмеденко, М. Д. Зубалій та ін.); підготовлено методичні посібники: «Виховання патріотизму старших підлітків у процесі занять фізичною культурою» (М. В. Тимчик); «Фізичний розвиток учнів сільських і міських шкіл» (А. І. Шинкарюк); «Фізичне виховання учнів початкових класів у сім’ї» (О. І. Остапенко); «Фізичне виховання учнів 8–9 класів» (А. П. Савченко); «Фізичне виховання дівчат 10–11 класів» (С. І. Жевага); «Фізичне виховання учнів 10–11 класів» (М. Д. Зубалій).

У 2008–2010 рр. співробітники лабораторії фізичного розвитку працювали над темою: «Навчально-методичне забезпечення нових програм з фізичної культури загальноосвітньої школи» (1.01.2008 – 31.12.2010 рр.). За результатами наукових досліджень розроблено: проект Державного стандарту освітньої галузі «Здоров’я і фізична культура» для початкової школи (М. Д. Зубалій); навчальну програму з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів (варіативний модуль «Футбол») (Є. В. Столітенко); програму для 10 – 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів «Захист Вітчизни» (С. І. Жевага, А. М. Бахтін та ін.); навчальну програму з фізичної культури для 5 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів за модульним принципом (Є. В. Столітенко); дидактико-методичні вимоги до створення сучасних навчальних посібників з фізичної культури для початкових, середніх і старших класів загальноосвітніх навчальних класів (М. Д. Зубалій); методику організації і проведення командних змагань з легкої атлетики на уроках фізичної культури з учнями початкових і середніх класів за програмою «Дитяча легка атлетика» Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (М. Д. Зубалій, О. І. Остапенко, О. З. Леонов); розкрито зарубіжний досвід організації фізичного виховання у початкових і середніх загальноосвітніх навчальних закладах Австрії, Китаю, Словенії, Туреччини, Франції і Японії (В. І. Мудрік); підготовлено методичні посібники: «Форми військово-патріотичного виховання допризовної молоді» (М. Д. Зубалій); «Молодший шкільний вік: виховна спрямованість занять фізичною культурою і спортом» (Л. В. Волков); «Спортивна підготовка молодших школярів» (Л. В. Волков); «Фізичне виховання підлітків у сім’ї» (С. І. Жевага); «Формування у старшокласників здорового способу життя у сім’ї» (С. І. Жевага); «Методика фізичного виховання учнів 1 – 11 класів» (М. Д. Зубалій, Л. В. Волков, В. В. Івашковський, А. І. Ільченко, О. З. Леонов, О. І. Остапенко, М. В. Тимчик, В. І. Мудрік, І. В. Мудрік); «Планування навчальної роботи з фізичної культури в 5 – 7 класах» (Є. В. Столітенко); «Розробка та реалізація нових методик виховання в учні 7 класу фізичної культури» (М. В. Тимчик); «Психологія діяльності» (А. І. Шинкарюк); «Фізичне виховання учнів 8 – 9 класів» (А. П. Савченко); підготовлено монографію «Рівні побудови рухів і смислова структура дії» (А. І. Шинкарюк); програму навчальної дисципліни «Психологія спорту» (М. Д. Зубалій, Н. П. Зубалій); довідки «Всеукраїнський конкурс  з фізичної культури» ((М. Д. Зубалій, Є. В. Столітенко та ін.).

У 2011–2013 рр. співробітники лабораторії фізичного розвитку працювали над темою: «Організаційно-педагогічні умови фізичного виховання учнів у позакласній роботі загальноосвітніх навчальних закладів» (1.01.2011–31.12.2013 рр.). За результатами наукових досліджень визначено: особливості фізичного розвитку учнів початкових, середніх і старших класів загальноосвітніх навчальних закладів; особливості ціннісного ставлення учнів загальноосвітніх навчальних закладів у віковому вимірі; сутність і зміст понять «фізичне виховання», «позакласна робота з фізичного виховання» і «туристська діяльність»;  організаційно-педагогічні умови фізичного виховання учнів у позакласній роботі загальноосвітніх навчальних закладів; рівні сформованості ціннісного ставлення учнів до фізичного виховання; орієнтовні обсяги рухової активності учнів початкових, середніх і старших класів загальноосвітніх навчальних закладів; характерні ознаки оздоровчих і розвивальних фізичних навантажень, що включають мале, середнє, значне і велике навантаження; ефективність методики фізичного виховання учнів у позакласній роботі загальноосвітніх навчальних закладів; розроблено методику формування дієвої готовності учнів до фізичного самостійного вдосконалення; методичні напрями оздоровчо-розвивальної діяльності учнів загальноосвітніх навчальних закладів; критерії визначення ефективності організаційно-педагогічних умов позитивного ставлення учнів до фізичного виховання під час навчання в школі; методичні рекомендації щодо фізичного розвитку учнів загальноосвітніх навчальних закладів у процесі позакласної роботи; теоретико-методичні засади фізичного виховання учнів у позакласній роботі загальноосвітніх навчальних закладів (В. В. Івашковський); організаційно-педагогічні умови фізичного виховання старшокласників у процесі туристської роботи (М. Д. Зубалій); організаційно-педагогічні умови формування фізичної вихованості старшокласників різної статті (В. І. Мудрік); організаційно-педагогічні умови патріотичного виховання старших підлітків у процесі військово-спортивних ігор (Г. А. Коломоєць);  організаційно-педагогічні умови формування відповідального ставлення старшокласників до фізичної активності (А. І. Ільченко); організаційно-педагогічні умови фізичного виховання старших підлітків у процесі ігрової діяльності (М. В. Тимчик); підготовлено навчально-методичні посібники: «Фізичне виховання учнів початкових класів у позакласній роботі загальноосвітніх навчальних закладів» (В. В. Івашковський, О. І. Остапенко, М. В. Тимчик); «Фізичне виховання підлітків у позакласній роботі загальноосвітніх навчальних закладів» (М. В. Тимчик, Г. А. Коломоєць, Ю. Є. Докукіна); «Фізичне виховання старшокласників у позакласній роботі загальноосвітніх навчальних закладів» (М. Д. Зубалій, В. В. Івашковський, А. І. Ільченко, В. І. Мудрік); навчальну програму з фізичної культури для 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (варіативний модуль «Настільний теніс») (Г. А. Коломоєць, А. А. Ребрина та ін.); навчальну програму з фізичної культури для 7–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (варіативний модуль «Спортивне орієнтування») (Г. А. Коломоєць, А. А. Ребрина);

У 2014 році співробітники лабораторії фізичного розвитку працювали над  темою: «Військово-патріотичне виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів у позакласній роботі» (1.01.2014–31.12.2016 рр.).

Основними завданнями, що розв’язувалися науковцями лабораторії в І півріччі 2014 року були: вивчити стан розробленості проблеми військово-патріотичного виховання учнів у педагогічній теорії і практиці; визначити сутність і зміст поняття “військово-патріотичне виховання в процесі позакласної роботи”; розробитиПрограму дослідженнявійськово-патріотичного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів у позакласній роботі; розробити критерії та показники визначення рівнів військово-патріотичної вихованості учнів загальноосвітніх навчальних закладів; визначити й обґрунтувати організаційно-педагогічні умови військово-патріотичного виховання учнів у позакласній роботі.

Дослідження здійснювалося за такими напрямами:

Основні результати досягнуті в ході проведення дослідження:

- вивчено історію виникнення поняття “військово-патріотичне виховання”.  Її аналіз засвідчує, що дане поняття з’явилося в педагогіці в теорії і методиці виховання в 1961 році.  

- обґрунтовано концептуальні положення дослідження проблеми військово-патріотичне виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів у процесі позакласної роботи;

- вивчено стан розробленості проблеми військово-патріотичного  виховання учнів 1- 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів у процесі позакласної роботи;

- розроблено Програму дослідженнявійськово-патріотичного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів у позакласній роботі;

- розроблено індивідуальні програми дослідження, в яких дано загальну характеристику проблеми військово-патріотичного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів у позакласній роботі; визначено мету, об’єкт, предмет і завдання дослідження планових тем; визначено загальноосвітні школи, яких проводитиметься констатувальний і формувальний етапи дослідження й апробація отриманих результатів;

- розроблено методики констатувального та формувального етапів дослідження, визначено сутність й зміст поняття “військово-патріотичне виховання в процесі позакласної роботи”, показники та рівні сформованості критеріїв військово-патріотичної вихованості учнів загальноосвітніх навчальних закладів; проведено аналіз констатувальних етапів дослідження,  з’ясовано, причини  низького рівня військово-патріотичної вихованості; обґрунтовані організаційно-педагогічні умови військово-патріотичної вихованості учнівської молоді в процесі позакласної роботи.

Під час експериментальної роботи відпрацьовувалася інноваціяметодики військово-патріотичного виховання учнів 1–4, 5–9 і 10–11 класів у позакласній роботі загальноосвітніх навчальних закладів. Суть впровадження інновації полягає у визначенні та обґрунтуванні організаційно-педагогічних умов військово-патріотичного виховання учнів 1–4, 5–9 і 10–11 класів у позакласній роботі загальноосвітніх навчальних закладів; забезпеченні сформованостів учнів 1–11 класів прагнення до занять військово-патріотичними спортивними іграми, багатоборством хортинг, зацікавленістю походами місцями бойової слави українського народу.

Співробітника лабораторії розроблено проект Концепції військово-патріотичного виховання молоді в Товаристві сприяння обороні України (2015 р.), Концепції військово-патріотичного виховання  в системі освіти України (2015 р.), Концепції загальнодержавної Програми військово-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді України (2015 р.), методичні рекомендації щодо вивчення предмета «Захист Вітчизни» в 2015/2016 навчальному році, методичні рекомендації щодо вивчення предмета «Фізична культура» в 2015/2016 навчальному році (2015 р.), проведено аналіз  змісту освітньої галузі «Здоров’я і фізична культура» Державного стандарту початкової, базової і повної загальної середньої освіти і зроблені експертні висновки (2014 р.), видано три навчально-методичні посібники з фізичного виховання учнів початкових, середніх і старших класів загальноосвітніх навчальних закладів (2014 р.).

Упродовж останніх 10 років співробітниками, аспірантами та здобувачами лабораторії  захищено кандидатських дисертацій 8, опубліковано понад  266 наукових праць (із них  навчальних та методичних посібників – 15 монографій – 1 словники, та навчальних програм з проблем фізичного виховання – 22.