Анонс подій Архів
Оголошення Архів
Привітання Архів

Лабораторія фізичного розвитку та здорового способу життя

Зав.відділу

Кириченко Валентина Іванівна

– завідувачка лабораторії фізичного розвитку та здорового способу життя, к.пед.н., старший науковий співробітник.

Кадровий склад

Зараз у лабораторії працюють: Кириченко Валентина Іванівна – завідувачка лабораторії фізичного розвитку та здорового способу, к.пед.н., старший науковий співробітник; Федорченко Тетяна Євгенівна - доктор педагогічних наук, професор, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник лабораторії; Єжова Ольга Олександрівна – доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії; Остапенко Олександр Іванович - кандидат педагогічних наук, провідний науковий співробітник, військове звання – старший лейтенант; Зубалій Микола Дмитрович - кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, член-кореспондент Української академії наук національного прогресу, доктор філософії, старший науковий співробітник лабораторії, військове звання – майор; Тарасова Тетяна Вікторівна – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії; Івашковський Віталій Володимирович - кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, доктор філософії, академік Міжнародної академії культури безпеки, екології і здоров’я, старший науковий співробітник лабораторії, учасник 56-ти бойових операцій в Афганістані, військове звання – полковник запасу, генерал козацтва, генерал автомобільної корпорації Інтерполу, майстер спорту України; Діхтяренко Зоя Михайлівна - кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії, майстер спорту України з хортингу; Тимчик Микола Валерійович - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методики фізичного виховання, науковий співробітник лабораторії; Нечерда Валерія Борисівна – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії; Шаповалов Борис Борисович - кандидат психологічних наук, доцент, науковий співробітник; Максименко Сергій Михайлович - науковий співробітник лабораторії; Білоцерківець Ірина Петрівна – молодший науковий співробітник лабораторії та Ярош Олена Іванівна – старший лаборант лабораторії фізичного розвитку та здорового способу життя.

Основні завдання
  • Основними завданнями, що розв’язувалися науковцями лабораторії в І півріччі 2014 року були: вивчити стан розробленості проблеми військово-патріотичного виховання учнів у педагогічній теорії і практиці; визначити сутність і зміст поняття “військово-патріотичне виховання в процесі позакласної роботи”; розробити Програму дослідження військово-патріотичного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів у позакласній роботі; розробити критерії та показники визначення рівнів військово-патріотичної вихованості учнів загальноосвітніх навчальних закладів; визначити й обґрунтувати організаційно-педагогічні умови військово-патріотичного виховання учнів у позакласній роботі. Дослідження здійснювалося за такими напрямами: • “Теоретико-методичні засади військово-патріотичного виховання учнів у позакласній роботі” – В. В. Івашковський, завідувач лабораторії фізичного розвитку, старший науковий співробітник, кандидат педагогічних наук; • “Військово-патріотичне виховання учнів у процесі позакласної роботи” – М. Д. Зубалій, старший науковий співробітник, кандидат педагогічних наук; • “Концептуальні засади патріотичного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів у позакласній роботі”– К. І. Чорна, старший науковий співробітник, кандидат педагогічних наук; • “Формування підготовленості старшокласників до військово-прикладної допризовної діяльності” – В. І. Мудрік, старший науковий співробітник; • “Виховання патріотизму в учнів 5-7 класів у процесі позакласних занять з футболу ” – Є. В. Столітенко, старший науковий співробітник; • “Військово-патріотичне виховання старших підлітків у процесі занять хортингом” – М. В. Тимчик, науковий співробітник; • “Організаційно-педагогічні умови фізичного виховання молодших школярів у позакласній роботі” – О. І. Остапенко, науковий співробітник; • “Військово-патріотичне виховання старших підлітків у процесі військово-патріотичної спортивної гри «Зірниця»” – Г. А. Коломоєць, науковий співробітник; • “Військово-патріотичне виховання молодших підлітків засобами літератури у позакласній роботі” – І. П. Білоцерківець, молодший науковий співробітник.
Напрями діяльності
  • Питання фізичного виховання й розвитку дітей та шкільної молоді почали розробляти в Українському науково-дослідному інституті педагогіки (УНДІП) окремі співробітники й невеликі групи ще наприкінці 20-х рр. минулого століття. Досліджувалися зміст, форми і методи фізичного виховання дітей та учнів загальноосвітньої школи. В результаті цієї роботи були підготовлені програма з фізичного виховання учнів, методичні рекомендації щодо організації і проведення в школах рухливих ігор і фізичного виховання дітей та учнів. У 30-х рр. питання фізичного виховання дошкільників і учнів досліджували співробітники УНДІПу разом з науковцями Українського науково-дослідного інституту фізичної культури. Розроблялися проблеми вдосконалення змісту, форм і методів фізичного виховання дітей і учнів (М.К. Шейко), використання рухливих ігор у дитячому садку (Є.К. Сухенко, Т.О. Губенко) та початковій школі (М.К. Шейко). За результатами досліджень було підготовлено статті, методичні рекомендації, удосконалено програму з фізичного виховання, розроблено й видано посібники для вчителів “Гра та іграшка дитини дошкільного віку в сім´ї” (Т.О. Губенко), “Ігри в початковій школі” (М.К. Шейко), "Рухливі ігри дошкільника" (М.К. Шейко). У 1944 р. в УНДІПі, який переїхав з Харкова до Києва, було створено відділ військового і фізичного виховання. 1958 р. його реорганізували у відділ методики фізичного виховання, в 1965 р. – в сектор фізичного виховання, а в 1985 р. – в лабораторію фізичного виховання, яка 1 січня 1997 р. ввійшла до складу Інституту проблем виховання АПН України, створеного на базі Інституту педагогіки АПН України. 16 жовтня 2003 р. (протокол №1–7/9–163 АПН України) на базі лабораторії фізичного виховання було створено лабораторію фізичного розвитку із секторами фізичного виховання та фізичної культури і здоров'я (постанова Президії АПН України від 17 січня 2002 р. №1–7/1–16). У різні періоди цими науковими підрозділами керували відомі в Україні вчені, військові, спортсмени, педагоги: В. К. Крамаренко (1944–1946), І. П. Матусевич (1946–1950); М. Ф. Бунчук (1950–1956); Н. О. Усикова (1956–1958); І. М. Онищенко (1958–1965); М. П. Козленко (1965–1983); М. Д. Зубалій (1983–1995); Е. С. Вільчковський (1995–1998); М. Д. Зубалій (1998–2010); В. В. Івашковський (з 30 грудня 2010 р.). Штатними науковими співробітниками підрозділів були: Г. М. Арзютов, В. С. Багрій, В. І. Берзінь, А. Ф. Борисенко, М. Ф. Бунчук, Б. Ф. Ведмеденко, Е. С. Вільчковський, Л. В. Волков, С. І. Жевага, А. І. Ільченко, О. В. Ільїн, М. П. Козленко, В. К. Крамаренко, В. Ф. Кременчуцький, В. П. Кінденко, В. Ю. Кузьменко, О. З. Леонов, І. П. Матусевич, І. В. Мудрік, В. Ф. Новосельський, В. В. Олефіренко, І. М. Онищенко, В. В. Столітенко, М. П. Тішин, В. В. Третьяков, Н. О. Усикова, В. П. Фарфоровський, С. Ф. Цвек, А. І. Шинкарюк. На посадах лаборантів цих підрозділів працювали О.В. Базелюк, О.А. Батюк, В.М. Бондаренко (Зайченко), Г.М. Волкова, С.М. Всеволодова, Т.В. Демидова, О.Н. Дусматова, Н.Г. Каньевська, А.В. Кардаш, О.М. Купрій, О.М. Кушка, О.М. Кульбич, О.Т. Кондюк, Л.В. Сичова, М.В. Тимчик, Р.І. Тамуриді, О.О. Шаладонова, Н. Швець. Нині в лабораторії фізичного розвитку працюють О. І. Остапенко – завідувач лабораторії, старший науковий співробітник, кандидат педагогічних наук; В. В. Івашковський – старший науковий співробітник, кандидат педагогічних наук, доктор філософії; М. Д. Зубалій – старший науковий співробітник, кандидат педагогічних наук, член-кореспондент Української академії наук національного прогресу, доктор філософії; Є. В. Столітенко – старший науковий співробітник, кандидат педагогічних наук; В. І. Мудрік – старший науковий співробітник; М. В. Тимчик – кандидат педагогічних наук, науковий співробітник;– Г. А. Коломоєць – науковий співробітник; І. П. Білоцерківець – молодший науковий співробітник; О. І. Ярош – старший лаборант. Сектор фізичної культури і здоров’я очолює В.І. Мудрік – старший науковий співробітник; з ним співпрацюють О.З. Леонов – старший науковий співробітник, кандидат педагогічних наук; В.С. Багрій – науковий співробітник, кандидат педагогічних наук, доцент; В.В. Олефіренко – старший науковий співробітник, кандидат історичних наук, доцент; В.В. Столітенко – науковий співробітник; І.В. Мудрік – молодший науковий співробітник; В.В. Мурунін – старший лаборант.