Анонс подій Архів
Оголошення Архів
Привітання Архів

Список наукових публікацій

 Монографії

 

Комаровська О. А. Художньо обдарована особистість: сутність, реалії, розвиток : монографія / Оксана Анатоліївна Комаровська. – Івано-Франківськ : НАІР, 2014. – 412 с.

Масол Л. Загальна мистецька освіта: теорія і практика : монографія. – К. : Промінь, 2006. – 432 с.

Миропольська Н. Є. Мистецтво слова в структурі художньої культури учня: теорія і практика / Н. Є. Миропольська; АПН України, Ін-т проблем виховання. – К. : Парламент. вид-во, 2002. – 204 c. 

 

Програми

 

Базелюк О. Мультимедійна художня творчість : прогр. курсу за вибором для загальноосвіт. навч. закл. / Л. Масол, О. Базелюк // Мистецтво та освіта. – 2010. – № 4. – С. 55–58.

Комаровська О. А. Мистецтво театру. 1 – 5 класи / О. А. Комаровська // Програми факультативних курсів та курсів за вибором для спеціалізованих шкіл музичного профілю / упор. О. В. Корнілова, О. В. Гайдамака. – Х. : Ранок, 2009. – С. 60–82.

Комаровська О. А. Початковий курс історії театрального мистецтва : навч. програма для театральних шкіл та театральних відділень шкіл мистецтв // Позашкілля. – 2011. – № 3, березень. – Вкладка. – 32 с.

Комаровська О. А. Початковий курс історії хореографічного мистецтва : програма для хореографічних шкіл і хореографічних відділень початкових спеціалізованих мистецьких навч. закладів (шкіл естетичного виховання) // Позашкілля. – 2012. – № 3, березень. – Вкладка. – 24 с.

Масол Л. М., Гайдамака О. В., Очеретяна Н. В., Дмитренко О. М. Мистецтво. 1‒4 класи : програма для ЗОНЗ. 1‒4 клас // Збірник програм ЗОНЗ. – К. : Вид. дім «Освіта», 2012. – С. 270‒295; Мистецтво та освіта. – 2012. – № 1‒4.  

Масол Л. М. (керівник групи) та ін. Мистецтво. 5‒9 класи : програма для ЗОНЗ // Збірник програм ЗОНЗ. – К. : Вид. дім «Освіта», 2013. – 32 с.

Масол Л. М., Миропольська Н. Є. Художня культура. 10‒11 класи : програми для рівня стандарту, академічного і профільного рівнів // Збірник програм для профільного навчання учнів ЗОНЗ. Художня культура. 10‒11 класи. – Харків : Оберіг, 2009. – С. 7‒72.  

Масол Л. Медіакультура : програма // Програми для творчих об’єднань позашкільних і загальноосвітніх навч. закладів. Соціально-реабілітаційний напрям. – Суми : ТОВ Антей, 2005. – 235 с. ‒ С. 157‒182.

Масол Л., Гринчук І. Фортепіано (1‒12 класи) // Програми з профільних предметів для спеціалізованих загальноосвітніх шкіл музичного профілю / упор. О. В. Корнілова, О. В. Гайдамака. – Харків : Ранок, 2009. – 256 с. – С. 75‒112.

Масол Л. Художня культура. 5‒9 класи : програма // Програми з профільних предметів для спеціалізованих загальноосвітніх шкіл художнього профілю / упор. О. В. Корнілова, О. В. Гайдамака. – Харків : Ранок, 2009. – С. 209‒227.

Масол Л. Основи культурології (10‒11 класи) // Програми з факультативів та курсів за вибором для спеціалізованих загальноосвітніх шкіл художнього профілю / упор. О. В. Корнілова, О. В. Гайдамака. – Харків : Ранок, 2009. – С. 235‒239.

Миропольська Н. Є. Художня культура. 11 клас. Програма / Н. Є. Миропольська // Програми з профільних предметів для спеціальних загальноосвітніх шкіл музичного і художнього профілю. – Х. : Ранок, 2009. – С. 232–238.

Позашкілля : комплекс програм мистецького спрямування / авт. кол.: О. А. Комаровська (наук. редактор),П. А. Бойко, О. Л. Оніщук [та ін.]. – К. : Шк. світ, 2013. – 63 с.

Руденко І. В. Інноваційні технології навчання образотворчого мистецтва / І. В. Руденко // Програми з образотворчих дисциплін (протокол № 5 від 13.02.2013 р.). Напрям підготовки: 7.010103 – образотворче мистецтво. – К. : НПУ, 2013.

Руденко І. В. та ін. Ліплення // Навчальні програми з позашкільної освіти для гуртків дитячих закладів оздоровлення та відпочинку / загальна редакція: Мачуський В. В., Артеменко О. А. – К., 2013. ‒ С. 37–41. [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу: iitzo.gov.ua/.../tipovi_programi_pozashkilnoi.

Руденко І. В. Малювання пластиліном на склі / І. В. Руденко // Навчальні програми з позашкільної освіти для гуртків дитячих закладів оздоровлення та відпочинку / загальна редакція: Мачуський В. В., Артеменко О. А. – К., 2013. ‒ С. 32‒36. – [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу: iitzo.gov.ua/.../tipovi_programi_pozashkilnoi.

Руденко І. В. Методика викладання образотворчого мистецтва / І. В. Руденко, К. С. Шалварова // Програми з образотворчих дисциплін. Напрям підготовки: 6.020205 – образотворче мистецтво. – К. : НПУ, 2008. – С. 182‒191. 

 

Навчальні програми для профільної школи (художньо-естетичний профіль): 

 

Розділ 1. «Художня культура» 9-11 класи»/ Н.Є.Миропольська

Розділ 2. «Мистецтво театру» 10-11 класи/ О.А.Комаровська.

 

 

Підручники

 

Масол Л. М., Гайдамака О. В., Очеретяна Н. В. Мистецтво : підручник для 1 класу. – К. : Ґенеза, 2012. – 144 с. : іл.

Масол Л. М., Гайдамака О. В., Очеретяна Н. В, Колотило О. М. Мистецтво : підручник для учнів 2 класу. – К. : Ґенеза, 2012. – 144 с. : іл.

Масол Л. М., Гайдамака О. В., Очеретяна Н. В. Мистецтво : підручник для учнів 3 класу. – К. : Ґенеза, 2013. – 144 с. : іл.

Масол Л. М. Мистецтво (інтегрований курс) : підручник для учнів 5 класу ЗОНЗ. – Х. : Світоч, 2013. – 240 с. : іл. 

Масол Л. М. Мистецтво (інтегрований курс) : підручник для учнів 6 класу ЗОНЗ. – Х. :  Світоч, 2014. – 208 с. : іл.

Масол Л. М., Аристова Л. С. Музичне мистецтво : підручник для 5 класу. – Харків : СИЦИЯ, 2013. – 160 с. : іл.

Масол Л. М., Аристова Л. С. Музичне мистецтво : підручник для 6 класу. – Харків : СИЦИЯ, 2014. – 160 с. : іл.

Калініченко О. В., Масол Л. М. Образотворче мистецтво : підручник для 5 класу. – Харків : СИЦИЯ, 2013. – 224 с. : іл.

Калініченко О. В., Масол Л. М. Образотворче мистецтво : підручник для 6 класу. – Харків : СИЦИЯ, 2014. – 224 с. : іл.

Масол Л. Художня культура : підручник для 9 класу. – К. : Ґенеза, 2009. – 288 c., іл.

Масол Л. та ін. Художня культура : підручник для 10 класу ЗНЗ. Рівень стандарту, академічний рівень // Масол Л., Миропольська Н., Гайдамака О. – Х. : Веста ; Ранок, 2011. – 208 с. : іл.

Масол Л. М. та ін. Художня культура : підручник для 10 класу ЗНЗ. Профільний рівень / Л. М. Масол, О. І. Оніщенко, С. А. Ничкало, О. В. Гайдамака. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2011. – 240 с. : іл.

Миропольська Н. Є. Художня культура : підручник для 10 класу / Н. Є. Миропольська [та ін.]. – Х. : Ранок, 2010. – 18,59.

Миропольська Н., Масол Л., Бєлкіна Е., Оніщенко О. Художня культура Європи : навч. посібник / за ред. Н. Миропольської. – Х. : Ранок, 2010.   

Миропольська Н., Бєлкіна Е., Масол Л. , Оніщенко О., Владимирова Н. Художня культура світу: навч. посібник / за ред. Н. Миропольської. – Х. : Ранок, 2010.

Миропольська Н. Є., Масол Л. М., Бєлкіна Е. В., Гайдамака О. В. Художня культура : підручник для 11 класу ЗНЗ. Рівень стандарту. – К. : Ранок, 2011. – 176 c. : іл.

Миропольська Н. Є., Масол Л. М., Гайдамака О. В. Художня культура : підручник для 11 класу ЗОНЗ. Pівень стандарту. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2012. – 176 с. : іл. 

Миропольська Н. Є. Художня культура : підручник для 11 класу. Рівень стандарту / Н. Є. Миропольська [та ін.]. – Х. : Ранок, 2011.

 

Навчальні та методичні посібники, рекомендації

 

Базелюк О. В. Мультимедійні технології як інновація у інтегративній мистецькій освіті / О. В. Базелюк// Професійна орієнтація: теорія і практика : наук.-метод. посіб. [для пед. працівників] / за ред. О. В. Мельника. – Івано-Франківськ : Тіповіт, 2011. – Вип. 2. – С. 131–137.

Комаровська О. А. Музика, театр, хореографія у позаурочний час : метод. рекомендації / Шкільний світ – 2005. – Серпень, № 32. – Спецвипуск. – 24 c.

Комаровська О. А. Театр і школа: виховують однодумці : книга для вчителя та батьків. – Київ – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2006. – 90 с.

Комаровська О. А., Руденко І. В. Орієнтовне календарне планування уроків за програмою “Мистецтво” (6 клас) / І. В. Руденко, О. А. Комаровська // Книга для вчителя дисциплін художньо-естетичного циклу. – Харків : ПП “Торсінг плюс”, 2006. – С. 730‒742.

Масол Л. Методика навчання мистецтва у початковій школі : посібник для вчителів // Масол Л. М., Бєлкіна Е. В., Гайдамака О. В., Руденко І. В. ‒ Х. : Веста ; Ранок, 2006. ‒ 256 с. 

Масол Л. М. Методика навчання мистецтва в основній школі : метод. посібник для вчителів / Людмила Масол. ‒ К. : Шк. світ, 2012. – 128 с.

Масол Л. М. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з художньої культури. 9 клас / Л. М. Масол, О. В. Гайдамака, Н. Г. Мінасян, В. Й. Горовенко. – К. : Центр навч.-метод. л-ри, 2011. – 48 с. : іл.

Масол Л., Гайдамака О. Художня культура. 9 клас Тематичні розробки уроків : методичний посібник. Новий майстер-клас. – Харків : Ранок, 2009. – 320 с.

Масол Л., Гайдамака О. Художня культура. 10 клас Тематичні розробки уроків : метод. посібник (майстер-клас). – Харків : Ранок, 2010. – 320 с.

Масол Л., Гайдамака О. Художня культура. 11 клас Тематичні розробки уроків : новий майстер-клас. – Харків : Ранок, 2011. – 320 с.

Масол Л. та ін. Художня культура України : навч. посібник / за заг. ред. Л. М. Масол. – Х. : Ранок, 2010.

Миропольська Н. Є. Художня культура світу : посібник / Н. Є. Миропольська та ін. – К. : Вища школа. – 2005.

Миропольська Н. Є. Зарубіжна художня культура : робочий зошит. 11 клас / Н. Є. Миропольська. – К. : Літера, 2008. – 64 с.

Миропольська Н. Є. Художня культура. 11 клас. Розробки уроків : навч. посібник / Н. Є. Миропольська та ін. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2011.

Миропольська Н. Є., Масол Л. М.,Гайдамака О. В. Художня культура. 9–11 класи : метод. посібник. – К. : Шкільний світ, 2014. – 96 с.

Плекаємо таланти : посіб. для вчителя / О. А. Комаровська [та ін.] ; за ред. О. А. Комаровської. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2007. – 140 с.

Рагозіна В. В., Руденко І. В., Система творчих завдань на уроках мистецтва у 1-му класі. За програмою інтегрованого курсу “Мистецтво” : навч.-метод. Посібник / В. В. Рагозіна, І. В. Руденко. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2010. – 80 с.

Рагозіна В. В.,  Руденко І. В.,. Абетка мистецтв. Зошит-альбом. 1 клас. / В. В. Рагозіна, І. В. Руденко. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2010. – 72 с.

Хлєбникова Л. О. Методика хорового співу у початковій школі : метод, посіб. ‒ Тернопіль : Навч. книга-Богдан, 2006. ‒ 216 с.

Хлєбникова Л. О. та ін. Музичне мистецтво. Хрестоматія. 2 клас. Семестр І. – Харків, 2013. ‒160 с. 18,6 д. а. (авт. 3 д. а.)

Хлєбникова Л. О. та ін. Музичне мистецтво. Хрестоматія. 2 клас. Семестр ІІ. –Харків, 2013. ‒ 161 с. 18, д. а. (авт. 3 д. а.)

Хлєбникова Л. О. та ін. Музичне мистецтво. Фонохрестоматія. 2 клас. Семестр 1. 

Хлєбникова Л. О. та ін. Музичне мистецтво. Фонохрестоматія. 2 клас. Семестр ІІ.        

Орієнтовні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів основної школи (освітня галузь «Мистецтво») Нова редакція / за ред. Н.Є.Миропольської. — Рукопис (1,0)

 

Статті

 

Базелюк О. В. Поліхудожнє виховання як активізуючий чинник пізнання культури / О. В. Базелюк // Вища освіта України. – 2006. – Додаток 3 (т. 2) –Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – С. 33–38.

Базелюк О. В. Мультимедіа технології в сучасній освіті / О. В. Базелюк // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» : наук.-теорет. зб. – Переяслав-Хмельницький, 2007. – С. 27–31.

Базелюк О. В. Мультимедіа – технологія – мистецтво / О. В. Базелюк // Мистецтво та освіта. – 2008. – № 3. – С. 16–18.

Базелюк О. В. Поліхудожнє виховання, як чинник розвитку особистості / О. В. Базелюк // Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент : зб. наук. пр. – К., 2008. – Вип. 3. – С. 309–320.

Базелюк О. В. Педагогічні умови ефективності поліхудожнього виховання старших підлітків мультимедійними засобами / О. В. Базелюк // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Додаток 1 до Вип. 27, Том VІІІ (41) : Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції доєвропейського освітнього простору». – К. : Гнозис, 2012. – С. 586–594.

Базелюк О. В. Педагогічні умови як складова системи поліхудожнього виховання старших підлітків / О. В. Базелюк // Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка : зб. наук. пр. / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – № 20. –С. 19–22.

Базелюк О. В. Інформаційно-естетична виховна технологія як педагогічна проблема / О. В. Базелюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. – 2013. – № 4. – С. 138–142.

Базелюк А. В. Технология полихудожественного воспитания старших подростков как педагогическая проблема / А. В. Базелюк // Молодой ученый. – 2013. – № 10 (57).– С. 494–497.

Комаровська О. А. Теоретичні підходи до визначення змісту роботи з художньо обдарованими дітьми: до постановки проблеми / О. А. Комаровська // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. пр. – Київ, 2008. – Вип. 11. – С. 144–153.

Комаровська О. А. Полімодальність художнього таланту / О. А. Комаровська // Мистецтво та освіта. – 2010. – № 4. – С. 10–14.

Комаровська О. А. Художній образ як вектор створення художньо-освітнього простору мистецького навчального закладу / О. А. Комаровська // Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільський : Видавець П. П. Зволейко Д. Г., 2011. – Вип. 9. – С. 210–215.

Комаровська О. А. Опанування історії мистецтва в контексті освіти художньо обдарованих дітей / О. А. Комаровська // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / гол. ред. М. Т. Мартинюк. – Умань : ПП Жовтий, 2012. – Ч. 1. – С. 162–169.

Комаровська О. А. Особливості проявів обдарованості до мистецтва у дітей: за результатами експериментальних досліджень / О. А. Комаровська // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2013. – № 7. – Суми : СумДПУ, 2013. – C. 251–259.

Комаровська О. А. Творчі завдання на музичних заняттях у розвитку художньої обдарованості дітей / О. А. Комаровська // Мистецтво та освіта. – 2013. – № 4. – С. 28–41.

Komarovska O. Display of Artistic Gifts of Personality in the Creative Process: from Internal Resource to Artistic Image (pedagogical aspect) / O. Komarovska ; science editor A. Burkov // Intellectual and moral values of the modern society. – B & M Publishing, San Francisco, California, USA. – 2013. – pp. 36–39.

Комаровська О. А., Миропольська Н. Є., Кузьменко Г. В. До проекту концепції профільного навчання у старшій школі (художньо-естетичний профіль) // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. пр. – К., 2013.

Комаровська О. А., Миропольська Н. Є. Оцінювання навчання мистецтву як засіб особистісного розвитку учня молодшого шкільного віку // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти : зб. наук. праць. – К. : НПУ, 2013. ‒ Вип.14 (19),ч. 1. –С. 190‒195.

Комаровська О. А. Особенности проявлений одаренности к искусству у детей: по результатам экспериментальных исследований / О. А. Комаровська // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2013. – № 7. – Суми : СумДПУ, 2013. ‒ C. 251‒259.

Комаровська О. А. Художньо-естетичне виховання школярів: технології і реалії / О. А. Комаровська // Нова педагогічна думка. – 2014. ‒ № 3. ‒ C.158– 162.

Комаровська О. А. Художньо-естетичне виховання у позаурочний час: технологічний вимір / О. А. Комаровська // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. пр. – Кіровоград, 2014. – Вип. 18, кн.1. ‒ С. 342–350.

Миропольська Н. Є. Художньо-естетичні цінності в структурі нового базового навчального предмета // Духовність особистості: методологія, теорія і практика : зб наук. пр. – Луганськ, 2004. ‒ Вип. 3. – С. 92–97.

Миропольська Н. Є. Естетичне виховання старшокласників: шкільний театр / Н. Є. Миропольська // Мистецтво та освіта. – 2005. – № 1. – С. 47–52.

Миропольська Н. Є. До проблеми формування базових компетентностей учнів старшої школи засобами зарубіжної художньої культури в системі інтегративної мистецької освіти / Н. Є. Миропольська // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. праць. – К. : ІПВ, 2006. ‒ Вип. 9 – С. 227–231.

Миропольська Н. Є. Архітектоніка хрестоматії з художньої культури / Н. Є. Миропольська // Духовність особистості: методологія, теорія і практика : зб. наук. праць. – 2011. – Вип. 1 (42). – Луганськ, 2011. – С. 120.

Миропольська Н. Є. До питання про підготовку майбутніх вчителів до виховання пластичної культури учнівської молоді / Н. Є. Миропольська // Естетика і етика педагогічної дії : зб. наук. праць. – Київ-Полтава, 2011. – Вип. 2. – С. 112‒120.

Миропольська Н. Є. Усе починається з учителя / Н. Є. Миропольська // Естетика і етика педагогічної дії : зб. наук. праць. – К. : ІПООД НАПН України, 2013. – Вип. 6. – С. 168–171.

Ничкало С. А. Культурологічне спрямування навчально-виховного процесу в старшій школі / С. Ничкало // Професійно-художня освіта України : зб. наук. пр. ‒ Київ ; Черкаси, 2005. ‒ Вип. 3. – С. 87‒97.

Ничкало С. А. Архітектурний образ Києва: на перехресті епох і проблем / С. Ничкало // Агора. Подолання розбіжностей – розвиток особливостей. – 2006. ‒ № 4. – С. 165‒172.

Ничкало С. А. Принципи культурологічного спрямування естетичного виховання засобами образотворчого мистецтва / С. Ничкало // Теоретичні та методичні засади розвитку педагогічної освіти: педагогічна майстерність, творчість, технології : зб. наук. пр. – Харків : НТУ «ХПІ», 2007. – С. 323‒327.

Ничкало С. А. «Большой» и «впервые» / С. Ничкало // Антиквар. – 2008. ‒ №10. ‒ С. 14‒19.

Ничкало С. А. Редкие книги ХVІІІ века : каталог / С. Ничкало. – К. : Арт Эксклюзив, 2010. – 436 с. : илл.

Ничкало С. А. Мистецтво архітектури: світоглядний аспект / С. Ничкало // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти : зб. наук. пр. // Матеріали V Міжнародної наук.-практ. конференції «Гуманістичні орієнтири мистецької освіти», 25‒27 квітня 2013 року. – К. : НПУ, 2013. – Вип. 14 (19), ч. 1. – С. 14‒18.

Ничкало С. А.  Мистецтво архітектури: його суть та властивості у контексті завдань естетичного виховання / С. Ничкало // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. пр. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. ‒ Вип. 17, кн. 2. ‒ С. 34‒43.

Ничкало С. А. Художники – лауреати Національної премії імені Тараса Шевченка / С. Ничкало // Мистецтво та освіта. – 2014. ‒ № 2. – С. 2‒4.

Ничкало С. А. Архитектура в эстетическом воспитании: теоретический аспект / С. Ничкало // ІІІ-е Боранбаевские чтения: Этнокультурное художественное образование: история, сущность, перспективы : материалы Международной науч.-практ. конференции Казахского нац. ун-та искусств. – Астана. ‒ 2014. – С. 188‒194.

Руденко І. В. Виховний потенціал образотворчого мистецтва у формуванні творчої активності молодших підлітків / Руденко І. В. // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільський : Вид. ПП Зволейко Д. Г., 2011. – Вип. 15. Кн. 1. – С. 507-515.

Руденко І. В. Естетизація природничих дисциплін основної школи засобами образотворчого мистецтва / Руденко І. В. // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова : зб. наук. пр. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2010. – Вип. 15. – С. 140-145.

Руденко І. В. Загальні висновки результатів дослідження формування творчої активності молодших підлітків засобами образотворчого мистецтва / І. В. Руденко // Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології / Науковий журнал. – Сумы : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013. – № 7 (33). – С. 349-358.

Руденко І. В. Методика виховання творчої особистості учнів основної школи засобами образотворчого мистецтва / Руденко І. В. // Педагогічний альманах : зб. наук. пр. / [редкол. В. В. Кузьменко (гол.) та ін.]. – Херсон : РІПО, 2009. – Вип. 4. – С. 63‒70.

Руденко І. В. Методика формування творчої активності молодших підлітків засобами скульптури / І. В. Руденко // Педагогічні науки : ювілейний випуск : зб. наук. пр. – Херсон : Видав. ХДУ, 2008. – Вип. 50, ч. 1. – С. 368‒373.

Руденко И. В. Методы формирования творческой активности младших подростков средствами изобразительного искусства / Руденко И. В. // Вестник КГУ имени Н. А. Некрасова. Серия: Педагогика. Психология. Социальная работа. Ювенология. Социокинетика. – Кострома, 2013. – № 2, т. 19. – С. 13‒16.

Руденко І. В. “Проект бажання”: дизайн як театралізоване дійство у формуванні творчої активності молодших підлітків / Іраїда Руденко // Педагогіка і психологія професійної освіти. – Львів, 2008. – № 5. – Вересень-Жовтень. – С. 236‒243.

Руденко І. В. Естетизація природничих дисциплін основної школи засобами образотворчого мистецтва / І. В. Руденко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 17. Теорія і практика навчання та виховання. – Вип. 15 : зб. наук. пр. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2010. – 190 с. 

Руденко І. В. Виховний потенціал образотворчого мистецтва у формуванні творчої активності молодших підлітків / І. В. Руденко // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. пр. – Вип. 15, книга 1. – Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д. Г., 2011. – 528 с.

Руденко І. В. Філософські та психолого-педагогічні аспекти творчої активності у вітчизняній та зарубіжній літературі / Руденко І. В. // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова : зб. наук. пр. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – Вип. 19. – С 152‒159.

Руденко І. В. Стан сформованості творчої активності молодших підлітків (констатувальний експеримент) / Руденко І. В. // Горизонти освіти : наук.-метод. журнал = Горизонты образования : науч.-метод. журнал. – Севастополь : РИБЭСТ, 2012. – № 3, Т. 1. – С. 130-134.

Руденко І. В. Художньо-творчі вправи як засіб формування творчої активності підлітків / Іраїда Руденко // Мистецтво та освіта. – К. : Педагогічна думка, 2013. – № 3 (69). – С. 24‒38.

Руденко І. В. Виховні технології з образотворчого мистецтва в умовах дозвілля дітей / І. В. Руденко // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. пр. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 17, кн. 2. – С. 239–247.

Руденко И. В. Эффективность методики формирования творческой активности младших подростков средствами изобразительного искусства / И. В. Руденко // Хабаршысы Еуразия гуманитарлық институтының : Тоқсандық журнал = Вестник Евразийского гуманитарного института : ежеквартальный журнал. – Астана, 2013. – № 3–4. – С. 139–145.

Руденко І. В. Технологічний підхід до формування творчої активності підлітків на заняттях образотворчого мистецтва / І. В. Руденко // Мистецтво і освіта. – 2914. – № 4.

Хлєбникова Л. О. Інтеграція природничих дисциплін і мистецтва у 7 класі основної школи / Л. О. Хлєбникова // Теоретико-практичні аспекти виховної роботи в закладах інтернатного типу : зб. наук. пр. – К., 2012. – Книга 3. – С. 38–43.

Хлєбникова Л. О. Особливості навчання музичного мистецтва за новими програмами у 1 класі. Другий семестр // Початкова школа. – 2013 – № 2. – С. 16–19.

Хлєбникова Л. О. Особливості навчання музичного мистецтва за новими програмами у 1 класі. Другий семестр (продовження) // Початкова школа. – 2013. – № 4. – С. 15–18.

Хлєбникова Л. А. Педагогическое наследие украинских композиторовЛ. А. Хлебникова // История музыкального образования (Новые исследования) : материалы всероссийского (с международным участием) семинара Четвертой сессии Научного совета по проблемам истории музыкального образования. – Курск ; Пермь, 2014. – С. 86–92.