Анонс подій Архів
Оголошення Архів
Привітання Архів

Співробітники

КОМАРОВСЬКА Оксана Анатоліївна
КОМАРОВСЬКА Оксана Анатоліївна

- доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії.
Коло наукових інтересів: проблеми теорії естетичного виховання школярів, виховний потенціал музичного, театрального, хореографічного мистецтв, питання теорії художньої обдарованості, художньо-освітнього простору навчального закладу, теорії та методики розвитку художньо обдарованої особистості, зміст освіти в початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах. Автор понад 140 наукових праць.

МИРОПОЛЬСЬКА Наталія Євгенівна
МИРОПОЛЬСЬКА Наталія Євгенівна

- доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник.
Коло наукових інтересів: теорія естетичного виховання школярів, методика викладання художньої культури у школі, теорія і практика естетичного розвитку школярів засобами мистецтва слова, технологічні аспекти мистецької освіти. За науковим керівництвом Н. Є. Миропольської захищено 30 кандидатських дисертацій. Автор понад 200 друкованих праць.

НИЧКАЛО Світлана Андріївна
НИЧКАЛО Світлана Андріївна

- науковий співробітник.
Коло наукових інтересів: проблеми естетичного виховання школярів засобами образотворчого мистецтва, мистецтва архітектури, культурологічні аспекти мистецької освіти.

ОЧЕРЕТЯНА Наталія Василівна
ОЧЕРЕТЯНА Наталія Василівна

- науковий співробітник.
Коло наукових інтересів: естетичне виховання школярів засобами декоративно-приладного мистецтва, образотворчий компонент змісту загальної мистецької освіти.

ДЕНИСЮК Інна Сергіївна
ДЕНИСЮК Інна Сергіївна

- науковий співробітник
Коло наукових інтересів: проблеми формування професійної виконавської майстерності майбутнього фахівця музичного мистецтва, теорія та методика формування навичок імпровізації у майбутніх вчителів музики у процесі інструментально-виконавської підготовки.