Анонс подій Архів
Оголошення Архів
Привітання Архів

Лабораторія естетичного виховання та мистецької освіти

Зав.відділу

Комаровська Оксана Анатоліївна

- доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії.

Кадровий склад

Зараз у лабораторії працюють: КОМАРОВСЬКА Оксана Анатоліївна - доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії; МИРОПОЛЬСЬКА Наталія Євгенівна - доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник; НИЧКАЛО Світлана Андріївна - науковий співробітник; ОЧЕРЕТЯНА Наталія Василівна - науковий співробітник та ДЕНИСЮК Інна Сергіївна - науковий співробітник.

Основні завдання
  • Науково-дослідна, методична та практична діяльність лабораторії відповідає запитам сучасного українського суспільства щодо виховання духовно багатої, національно свідомої особистості з розвиненою системою позитивних життєвих цінностей, підпорядковується розв’язанню ключових комплексних проблем педагогіки, які відбивають динаміку соціокультурних змін. Співробітники лабораторії прагнуть дати відповіді на суспільні виклики щодо актуалізації потенціалу мистецтва у вихованні творчої особистості.
Напрями діяльності
  • Науково-дослідна, методична та практична діяльність лабораторії відповідає запитам сучасного українського суспільства щодо виховання духовно багатої, національно свідомої особистості з розвиненою системою позитивних життєвих цінностей, підпорядковується розв’язанню ключових комплексних проблем педагогіки, які відбивають динаміку соціокультурних змін. Співробітники лабораторії прагнуть дати відповіді на суспільні виклики щодо актуалізації потенціалу мистецтва у вихованні творчої особистості. Це об’єктивно зумовило науковий пошук колективу за двома взаємопов’язаними напрямами: ● виховний, що спрямовується на розроблення змісту й методики естетичного виховання школярів засобами різних видів мистецтва на уроках і в позаурочний час; ● власне освітній, метою якого є розроблення змісту мистецької освіти в загальноосвітній школі. Співробітники лабораторії беруть участь у підготовці нормативних документів стосовно мистецької освіти. Істотним досягненням Державного стандарту в освітній галузі "Мистецтво", до розробки якого долучилася кандидат педагогічних наук Л. М. Масол, є реалізація ідеї наступності навчання і виховання учнів, забезпечення цілісності змісту мистецької освіти по всій вертикалі з наскрізною логікою від першого до випускного класу загальноосвітньої школи, систематизація художньо-естетичних компетентностей. Підготовлено методичне забезпечення мистецьких дисциплін, які в навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи несуть підвищене виховне навантаження: державні навчальні програми з "Музики", "Образотворчого мистецтва", "Мистецтва" (інтегрованого курсу), "Художньої культури», підручники, хрестоматії, робочі зошити для учнів, посібники для учнів та вчителів, зошити для підсумкової державної атестації, кейси тощо. Щорічно лабораторією здійснюється психолого-педагогічна експертиза підручників та інших видів методичного забезпечення змісту мистецької освіти за завданням МОН України.