Анонс подій Архів
Оголошення Архів
Привітання Архів

Співробітники

Рейпольська Ольга Дмитрівна
Рейпольська Ольга Дмитрівна

Завідувач лабораторії, кандидат педагогічних наук, доцент
Коло наукових інтересів: розвиток особистості дитини дошкільного віку; гендерне виховання дошкільників; навчання англійської мови дошкільнят; фахова підготовка працівників ДНЗ.

Маршицька Вікторія В’ячеславівна
Маршицька Вікторія В’ячеславівна

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник
Коло наукових інтересів: розвиток особистості дитини дошкільного віку; екологічне виховання дошкільників; формування базових якостей дитини дошкільного віку в умовах ДНЗ.

Гавриш Наталія Василівна
Гавриш Наталія Василівна

головний науковий співробітник, доктор педагогічних наук, професор
Коло наукових інтересів: розвиток мовлення дітей дошкільного віку; організація освітнього процесу в дошкільному закладі; художнє слово і розвиток творчості дошкільників; фахова підготовка працівників ДНЗ.

Нечай Світлана Петрівна
Нечай Світлана Петрівна

головний науковий співробітник, доктор педагогічних наук, доцент
Коло наукових інтересів: поліфункціональне використання музики у практиці дошкільної освіти; нові підходи до якісного оновлення змісту музично-педагогічної підготовки майбутніх вихователів в умовах вищого навчального закладу; аудіальний розвиток дитини.

Рагозіна Вікторія Валентинівна
Рагозіна Вікторія Валентинівна

провідний науковий співробітник, кандидат педагогічних наук
Коло наукових інтересів: розвиток дитини раннього віку; художньо-естетичний розвиток дітей раннього і дошкільного віку; розробка методичного забезпечення художньо-естетичного навчання, виховання і розвитку дошкільників у ДНЗ; наступність художньо-естетичного навчання і виховання дітей дошкільного і молодшого шкільного віку.

Острянська Олена Анатоліївна
Острянська Олена Анатоліївна

старший науковий співробітник, кандидат педагогічних наук, доцент, відповідальний редактор електронного наукового фахового журналу «Світ особистості».
Коло наукових інтересів: формування у майбутніх педагогів готовності до діяльності та професійний розвиток фахівців у системі освітнього комплексу регіону; формування міжособистісної злагоди у старших дошкільників у дошкільному навчальному закладі; формування фізичного, психічного і духовного здоров’я у старших дошкільників у дошкільному навчальному закладі в контексті соціалізації; забезпечення наступності й перспективності між дошкільним навчальним закладом та початковою школою в навчанні, вихованні й розвитку дошкільників і молодших школярів.

Васильєва Світлана Андріївна
Васильєва Світлана Андріївна

науковий співробітник
Коло наукових інтересів: від історії дошкільної освіти в Україні до виховання дитини у різних змістових напрямках освітньої роботи у сучасному дошкільному навчальному закладі.

Шкляр Наталія Анатоліївна
Шкляр Наталія Анатоліївна

науковий співробітник
Коло наукових інтересів: формування справедливості як базової якості старшого дошкільника в дошкільному навчальному закладі; формування позитивного ставлення до дошкільного навчального закладу у контексті первинної соціалізації молодшого дошкільника.

Орлова Ганна Вікторівна
Орлова Ганна Вікторівна

молодший науковий співробітник
Коло наукових інтересів: формування креативності у дітей старшого дошкільного віку; психологія творчості; соціалізація дітей дошкільного віку в колективі ровесників.