Анонс подій Архів
Оголошення Архів
Привітання Архів

Лабораторія дошкільної освіти і виховання

Зав.відділу

Рейпольська Ольга Дмитрівна

− завідувач лабораторії, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник

Кадровий склад

Зараз у лабораторії працює 9 наукових співробітників: Гавриш Н.В., доктор педагогічних наук, професор, провідний науковий співробітник, Нечай С.П. - доктор педагогічних наук, головний науковий співробітник, доцент; Рагозіна В.В., кандидат педагогічних наук, провідний науковий співробітник; Маршицька В.В. - кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник; Острянська О.А. та Рейпольська О.Д. − кандидати педагогічних наук, старші наукові співробітники, доценти; наукові співробітники – Васильєва С.А. і Шкляр Н.А., молодший науковий співробітник – Орлова Г.В, очолює лабораторію – Рейпольська Ольга Дмитрівна

Основні завдання
  • Колективом співробітників лабораторії постійно ведеться робота з педагогами щодо впровадження у практику роботи дошкільних навчальних закладів особистісно орієнтованих технологій, призначення яких полягає у розвитку, вихованні й навчанні кожної конкретної дитини з урахуванням її досвіду та індивідуальних особливостей. Співробітниками лабораторії підтримуються наукові контакти та здійснюється ефективна апробація результатів наукових досліджень у базових ДНЗ, відділах освіти, міжнародних, всеукраїнських та регіональних конференціях, семінарах та круглих столах.
Напрями діяльності
  • На даному етапі діяльність лабораторії дошкільного виховання спрямована на гуманізацію цілей і принципів дошкільної освіти, осучаснення освітніх технологій, вивчення особливостей виховання й навчання дошкільників у різних соціальних інституціях; створення програм розвитку і виховання нового покоління маленьких українців. Творчий колектив лабораторії дошкільного виховання плідно працює, як злагоджений механізм, спрямований на розвиток системи дошкільної освіти в Україні.