Анонс событий Архив
Объявления Архив
Поздравления Архив

Заместитель директора по научной работе

 

МЕЛЬНИК АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ

 

Кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник.

Специалист в сфере теории та методики воспитания.

 

Научные интересы: становление личности как субъекта успешной профессиональной и счастливой семейной жизни, которая выстраивается на основании традиционных для украинского народа семейных ценностей и с учетом современных глобальных вызовов.

 

Награжден нагрудным знаком Министерства образования и науки Украины «Отличник образования Украины»

 

Автор 155 научных трудов по вопросам профессиональной ориентации, семейного и трудового воспитания.

 

 Перечень основных научных статей: 

 

1. Мельник О. В., Тименко М. П. Формування готовності старшокласників до професійного самовизначення в умовах ринку праці /О. В. Мельник //Науково-теоретичний інформаційні журнал АПН України: педагогіка і психологія. – 1995. – №3. – С. 109–117.

2. Мельник О. В. Особливості організації та проведення профконсультаційної роботи із старшокласниками (історичний аспект) /О. В. Мельник //Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету: серія “Педагогіка”. – 2001. – № 7. – С. 63–67.

3. Мельник О. В. Диференціація змісту профконсультаційної роботи з школярами в процесі профільного трудового навчання /О. В. Мельник //Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету: серія “Педагогіка”. – 2002. – №3. – С. 68–72.

4. Мельник О. В. Підготовка старшокласників до вибору профілю навчання в МНВК /О. В. Мельник //Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету: серія “Педагогіка”. – 2002. – №4. – С. 91–98.

5. Мельник О. В. Структура готовності старшокласників до самостійного вибору майбутньої професії в умовах МНВК /О. В. Мельник //Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: збірник наукових праць. – К.: Інститут проблем виховання АПН України, 2002. – Кн. 1. – С. 268–274.

6. Мельник О. В. Координація профорієнтаційної роботи із старшокласниками у взаємодії школи та МНВК / О. В. Мельник //Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: збірник наукових праць / [ред. колег. О. В Сухомлинська, І. Д. Бех та ін.]. – К.: Інститут проблем виховання АПН України, 2003. – Кн. 2. – С. 119–124.

7. Мельник О. В. Індивідуально-диференційований підхід у профконсультаційній роботі із школярами в процесі профільного трудового навчання /О. В. Мельник //Оновлення змісту, форм та методів навчання i виховання в закладах освіти: наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне: РДГУ, 2002. – №20. – С. 70–74.

8. Мельник О. В. Форми та методи профконсультаційної роботи із старшокласниками в професійному навчальному закладі 1 та 11 ступеня акредитації / О. В. Мельник //Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне: РДГУ, 2003. – №27. – С. 63–65.

9. Мельник О. В. Зміст і структура профконсультаційної роботи із школярами / О. В. Мельник //Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне: РДГУ, 2003. – № 25. – С. 70–74.

10. Мельник О. В. Форми професійної орієнтації учнівської молоді в сучасній загальноосвітній середній школі / О. В. Мельник //Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: збірник наукових праць / [ред.колег. О. В Сухомлинська, І. Д. Бех та ін.]. – К.: Інститут проблем виховання АПН України, 2005. – Вип. №7. – С. 302–309.

11. Мельник О. В. Профорієнтаційна значимість працездатності та втомлюваності особистості / О. В. Мельник //Науковий вісник Чернівецького університету: серія “Педагогіка і психологія”. – Чернівці: Рута, 2005. – Вип. № 255 – С. 104–112.

12. Мельник О. В. До проблеми класифікації професій (з історії питання) / О. В. Мельник //Трудова підготовка в закладах освіти. – К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2005. – № 5 (39). – С. 40–44.

13. Мельник О.В. Стратегії використання класифікацій професій у профорієнтаційній роботі зі старшокласниками / О. В. Мельник //Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету: серія: “Педагогіка”. – 2005. – № 7. – С. 74–79.

14. Мельник О. В. Методи професійної орієнтації учнівської молоді в сучасній загальноосвітній школі / О. В. Мельник //Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: збірник наукових праць / [ред.колег. О. В. Сухомлинська, І. Д. Бех та ін.]. – К.: Інститут проблем виховання АПН України, 2005. – Кн. 2. – Вип. № 8. – С. 50–54.

15. Мельник О. В. Науково-методичне забезпечення профконсультаційної роботи із старшокласниками в процесі профільного навчання / О. В. Мельник //Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: збірник наукових праць / [ред.колег. О. В. Сухомлинська, І. Д. Бех та ін.]. – К.: Інститут проблем виховання АПН України, 2006. – Кн. 2. – Вип. № 9.

16. Мельник О. В. Науково-методичні засади підготовки учнів 8 – 9 класів до вибору майбутнього профілю навчання у старшій школі / О. В. Мельник //Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовні фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: з6. наук. пр. / [Редкол.: І. А. Зязюн (голова) та ін.]. – Київ-Вінниця: ДОВ Вінниця, 2007. – Вип. № 15 – С. 100–105.

17. Мельник О. В. Активізація професійного самовизначення старшокласників у процесі профільної підготовки / О. В. Мельник //Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка: серія: “Педагогіка”. – Тернопіль, 2007. – № 8. – 154–160.

18. Мельник О. В. Науково-методичне забезпечення профорієнтаційної роботи зі старшокласниками в процесі профільного навчання / О. В. Мельник //Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: збірник наукових праць / [ред.колег. О. В Сухомлинська, І. Д. Бех та ін.]. – К.: Інститут проблем виховання АПН України, 2007. – Кн. №. 2. – Вип. № 10. – С. 299–307.

19. Мельник О. В. Науково-методичні засади підготовки учнів 10 – 11 класів до професійного самовизначення у процесі профільного навчання / О. В. Мельник //Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського: серія “Педагогіка і психологія”. – Вінниця, 2008. – № 22. – С. 62–68.

20. Мельник О. В. Особистісно зорієнтована допрофільна підготовка учнів 8–9 класів / О. В. Мельник //Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: збірник наукових праць / [ред.колег. О. В. Сухомлинська, І. Д. Бех та ін.]. – К.: Інститут проблем виховання АПН України, 2008. – № 11. – С. 227-237.

21. Мельник О.В. Теорія та методика професійної орієнтації учнів старшої профільної школи /О. В. Мельник //Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: збірник наукових праць / [ред.колег. О. В Сухомлинська, І. Д. Бех та ін.]. – К.: Інститут проблем виховання АПН України, 2008 – Вип. 12. – Кн. 1 . – С. 280–288.

22. Мельник О.В. Принцип активного професійного орієнтування учнів / О. В. Мельник //Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: збірник наукових праць / [ред.колег. О. В Сухомлинська, І. Д. Бех та ін.]. – К.: Інститут проблем виховання АПН України, 2009 – Вип. 13. – Кн. 2 – С. 299–308.

23. Мельник О. В. Професійна орієнтації дітей, молоді та дорослих в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку / О. В. Мельник //Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовні фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: з6. наук. пр. [Редкол.: І. А. Зязюн (голова) та ін.] – Київ-Вінниця: ДОВ Вінниця, 2009. – Вип. № 22. – С. 107–113.

24. Мельник О. В. Організаційно-методичні засади формування в учнів 8–9 класів готовності до вибору напряму профільного навчання у старшій школі / О. В. Мельник //Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: збірник наукових праць Ін-ту проблем виховання АПН України / [ред.колег. О. В. Сухомлинська, І. Д. Бех та ін.]. – Кірооград: ТОВ “Імекс-ЛТД”, 2010 – Вип. 14. – Кн. 1 – С. 260–271.

25. Мельник О. В. Теоретичні проблеми професійної орієнтації учнівської молоді та перспективні напрями їх вирішення / О. В. Мельник //Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: збірник наукових праць Ін-т проблем виховання НАПН України / [ред.колег. О. В. Сухомлинська, І. Д. Бех та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко Д. Г., 2011 – Вип. 15. – Кн. 1 – С. 283–294.

26. Мельник О. В. Ефект самодостатності: від домагань до власного успіху / О. В. Мельник //Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: збірник наукових праць Ін-ту проблем виховання НАПН України / [ред.колег. О. В Сухомлинська, І. Д. Бех та ін.]. – Кіровоград: ТОВ “Імекс-ЛТД”, 2012. – Вип. 14. – Кн. 1 – С. 260–271.

27. Мельник О. В. Актуальні проблеми трудового виховання молодших школярів в сучасній парадигмі освіти / О. В. Мельник // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, серія “Педагогічні науки”. – 2012. – №10 (жовтень). – С. 234–239.