Анонс подій Архів
Оголошення Архів
Привітання Архів

Монографії

 

Перелік монографій Інституту проблем виховання НАПН України

 

1. Особливості формування світоглядної позиції особистості в умовах дитячого об’єднання : монографія / О.В. Безпалько, О.В. Касьянова [та ін.] ; наук. ред. Т.К. Окушко. — Кіровоград : «Імекс-ЛТД». — 260 с. Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/2100/1/887_OKUSHKO.pdf


2. Формування соціальної ініціативності підлітків у дитячому об’єднанні : монографія / Т. К. Окушко, Ж. В. Петрочко, Н. В. Чи- ренко, Н. О. Шпиг, О. В. Касьянова, Л. М. Сокол, О. В. Пащенко, О. В. Долгова, В. Ю. Белан ; наук. ред. Т. К. Окушко. – Харків : «Друкарня Мадрид», 2015. – 318 с. Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/9866/1/формування%20соціальної%20ініціативності%20підлітків%20у%20дитячому%20обєднанні.pdf


3. Формування цінностей сімейного життя у вихованців закладів інтернатного типу : монографія / Канішевська Л. В., Свириден- ко С. О., Кузьменко Л. В., Бернацька О. Б., Карпушевська Л. Р., Грітчина А. І., Лящук О. С. ; за заг. ред. Канішевської Л. В. – Харків : «Друкарня Мадрид», 2015. – 222 с. Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/9936/1/формування_цiнносткей_сiмейного_життя.pdf


4. Формування у вихованців позашкільних навчальних закладів базових компетентностей : монографія / В. В. Вербицький, Л. М. Бондар, А. Е. Бойко, А. В. Корнієнко, Т. М. Крекотіна, О. В. Литовченко, О. П. Липецький, О. І. Любич, В. Л. Маринич, В. В. Мачуський, Н. В. Перепелиця, О. В. Просіна, Г. П. Пустовіт, Н. Ю. Сидоренко, Л. В. Тихенко.; за ред. В. В. Мачуського. ‒ Харків : «Друкарня Мадрид», 2015. – 330 с. Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/9862/1/формування%20у%20вихованців%20позашкільних%20навчальних%20закладів%20базових%20копетентностей.pdf

 

5. Технології художньо-естетичного виховання учнівосновної школи у позакласній роботі: монографія/ О.А. Комаровська, Н.Є. Миропольська, І.В. Руденко, С.А. Ничкало, Л.О. Хлєбникова, О.В. Базелюк; за ред. Н.Є. Миропольської, О.А. Комаровської. - Харків: "Друкарня Мадрид", 2015. - 222 с. Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/9885/1/технології%20художньо-естетичного%20виховання.pdf

 

6. Оптимізація виховного потенціалу позашкільного навчального закладу: колективна монографія / [Вербицький В.В., Литовченко О.В., Ковбасенко Л.І. та ін.]; за ред. О.В. Литовченко. — К. : Педагогічна думка , 2012. — 192 с. Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/4758/1/Monographiya%281%29.pdf

 

7.Особистісно орієнтована методика виховання моральної самосвідомості зростаючої особистості : метод. рекомендації / [К. О. Журба, С. В. Коновець, І. М. Шкільна]. – Харків: «Друкарня Мадрид», 2016.  176 с. Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/704957/

8. Екологізація освітнього простору сучасної загальноосвітньої школи : монографія / Н. Пустовіт, О. Колонькова, О. Пруцакова, Г. Тарасюк, Ю. Солобай.  Харків: «Друкарня Мадрид», 2016.  154 с.  Режим доступу:  http://lib.iitta.gov.ua/705323/    

 

9. Мій екологічний вибір : навч.-метод. посіб. / Н. Пустовіт, О. Колонькова, О. Пруцакова, Г. Тарасюк, Ю. Солобай. – Харків: «Друкарня Мадрид», 2016. – 176 с. (8 да),

Адреса в Електронній бібліотеці НАПН України:
http://lib.iitta.gov.ua/705317/

 10. Мій екологічний вибір» -Навчальна програма курсу за вибором для учнів 9-11класів / автор О.О.Колонькова - "Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах комісією з біології, екології та природознавства Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (Протокол №4 від 02.08.2016 року)"

Адреса в Електронній бібліотеці НАПН України: http://lib.iitta.gov.ua/705324/ 

 

11. «Екологічні проблеми урбанізованого середовища»:навчальна програма курсу за вибором для учнів 8-9 класів /автор О.Л.Пруцакова -"Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах комісією з біології, екології та природознавства Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (Протокол № 2 від 05.03.2013 р.)"-- рукопис

Адреса в Електронній бібліотеці НАПН України:     http://lib.iitta.gov.ua/705325/