Анонс подій Архів
Оголошення Архів
Привітання Архів

15.03.2016

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ВИХОВАННЯ

 

Звітна науково-практична конференція Інституту проблем виховання НАПН України “СУЧАСНИЙ ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС: СУТНІСТЬ ТА ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ”

(7 квітня 2016 року, м. Київ)

 

Робота конференції планується за такими напрямами:

 

1. Теоретико-методологічні орієнтири досліджень сучасного виховного процесу

2. Науково-теоретичне підґрунтя виховання особистості

3. Зміст і технології сучасного виховання дітей та учнівської молоді

4. Виховний процес у різних соціальних структурах

5. Виховний потенціал освітнього процесу.

 

 

Заявка на участь у конференції подається до 28 березня 2016 року окремим файлом. В заявці зазначаються відомості про автора, його поштова адреса, e-mail, тел./факс/моб.тел., обраний напрям роботи конференції, назва доповіді. Назва файлу – прізвище автора (авторів) і слово “ЗАЯВКА”.

Наприклад: Гриценок Л.І. ЗАЯВКА.

 

Вимоги до тексту тез доповідей: тези загальним обсягом до 5 сторінок подаються до 28 березня 2016 року. Матеріали конференції мають бути набрані у текстовому редакторі Microsoft Word через 1,5 інтервали 14 кеглем, шрифт Times New Roman, формат А4 з полями: верхнє, нижнє, ліве – 2,5 мм, праве поле – 1,5 мм, абзацний відступ – 1,25 мм.

Текст повинен містити: прізвище та ініціали автора (у верхньому правому куті); назву матеріалів доповіді, коротку анотацію (українською мовою до 5 рядків); на останній сторінці – відомості про автора (прізвище, ім'я, по-батькові автора, науковий ступінь, вчене звання, посада, контактні телефони, Інтернет адреса). Мова – українська.

Матеріали конференції мають відображати основні положення доповіді і мати не більше 5 посилань на літературні або інші джерела. Назва файлу: прізвище автора і ініціали (співавтора) та “Матеріали конференції”.

Наприклад: Ткачук І.І. Матеріали конференції.

Матеріали аспірантів, здобувачів і педагогічних працівників публікуватимуться за умови наявності письмового відгуку наукового керівника.

Публікації, що не відповідають зазначеним вимогам або надані з порушенням терміну, не розглядаються та не публікуються.

Для включення до програми конференції необхідно подати інформацію у наступній формі: Тема доповіді, прізвище, ім'я, по-батькові (повністю), науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи.

 

Початок роботи конференції: 7 квітня 2016 року о 10 год. (реєстрація з 9 год.). Проїзд, харчування і проживання учасників за рахунок відряджуючої сторони.

 

Місце проведення конференції: 04060, м. Київ, вул. М. Берлинського, 9 (ст. метро “Сирець” або “Дорогожичі” маршрутний авт. №401, трол. №23 до зупинки “вул. Грекова”).

 

Адреса оргкомітету: 04060, м. Київ, вул. М. Берлинського, 9, Інститут проблем виховання НАПН України (з позначкою: Звітна науково-практична конференція “Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал”).

 

Контактні особи:

1. Мельник Олександр Васильович (заступник директора з наукової роботи).

тел. 067-778-94-52

2. Мачуський Валерій Віталійович (завідувач лабораторії позашкільної освіти).

тел. 050-385-40-06

Електронна адресаm1981@voliacable.com

 

Архів